By- og landskabsbilleder på Kalundborg Kommunes hjemmeside.

På Kalundborg Kommunes hjemmeside finder man siden: By- og landskabsbilleder.
Efterfølgende 7 billeder, der har med områder at gøre, der indgik i den tidligere Bjergsted Kommune, er alle fra denne side.
Billederne er copyright beskyttet. – Læs om dette på Kalundborg Kommunes hjemmeside.
Klik på billederne og nyd dem!

F.P.

Udgivet i Bjergsted, Bregninge, Havnsø, Nekselø, Sejerø | Skriv en kommentar

Historikeren Kåre Johannessen i Svebølle Aktivitetscenter d. 18. jan. 2018

Torsdag d. 18. januar havde Svebølle Biblioteksgruppe sammen med Svebølle Kvik Bibliotek inviteret til foredragsaften med Kåre Johannessen. Interessen for at høre Kåre Johannessen var så stor, at man, allerede flere dag før arrangementet fandt sted, måtte melde totalt udsolgt. De 150 billetter blev simpelthen revet væk. (Aftenens fremmøde er det største, man har oplevet til et arrangement i Svebølle Aktivitetscenter, ”Åvangen”, og er hvad Åvangens cafélokale maksimalt kan rumme).

Kåre Johannessen, der mødte op i god tid, påklædt den for ham karkteristiske uniforms-lignende frakke, indledte sit foredrag, som han kalder ”Løgn og latin”, med at fortælle lidt om sig selv. Han er årgang 1964, er historiker fra Odense og Århus Universiteter. Efter sin uddannelses afslutning arbejdede han som lærer på Ryslinge Højskole, som informationsmedarbejder på DTU, var “borgmester” i fem år på Middelalder-centret ved Nykøbing Falster. Herefter ”overviking” på vikingecentret Trelleborg nær Slagelse, og efterfølgende var han  igen på Middelalder-centret i Nykøbing Falster som inspektør i 15 år. Denne stilling opsagde han i 2014, for at ernære sig som privatpraktiserende historiker, altså ved foredrag, konsulentopgaver og forefaldende TV-projekter. Tilknytningen til Middelalder-centret bevares dog, idet han her fungerer som tilkaldevikar.

Kåre Johannessen har den filosofi, at brænder man ikke længere for sit job, dvs., at man i den sammenhæng har mistet begejstringen, er det tid at finde på noget andet. Har man mistet begejstringen for det, man beskæftiger sig med, er det svært at give noget videre.

I løbet af foredraget fik vi hans beskrivelse af 100-årskrigen, – krig mellem Frankrig og England (1337-1453), – en krig som efter Kåre Johannessens opfattelse blev startet af en gris.

Vi fik Kåre Johannessens fremstilling af Martin Luther, der,  som han opfatter det, ikke så med blide øjne på jøderne.

Vi hørte om, hvordan Versaillesfredstraktaten, der blev underskrevet den 28. juni 1919 efter 1. Verdenskrig af Frankrig, Storbritannien og USA nødvendigvis, – som traktaten blev udformet, måtte føre til en ny krig og dermed til 2. Verdenskrig.

Noget gennemgående i Kåre Johannessens foredrag var, at man ikke skal gøre de onde mere onde, end de er/var, og det gælder i den forbindelse også Hitler, som han bestemt ikke nærer nogen sympati for, men at forklare hans ondskab med, at han skulle være “bøsse”, er efter Kåre Johannessens mening at gå for vidt.

Han lod endvidere forstå, at slaveriet, der blev afskaffet efter den Amerikanske Borgerkrig 1861-1865, ikke blev afskaffet af hensyn til slaverne. Efter Kåre Johannessens opfattelse skete det for at lette slaveejerne for de samvittighedskvaler, de fik påført gennem slaveriet.

Indledningsvis udtrykte Kåre Johannessen sin glæde over det store fremmøde, som enten måtte skyldes, at der ikke sker så meget i Svebølle, så når der endelig sker noget, så er det med at møde op. Efter at have set bjælken med portrætgalleriet af foredragsholdere og efter sin snak med de fremmødte forud for foredraget, var han dog blevet overbevist om, at dette ingenlunde er tilfældet. Der sker en masse i Svebølle, og glædeligt er det, at der stort set hver gang er et stort fremmøde.  Æren for at fremmødet denne aften var ekstra stort, tilkommer helt og aldeles  den begejstrede Kåre Johannessen.

F.P.
************************************************************************************
Billedkavalkade fra aftenen:

Aftenens foredragsholder Kåre Johannesen er netop ankommet i sit karakteristiske dress. Foto: F.P.

Aftenens foredragsholder Kåre Johannessen er netop ankommet i sit karakteristiske dress.
Foto: F.P.

Kåre Johannesen hilser på Marlene Eide Paulsen fra biblioteksgruppen (t.v.) og bibliotekar Stine Veisegaard. Foto: F.P.

Kåre Johannessen hilser på Marlene Eide Paulsen fra biblioteksgruppen (t.v.) og bibliotekar Stine Veisegaard.
Foto: F.P.

Aftenens foredragsholder Kåre Johannesen briefes. af Svebølle Aktivitetscenters formand Kasten Ahrens. Marleen Eide Paulsen fra biblioteksgruppen, t.h. og bibliotekar Stine Veisegaard ser til. Foto: F.P.

Aftenens foredragsholder Kåre Johannessen briefes. af Svebølle Aktivitetscenters formand Kasten Ahrens. Marlene Eide Paulsen fra biblioteksgruppen, t.h. og bibliotekar Stine Veisegaard ser til.
Foto: F.P.

Ja, aftenens foredragsholder Kåre Johannesen kan åbne. Marlene Eide Paulsen og bibliotekar Stine Veisegaard ser forbavset til. Bag dem Karsten Ahrens. Foto: F.P.

Ja, aftenens foredragsholder Kåre Johannessen kan da åbne munden, som det ses på billedet. Marlene Eide Paulsen og bibliotekar Stine Veisegaard ser beundrende til. Bag dem Karsten Ahrens.
Foto: F.P.

Kåre Johannesen får en snak med Marlene Eide Paulsen, Karsten Ahrens og Stine Veisegaard. Foto: F.P.

Kåre Johannessen får en snak med Marlene Eide Paulsen, Karsten Ahrens og Stine Veisegaard.
Foto: F.P.

Aftenens foredragsholder Kåre Johannesen i snak med Svebølle Aktivitetscenters formand Karsten Ahrens Foto: F.P.

Aftenens foredragsholder Kåre Johannessen i snak med Svebølle Aktivitetscenters formand Karsten Ahrens
Foto: F.P.

Kåre Johannesen i snak med Svebølle Aktivitetscenters formand Karsten Ahrens. Foto: F.P.

Kåre Johannessen i snak med Svebølle Aktivitetscenters formand Karsten Ahrens.
Foto: F.P.

Kåre Johannesen vises til rette af Karsten Ahrens, men bibliotekar Stine Veisegaard ser til. Foto: F.P.

Kåre Johannessen vises til rette af Karsten Ahrens, mens bibliotekar Stine Veisegaard ser til.
Foto: F.P.

Kåre Johannesen i samtale med Niels Kristiansen fra Svebølle Aktivitetscenter og bibliotekar Stine Veisegaard Foto: F.P.

Kåre Johannessen i samtale med Niels Kristiansen fra Svebølle Aktivitetscenter og bibliotekar Stine Veisegaard
Foto: F.P.

Niel Kristiansen sørger for foredragsholderens obligatoriske signatur på et et billede af foredragsholderen. Foto: F.P.

Niels Kristiansen sørger for den obligatoriske signatur på et billede af foredragsholderen.
Foto: F.P.

Svebølle Aktivitetscenters cafélokale er fyldt til sidste plads. Foto: F.P.

Svebølle Aktivitetscenters cafélokale er fyldt til sidste plads.
Foto: F.P.

Vue over de mange fremmødte. Foto: F.P.

Vue over de mange fremmødte.
Foto: F.P.

Vue ud over de mange fremmødte. Foto: F.P.

Vue ud over de mange fremmødte.
Foto: F.P.

Aftenens foredragsholder venter på at begynde. Foto: F.P.

Aftenens foredragsholder venter på at begynde.
Foto: F.P.

Vue ud over de mange fremmødte. Foto: F.P.

Vue ud over de mange fremmødte.
Foto: F.P.

Formand for Svebølle Aktivitetscenter præsenterer aftenens foredragsholder. Foto: F.P.

Formand for Svebølle Aktivitetscenter Karsten Ahrens præsenterer aftenens foredragsholder.
Foto: F.P.

Formand for Svebølle Aktivitetscenter Karsten Ahrens byder velkommen. Foto: F.P.

Formand for Svebølle Aktivitetscenter Karsten Ahrens byder velkommen.
Foto: F.P.

Kåre Johannesen under foredraget. Foto: F.P.

Kåre Johannessen under foredraget.
Foto: F.P.

Et vue ud over de mange fremmødte. Foto: F.P.

Så er der kaffepause.
Foto: F.P.

Vue ud over de mange fremmødte. Aftenens foredragsholder ses længst borte. Foto: F.P.

Vue ud over de mange fremmødte. Aftenens foredragsholder ses længst borte.
Foto: F.P.

Kåre Johannesen i gang med sit foredrag. Foto: F.P.

Kåre Johannessen i gang med sit foredrag.
Foto: F.P.

Kåre Johannesen fotograferet under foredraget. Foto: F.P.

Kåre Johannessen fotograferet under foredraget.
Foto: F.P.

Aftenens foredrag er slut og det er tid til spørgsmål. Foto: F.P.

Aftenens foredrag er slut, og det er tid til spørgsmål.
Foto: F.P.

Svebølle Aktivitetscenters formand Karsten Ahrens takker Kåre Johannesen for en fantastisk aften. Foto: F.P.

Svebølle Aktivitetscenters formand Karsten Ahrens takker Kåre Johannessen for en fantastisk aften.
Foto: F.P.

Aftenen er slut - Kåre Johannesen er klar til at tage af sted efter sit spændende foredrag. Foto: F.P.

Aftenen er slut – Kåre Johannessen er klar til at tage af sted efter sit spændende foredrag.
Foto: F.P.

Historikeren Kåre Johannessen A

F.P.

Udgivet i Kulturelle arrangementer, Svebølle, Viskinge | Skriv en kommentar

“Fredagskorets” julekoncert i Svebølle Aktivitetscenter d. 8. dec. 2017

“Fredagskorets” årlige julekoncert blev holdt i Svebølle Aktivitetscenter, “Åvangen” d. 8. dec. 2017. Der var på forhånd  80 tilmeldte, så med korets 40 deltagere og de, der mødte op uden at have tilmeldt sig, var det samlede fremmøde på omkring 130, hvilket er tæt på at “sprænge” rammerne for, hvad Svebølle Aktivitetscenters cafélokale kan rumme.  Den lokale avis Nordvestnyt bringer en omtale af julekoncerten  under overskriften: “En rigtig juletradition” – og en rigtig juletradition er det.  Fredagskorets julekoncert bliver af mange betragtet som “årets store begivenhed” i Svebølle Aktivitetscenter, “Åvangen”.  Repertoiret omfattede et udvalg af de kendte julesange og selvfølgelig også B.S. Ingemanns: “Dejlig er jorden”, som er kåret til at være Nordens mest populære salme.
Koret blev som sædvanlig ledet af livfulde Annelies van der Meer, som traditionen tro også gav en prøve på sin smukke sangstemme i et par solonumre.  Desværre er Gerda Kern, der normalt akkompagnerer koret sygemeldt. Kirsten Sørensen måtte træde til med kort varsel, og hun gjorde det på fornem vis.
Programmet var sammensat, så der også var plads til fællessang ledet af humørfyldte Annelies van der Meer.
Efter koncerten var der spisning med “Fredagskoret” som vært, og der var som sædvanligt mange lækkerier.

Et udvalg af billeder fra koncerten:

Den traditionsrige koncert var igen i år et tilløbsstykke. Foto: F.P.

Den traditionsrige koncert var igen i år et tilløbsstykke.
Foto: F.P.

Et udsnit af de mange fremmødte. Foto: F.P. Foto: F.P.

Et udsnit af de mange fremmødte.
Foto: F.P.

Kåre Holst byder velkommen. Helt til højre anes fotografen fra dagbladet Nordvestnyt. Foto: F.P.

Kåre Holst byder velkommen. Helt til højre anes fotografen fra dagbladet Nordvestnyt. På podiet aftenens liv- og humørfyldte dirigent Annelies van der Meer og ved klaveret Kirsten Sørensen, der måtte træde til i sidste øjeblik.
Foto: F.P.

Koret er klar til at begynde koncerten. Foto: F.P.

Koret er klar til at begynde koncerten. Ved det nærmeste bord t.v. ses den tidligere landsholdspiller i fodbold, Per Røntved (nr. 2 fra venstre). Per Røntved, der blev ramt af en blodprop i 1984, er “trofast” mødt frem til “Fredagskorets” julekoncert i Åvangen gennem de sidste 10 år.
Foto: F.P.

Annelies van der Meer annoncerer en af aftenens julesange. Foto: F.P.

Annelies van der Meer omtaler en af eftermiddagens julesange.
Foto: F.P.

Filmklip med et par af sangene:

*****

*****
Fredagskoret blev dannet for snart 30 år siden. Første gang medlemmerne mødtes var de kun fem-seks stykker, og de mødtes og sang i en dagligstue. Siden da har koret fået gevaldigt vokseværk, og tæller i dag over 40 medlemmer.

"Fredagskoret" - Svebølle Seniorkor - september 2017. Foto: Kåre Holst

“Fredagskoret” – Svebølle Seniorkor – september 2017.
Foto: Kåre Holst

*****
F.P.

Udgivet i Aunsø, Ikke kategoriseret, Svebølle, Viskinge | Skriv en kommentar

“Lys-stjernen” og “9-læsninger” i Aunsø Kirke d. 7. dec. 2017

Viskinge-Aunsø menighedsråd har i samarbejde med Kalundborg-egnens produktionsskole, Saltoftevænge i Svebølle fået lavet en lysinstallation til Aunsø Kirke.  “Lys-stjernen”, som den benævnes, blev torsdag d. 7. december afsløret og dermed præsenteret for menigheden i forbindelse med en gudstjeneste, der også omfattede “De ni læsninger”, hvor udvalgte tekster fra skabelsesberetningen, syndefaldet og opfyldelsen blev læst højt i kirken. Det skete med deltagelse af elever og lærere fra produktionsskolen. Efterfølgende blev gudstjenestedeltagerne budt på mousserende vin, kaffe og kage i våbenhuset. B&U koret fra Bregninge Kirke under ledelse af Heidi Turi Montan deltog i gudstjenesten på smukkeste vis.

De fremmødte fra Kalundborg-egnens produktionsskole, Saltoftevænge i Svebølle. Kunstneren, der har fremstillet "lys-stjernen", Johnny Lindahl ses som nr. 3 fra venstre. Foto: F.P.

De fremmødte fra Kalundborg-egnens produktionsskole, Saltoftevænge i Svebølle. Kunstneren, der har fremstillet “lys-stjernen”, Johnny Lindahl ses som nr. 3 fra venstre.
Foto: F.P.

"Lys-stjernen" står klar til at blive afsløret. Ved orglet sidder kirkens organist Tina Christiansen. Foto: F.P.

“Lys-stjernen” står klar til at blive afsløret. Ved orglet sidder kirkens organist Tina Christiansen.
Foto: F.P.

Et kig ud over de mange, der deltog gudstjenestehøjtideligheden. Foto: F.P.

Et kig ud over de mange, der deltog gudstjenestehøjtideligheden.
Foto: F.P.

Bregninge-Bjergsted Børne- og ungdomskor medvirkede på smukkeste vis under ledelse af Heidi Montan Foto: F.P.

B&U koret fra Bregninge Kirke  medvirkede på smukkeste vis under ledelse af Heidi Turi Montan
Foto: F.P.

Filmklip fra højtideligheden:

 

 

 

 

*****

Det smukke kunstværk “Lys-stjernen”

Den flotte "lys-stjerne" med lys. Kunstværket er udført i slebet og poleret rustfrit stål. Foto: F.P.

Den flotte “lys-stjerne” med lys. Kunstværket er udført i slebet og poleret rustfrit stål.
Foto: F.P.

Kunstneren og smeden Johnny Lindahl ved siden af sit flotte kunstværk. Foto: F.P.

Kunstneren og smeden Johnny Lindahl ved siden af sit flotte kunstværk.
Foto: F.P.

“Lys-stjernen” er udført af smeden Johnny Lindahl, der til daglig underviser på Kalundborgegnens produktionsskole, Saltoftevænge Svebølle.

F:P.

Udgivet i Aunsø, Ikke kategoriseret, Kirker, Svebølle | Skriv en kommentar

Juletræstænding i Svebølle Centret 1. december 2017

Juletræet blev symbolsk tændt med de mange fakler, der i optog var bragt til Centret fra Viskinge Kirke som et symbol på fred. Foto: F.P.

Juletræet blev symbolsk tændt med de mange fakler, der i optog var bragt til Centret fra Viskinge Kirke som et symbol på fred.
Foto: F.P.

Butikkerne er pyntede og er med til at skabe julestemning, som her Frk. Tulle Blomster. Foto: F.P.

Butikkerne er pyntede og er med til at skabe julestemning, som her Frk. Tulle Blomster.
Foto: F.P.

Niel Kristiansen deler julensangen ud. Der skulle selvfølgelig synges Et barn er født i Bethlehem. Foto: F.P.

Niel Kristiansen deler julensangen ud. Der skulle selvfølgelig synges Et barn er født i Bethlehem.
Foto: F.P.

De mange børn, der var med i Lucia-optoget, der udgik fra Åvangen Foto: F.P. Foto: F.P.

De mange børn, der var med i Lucia-optoget, der udgik fra Åvangen
Foto: F.P.

Julemanden deler godter ud til store og små. Foto: F.P.

Julemanden deler godter ud til store og små.
Foto: F.P.

Julemanden havde en travl eftermiddag. Foto: F.P.

Julemanden (alias Karsten Ahrens) havde en travl eftermiddag.
Foto: F.P.

Der var travlhed og kø ved gløgg'en. Foto: F.P.

Der var travlhed og kø ved gløgg’en.
Foto: F.P.

Juletræet med sin pynt venter på vi får begyndt ... Foto: F.P.

Juletræet med sin pynt venter på, vi får begyndt …
Foto: F.P.

Juletræstændingen i Svebølle Centret d. 1. dec. var igen i år et tilløbsstykke. Arrangementet indledtes med en lysmesse i Viskinge Kirke, hvorfra man i fakkeltog gik til Svebølle Centret, hvor flere hundrede mennesker var forsamlet. Fakkeltoget fortsatte til Svebølle Aktivitetscenter “Åvangen”. Hvor der blev gjort klar til et Luciaoptog, der skulle gå til centerpladsen. Her stod julemanden klar med en velkomsthilsen til alle de fremmødte og en godtepose til børnene. Til de voksne var der gløgg og æbleskiver og til børnene tillige cacaomælk. Svebølle Super Brugs var sponsor for det festlige og vellykkede arrangement, der skal gøres til en tilbagevendende begivenhed

Filmklip 1:

Filmklip 2:

************************************************************************************

Julehygge i Svebølle A.red

F.P.

Udgivet i Ikke kategoriseret, Svebølle, Viskinge | Skriv en kommentar

Den årlige fælles julefrokost i Svebølle Aktivitetscenter

Der var lidt færre i år (57), der havde tilmeldt sig Svebølle Aktivitetscenters årlige fælles julefrokost, der blev holdt mandag d. 29. november fra kl. 16-21. Det lidt mindre deltagertal lagde dog ikke nogen dæmper på humøret. Der blev skålet og sunget, så det var en lyst. Svebølle Aktivitetscenters formand Karsten Ahrens var den, der bød velkommen, og det var også Karsten Ahrens, der som toastmaster dirigerede festlighederne. Maden var fra Bjergsted Slagteren, og musikken blev leveret af en veloplagt Thomas Kjærgaard fra Gørlev.

Billedkavalkade fra arrangementet:

Der var gjort meget ud af borddækningen, der præsenterede sig flot i Svebølle Aktivitetscenters smukke cafélokale. Foto: F.P.

Der var gjort meget ud af borddækningen, der præsenterede sig flot i Svebølle Aktivitetscenters smukke cafélokale.
Foto: F.P.

J.F.3A

J.F. 4A

J.F.5A

J.F. 6F
J.F.7A

J.F.9A
J.F.8A

F.P.

Udgivet i Svebølle, Viskinge | Skriv en kommentar

Julemarked i Svebølle Aktivitetscenter “Åvangen” – Billedkavalkade

Lørdag d. 25. november afholdtes det årlige julemarked i Åvangen, Svebølle Aktivitetscenter. Også i år var julemarkedet et tilløbsstykke for unge og gamle – store og små. Der blev budt på gløgg og æbleskiver og for de mere sultne var der fiskefiletter. Der var stor søgning til tombolaen, der måtte melde udsolgt kl. 11.30. Samtlige 200 gevinster var væk efter 1½ time. Som det ses på de efterfølgende billeder, var der mange, der fandt sammen og fik sig en hyggelig snak. Et par af de mindste følte sig tiltrukket af et gammelt skolebord, der endnu ikke var blevet sat på plads efter “Arkivernes Dag” d. 11. november.

Billedkavalkade fra dagen:

JM 1A

JM 2A

JM3A

JM4A

JM5A

JM6A

JM7A

JM8A

JM9A

JM10A

JM11A

F.P

Udgivet i Ikke kategoriseret, Svebølle | Skriv en kommentar

Oberst Lars R. Møllers foredrag “Tak for turen”

Oberst Lars R. Møller red.

Torsdag d. 23. november 2017 havde Svebølle Aktivitetscenter i samarbejde med Svebølle Biblioteksgruppe inviteret til foredrag med den pensionerede oberst Lars R. Møller, der havde kaldt sit foredrag “Tak for turen” med udgangspunkt i den af ham skrevne bog med samme titel. Det skulle vise sig at blive et arrangement, der trak fulde huse med et fremmøde på omkring 100. De fremmødte fik til fulde, hvad de var kommet efter: Et utroligt spændende og tankevækkende foredrag, der jo fra først til sidst handlede om det at føre krig. Den veloplagte oberst formåede trods dette at holde et foredrag, så de mange fremmødte også fik brug for at røre lattermusklerne. Lars R. Møller, der er pensioneret oberst, tidligere chef for Hærens Kampskole og Forsvarskommandoen er især kendt for sin rolle i “Operation Bøllebank” under FN’s fredsbevarende styrker i det daværende Jugoslavien, hvor han ledte den danske kampvognsenhed.
Lars R. Møller har et langt liv bag sig i forsvarets tjeneste – et liv på kant med de overordnede. Han voksede op under den kolde krig, og blev berømt i Danmark, da han som den første valgte at give ordre til at skyde med skarpt i Jugoslavien. Lars R. Møller fortalte om udsendelsen til Namibia (Afrika) i 1989-90 i forbindelse med, at Namibia fik selvstændighed efter en lang konflikt, om udsendelserne til Cypern, Irak og Afghanistan. Det var dog den førnævnte “Operation Bøllebank”, der fandt sted omkring en svensk-norsk bemandet FN-observationspost kaldet Tango 2 nær Tuzla, der fyldte mest i løbet af aftenen.
Oberst Lars R. Møller gjorde flere gange gældende, at de omgivelser og forhold, hvorunder de udsendte danske soldater skulle operere, var noget helt nyt for soldaterne. Soldaternes udrustning var ikke tidssvarende, og de måtte konstant se i øjnene, at de kunne træde på en landmine, en vejsidebombe eller få en håndgranat i hovedet.
Lars R. Møller, der i modsætning til skrivebordsgeneralerne selv tog aktiv del i kamphandlingerne, mener ikke, vi kan blive ved med at lukke øjnene for, hvad krig gør ved vore soldater. “Vi slår ihjel – og lever med det”, det som bl.a. handler om soldaternes stress, frygt, hukommelsestab og de mange tanker, der gøres i forbindelse med en krig – både før under og efter.

N.B. Som medlem af Svebølle Biblioteksgruppe var Bjergsted Lokalarkiv denne aften repræsenteret ved Rud Lynge Jacobsen og Marlene Eide Paulsen.

En kavalkade af billeder fra den spændende aften:

Aftenens foredragsholder Lars. R. Møller får hjælpo af bibliotekar Stine Veisegaard mens Olav Rye Hintze ser til. Foto: F.P.

Aftenens foredragsholder Lars. R. Møller får hjælpo af bibliotekar Stine Veisegaard, mens Olav Rye Hintze ser til.
Foto: F.P.

Lars R. Møller bliver instrueret i brugen af de tekniske hjælpemidler af bibliotekar Stine Veisegaard. Foto: F.P.

Lars R. Møller bliver instrueret i brugen af de tekniske hjælpemidler af bibliotekar Stine Veisegaard.
Foto: F.P.

Olav Rye Hintze får en indledenden snak med aftenens foredragsholder Lars R. Møller Foto: F.P.

Olav Rye Hintze får en indledende snak med aftenens foredragsholder Lars R. Møller.
Foto: F.P.

Vue ud over de omkring 100 fremmødte. Foto: F.P.

Vue ud over de omkring 100 fremmødte.
Foto: F.P.

Vue ud over aftenens mange fremmødte. Foto: F.P.

Vue ud over aftenens mange fremmødte.
Foto: F.P.

Olav Hintze og bag ham bibliotekar Stine Veisegaard får en snak med Lars. R. Møller. Foto: F.P.

Olav Hintze og bag ham bibliotekar Stine Veisegaard får en snak med Lars. R. Møller.
Foto: F.P.

Vue ud over aftenens mange fremmødte. Foto: F.P.

Vue ud over aftenens mange fremmødte.
Foto: F.P.

Olav Hintze Hintze byder på arrangørernes vegne velkommen til aftenens foredragsholder og til de mange fremmødte. Foto: F.P.

Olav Hintze byder på arrangørernes vegne velkommen til aftenens foredragsholder og til de mange fremmødte.
Foto: F.P.

Lars R. Møller godt i gang med sit foredrag. Foto: F.P.

Lars R. Møller godt i gang med sit foredrag.
Foto: F.P.

Lars R. Møller brugte stokken, der var en del af hans udrustning i Tuzla som pegepind under sit foredrag. Foto: F.P.

Lars R. Møller brugte stokken, der var en del af hans udrustning i Tuzla, som pegepind under sit foredrag.
Foto: F.P.

Krista Andersen, der var kommet fra Kalundborg sikrer sig Lars R. Møllers signatur i den bog, hun lige har købt. Foto: F.P.

Krista Andersen, der var kommet fra Kalundborg, sikrer sig Lars R. Møllers signatur i den bog, hun lige har købt.
Foto: F.P.

På arrangørernes vegne takker Olav Hintze aftenens foredragsholder for en spændende aften. Foto: F.P.

På arrangørernes vegne takker Olav Hintze aftenens foredragsholder for en spændende aften.
Foto: F.P.

Lars R. Møller får en snak med Niels Kristiansen. Foto: F.P.

Lars R. Møller får en snak med Niels Kristiansen. Bibliotekar Stine Veisegaard fotograferer de to.
Foto: F.P.

 

F.P.

Udgivet i Ikke kategoriseret, Kulturelle arrangementer, Svebølle | Skriv en kommentar

Velbesøgt “Arkivernes dag” i Svebølle Aktivitetscenter

Bjergsted Lokalhistorisk Forening og Arkiv havde lørdag i lighed med de fleste af landets lokalarkiver inviteret til åbent hus i anledning af Arkivernes Dag, der hvert år er den 2. lørdag i november.
Det årlige arrangement Arkivernes Dag er en god tilbagevendende lejlighed til at gøre nærområdet opmærksom på, at vi alle har mulighed for at bidrage til at bevare
vore kulturminder for eftertiden.
Dagen blev markeret med udstilling
en ”Før og nu”, der med 20 udstillingsrammer, fyldt med billeder og tilhørende tekst og med fremlagte ting, satte fokus på gamle dage og på en del af de forandringer, mange af os har oplevet gennem årene.
Udstillingen, der var velbesøgt med omkring 40 besøgende, vil kunne ses i

Svebølle Aktivitetscenter til og med fredag d. 17. november.

I løbet af dagen blev der tegnet 4 nye medlemskaber af vort arkiv.

Som det fremgår af billedet, findes der vel næppe et smukkere udstillingslokale i Kalundborg Kommune end Svebølle Aktivitetscenters café-lokale. Foto: F.P.

Som det fremgår af billedet, findes der vel næppe et smukkere udstillingslokale i Kalundborg Kommune end Svebølle Aktivitetscenters café-lokale.
Foto: F.P.

 

På de 20 udstillingsrammer var der nok at se på. Foto: F.P.

På de 20 udstillingsrammer var der nok at se på.
Foto: F.P.

 

Jens Weinreich, der har en fortid som elektriker, havde medbragt et stort udvalg af el-artikler. Foto: F.P.

Jens Weinreich, der har en fortid som elektriker, havde medbragt et stort udvalg af el-artikler.
Foto: F.P.

Udvalget var omfattende. Foto: F.P.

Udvalget var omfattende.
Foto: F.P.


Poul Nautrup havde medbragt en del af sit værktøj. Foto: F.P.

Poul Nautrup havde medbragt en del af sit værktøj.
Foto: F.P.

 

Der var både nyt og gammelt værktøj. Foto: F.P.

Der var både nyt og gammelt værktøj.
Foto: F.P.

 

I midten ses Jens Weinreich i samtale med Amy Olsen. Foto: F.P.

I midten ses Jens Weinreich i samtale med Amy Olsen.
Foto: F.P.


Til venstre i billedet ses Kirsten Pedersen. Fra Højre er det Gunner Petersen og lidt tilbage Jørn Djernis og helt fremme Gert Petersen. Foto: F.P.

Til venstre i billedet ses Kirsten Pedersen. Fra Højre er det Gunner Petersen og lidt tilbage Jørn Djernis og helt fremme Gert Petersen. I baggrunden ses Inga Jensen sammen med et par af de fremmødte
Foto: F.P.


Arkivets formand Jens Weinreich har stor lokal viden og ses er her i færd med at forklare, hvad, der ses på en af de mange udstillingsrammer, men Poul Nautrup i blå trøje ser til. Foto: F.P.

Arkivets formand Jens Weinreich har stor lokal viden og ses er her i færd med at forklare, hvad der ses på en af de mange udstillingsrammer, mens Poul Nautrup i blå trøje ser til.
Foto: F.P.

 

Som det ses på billedet, var der nogle af dagens fremmødte, der gav sig tid til lidt "hyggesnak". Foto: F.P.

Som det ses på billedet, var der nogle af dagens fremmødte, der gav sig tid til lidt “hyggesnak”.
Foto: F.P.


I midten af billedet ses arkivets formand Jens Weinreich i samtale med en af dagens fremmødte. Foto: F.P.

I midten af billedet ses arkivets formand Jens Weinreich i samtale med en af dagens fremmødte.
Foto: F.P.

 

Formand for Kultur- og fritidsudvalget i Kalundborg Kommune Ole Glahn var sammen med sin hustru Ann Glahn blandt dagens fremmødte. Fra venstre ses Marlene Paulsen, Ann Glahn, Ole Glahn, NN og formand for Bjergsted Lokalarkiv Jens Weinreich. Foto: F.P.

Formand for Kultur- og fritidsudvalget i Kalundborg Kommune Ole Glahn var sammen med sin hustru Ann Glahn blandt dagens fremmødte. Fra venstre ses Marlene Paulsen, Ann Glahn, Ole Glahn, NN og formand for Bjergsted Lokalarkiv Jens Weinreich.
Foto: F.P.


F.P.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Årbogen “Arkivernes Hjul” blev præsenteret på Kalundborg Messen

Som det var tilfældet sidste år, havde “Paraplyen”, dvs. Kalundborg egnens arkiver, valgt at præsentere årets udgave af årbogen Arkivernes Hjul på den årlige Kalundborg Messe, der i år blev holdt d. 28. og 29. okt.
Arkivmedarbejder Inga Jensen fra Bjergsted Lokalarkiv var til stede og har bidraget til arkivets hjemmeside med efterfølgende billeder:

Arkivernes stand. På billedet se formand for Paraplyen og arkivleder i Gørlev Anne Christensen, arkivleder Jens Birk Kristoffersen fra Hvidebæk Lokalarkiv og Jens-Jakob Gross fra Kalundborg længst til højre. Foto: Inga Jensen

Arkivernes stand. På billedet ses formand for Paraplyen og arkivleder i Gørlev Anne Christensen, arkivleder Jens Birk Kristoffersen fra Hvidebæk Lokalarkiv og Jens-Jakob Gross fra Kalundborg længst til højre.
Foto: Inga Jensen

Fra venstre: Paraplyens formand Anne Christensen, Gørlev, Jens Birk Kristoffersen fra Hvidebæk lokalarkiv, Tove Tieldow fra Høng, Bøje Larsen fra Høng, borgmester Martin Damm i samtale med Jens-Jakob Gross. Foto: Inga Jensen

Fra venstre: Paraplyens formand Anne Christensen, Gørlev, Jens Birk Kristoffersen fra Hvidebæk Lokalarkiv, Tove Tieldow fra Høng, Bøje Larsen fra Høng, borgmester Martin Damm i samtale med Jens-Jakob Gross (længst th.).
Foto: Inga Jensen

Formand for Paraplyen, Anne Christensen, arkivleder i Hvidebæk lokalarkiv Jens Birk Kristoffersen, Tove Tieldow fra Høng og Jens Jakob Gross fra Kalundborg længst til højre. Foto: Inga Jensen

Formand for Paraplyen, Anne Christensen, arkivleder i Hvidebæk Lokalarkiv Jens Birk Kristoffersen, Tove Tieldow fra Høng og Jens Jakob Gross fra Kalundborg længst til højre.
Foto: Inga Jensen

Formand for Paraplyen, Anne Christensen fra Gørlev ved lokalarkivernes stand. Foto: Inga Jensen

Formand for Paraplyen, Anne Christensen fra Gørlev ved lokalarkivernes stand.
Foto: Inga Jensen

Formand for Kalundborg Kommunes kultur- og fritidsudvalg Ole Glahn i samtale med med Bøje Larsen, Høng og Paraplyens formand Anne Christensen fra Gørlev. Foto: Inga Jensen

Formand for Kalundborg Kommunes kultur- og fritidsudvalg Ole Glahn i samtale med med Bøje Larsen, Høng og Paraplyens formand Anne Christensen fra Gørlev. Jens-Jakob Gross fra Kalundborg ser til.
Foto: Inga Jensen

Kalundborg Kommunes borgmester Martin Damm åbner årets Kalundborg Messe. Foto: Inga Jensen

Kalundborg Kommunes borgmester Martin Damm åbner årets Kalundborg Messe.
Foto: Inga Jensen

Formand for Kalundborg Kommunes Kultur -og fritidsudvalg ved bordet med Arkivernes Hjul. Foto: Inga Jensen

Formand for Kalundborg Kommunes Kultur -og fritidsudvalg, Ole Glahn ved bordet med Arkivernes Hjul.
Foto: Inga Jensen

Formand for Kalundborg Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg klipper "snoren" til årets udgave af Arkivernes Hjul. Foto Inga Jensen

Formand for Kalundborg Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg klipper “snoren” til årets udgave af Arkivernes Hjul.
Foto Inga Jensen

Lokalarkivernes stand ved "Paraplyen". På billedet se Jena-Jakob Gross læsende ved bordet , Anne Christensen som nr. 2 fra højre og Tove Tieldow siddende længst th. Foto: Inga Jensen

Lokalarkivernes stand ved “Paraplyen”. På billedet ses Jena-Jakob Gross læsende ved bordet, Anne Christensen som nr. 2 fra højre og Tove Tieldow, fra Høng siddende længst th.
Foto: Inga Jensen

Fik du ikke købt årbogen “Arkivernes Hjul 2017” på Kalundborg Messen, vil den kunne købes i dit lokalarkiv for 100 kr.

F.P.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar