Indkaldelse til generalforsamling

Bjergsted Lokalhistorisk Forening og Arkiv

Afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 5. oktober 2021 i Åvangen, Centervej 13, Svebølle – for foreningens medlemmer.

Efter generalforsamlingen vil der være foredrag af Réne Lærke. Han vil fortælle om sin tid som naver. Se længere nede på siden!

Dagsorden iflg. foreningens vedtægter.

Indkomne forslag skal være Arkivet i hænde senest 8 dage før.

Af hensyn til arrangementet bedes tilmelding foretaget på mail: bjergstedarkiv@live.dk
eller tlf. 22124370 – til formanden Jens Weinreich senest den 27.09.2021

En rigtig Naver fortæller om sin tid som Naver
I år 2001 og de efterfølgende 3 år gik ”Rene Lærke på valsen”.

Han gik med sin hat, kaldet en Slapphut, der kun tages af når man sover eller spiser varm mad. Rene var klædt i sin Naverdragt kaldet en Kluft, som kun må bæres af en uddannet håndværker, der er godkendt af ”lauget”. Hans vadsæk kaldet en Charlottenburger med alle hans ejendele, og en vandrestav kaldet en Stenz. Så nu var han en rigtig Naver.

En Naver, hvad er det? Det er der tyske regler for:

 • Man skal være en ”retskaffen håndværker indenfor sit fag og medlem af håndværkslauget” læs fagforening.
 • Ikke i konflikt med politi og skattevæsen
 • Ved vandretidens begyndelse, ugift og under 30 år gammel.
 • Vandretiden er 3 år og 1 dag
 • Man må ikke komme nærmere end 50 km fra sin hjemby
 • Man må ikke blive i nogen by længere end 6 måneder
 • Når man er i arbejde leverer mester håndværkstøj, tit også kost, logi samt løn

Det var en rejse, med oplevelse og om at klare sig selv. Men også en rejse hvor Rene lærte sit håndværk at kende, så han i dag arbejder med meget krævende opgaver, som kun kan laves, når man har et dybt kendskab til det gamle håndværk. F. eks. renovering af Sorø Klosterkirke, en kæmpe reparation på Falkensten gods efter Bueladen med den særprægede tagkonstruktion fik en stormskade, Nyborg slot, en spændende bindingsværksopgave på Lynge præstegård osv.

Rene Lærke vil fortælle os om sin dannelsesrejse, der gav ham en dyb respekt for håndværket, og om de dyder, traditioner og skikke der hører med i livet som Naver. Så der venter os en stor oplevelse, med en indsigt i et miljø, ikke ret mange kender til.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Indkaldelse til generalforsamling

Så er der et nyt medlemsblad!

Meld dig ind – så får du de seneste blade og alle kommende!
Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Så er der et nyt medlemsblad!

Orientering om digitalisering – Åvangen Aktivitetscenter – juni 2021

Sammenslutningen af lokalarkiver i vores kommune havde orientering om fælles udstyr til at digitalisere gamle film, video og lydoptagelser. Udstyret er sponseret af Velux-fonden og følgende materialer kan digitaliseres af de 8 lokalarkiver: VHS – video8 – DV – Store negativer – Dias – 8mm film – Kassettebånd – Spolebånd.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Orientering om digitalisering – Åvangen Aktivitetscenter – juni 2021

Så åbner vi igen!

Mandage og tirsdag fra kl. 9 – 12 åbner telefonerne igen – første gang 31. 5. og 1. 6. Personlig henvendelse er første torsdag i hver måned fra kl. 14 – 17 med start 3. 6. Velkommen.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Så åbner vi igen!

Den Spanske Syge på vores egn

I vores seneste blad er der 11 siders omtale af Den spanske Syges hærgen. Starten er her, men henvend dig på arkivet i Åvangen, bliv medlem og få hele bladet 2 gange årligt.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Den Spanske Syge på vores egn

Generalforsamling 2020

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Generalforsamling 2020

Her i 2020 fejres 75-årsdagen for Danmarks befrielse

Kender du nogen – var der nogen med fra din familie – i befrielseshæren? Her finder du en liste over de lokale, der var med – se mere – her

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Her i 2020 fejres 75-årsdagen for Danmarks befrielse

40 års jubilæet

Så fik vi afholdt vores jubilæum fredag den 22. 11. 2019 og vi kunne glæde os ved, at over hundrede personer var forbi Åvangen. Der blev flittigt bladret i det fremlagte materiale – diverse gamle protokoller samt ca. 60 ringbind med billeder og udklip – et eller flere ringbind for hvert område i vores gamle kommune. Jan Østergård holdt festtalen – den kan du læse her eller se og høre – her. Dagen sluttede med en velbesøgt pølsevogn.

foto – Inga Jensen

I forbindelse med jubilæet blev årets kalender vist frem og udleveret til medlemmer af foreningen. Smagsprøver kan ses på infotavlerne i Vesterlund, Snertinge og i Åvangen, Svebølle.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til 40 års jubilæet

Jubilæum

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Jubilæum

Referat fra Generalforsamlingen 2019 – Beretning – m.v.

Formanden(til venstre) takker Flemming Paulsen (til højre) for indsatsen i Arkivet. EP- kandidaten siddende forrest til venstre – hun fortalte om sin opvækst i Svebølle – se omtalen – her.

Til generalforsamlingen var mødt antal: 42 stemmeberettigede

Formand Jens Weinreich bød velkommen til generalforsamlingen

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

Jørgen Rasmussen blev foreslået og valgt. Dagsorden blev oplæst.
a. Valg af stemmetællere: Bjarne Chorfixsen og Karsten Ahrens blev valgt.
      

 • Formandens beretning
  Formand Jens Weinreich aflagde beretning for året 2018.
  Der var ingen spørgsmål eller kommentarer og formandsberetningen blev godkendt. Du kan læse beretningen – her.

 • Kasserens beretning
  Kasserer Henning Jensen gennemgik regnskabet for år 2018.  
  Der var ingen spørgsmål eller kommentarer og regnskabet blev godkendt.
 • Valg
  a. På valg var Jens Weinreich, Rud Lynge Jacobsen og Poul Nautrup, alle tre modtog   
      genvalg.
      Dirigenten Jørgen Rasmussen oplyste: Flemming Paulsen ønsker at udtræde af
      bestyrelsen. Olav Hintze vores 1. suppleant indtræder i Flemming Paulsens sted.

b. Suppleant Hans Sørensen ophører. Der blev valgt 2 nye suppleanter:
     Knud Buhr, Svebølle og Merethe Hansen, Særslev.


Til orientering oplyste formanden Jens Weinreich, at suppleanterne er velkomne til
at deltage i bestyrelsesmøderne.

c.  Valg af revisorer: Jan Østergård og Jørgen Rasmussen, begge modtog genvalg.

d.  Valg af revisorsuppleant: Inga Jensen som modtog genvalg.

 • Indkomne forslag
  Arkivet har modtaget et forslag fra Ole Hahn Petersen, en vedtægtsændring til §3
  Kassation af indsamlede og registrerede arkivalier/materiale kan kun ske, når det har
  været forelagt kassationsudvalget og udvalget har godkendt dette.

Vedtægtsændringsforslag til §5 – Valg af 3 medlemmer til kassationsudvalg.

Ole Hahn Petersen fortalte medlemmerne om sin begrundelse for forslaget:
Hans indtryk er, der er blevet kasseret arkivalier/materiale og andre ting, som er uheldige.
Han har efterlyst et kirkeblade med artikler, som var relevante for ham, disse kirkeblade var kasseret af lokalarkivet. Han fandt dog efterfølgende de efterlyste historier på kirkekontoret.

Iflg. Ole Hahn Petersen er der også sket andre uheldige ting, bl.a. salg af postkort.

Formanden Jens Weinreich oplyste at bestyrelsen ikke kan godkende forslaget.


Ole Hahn Petersen oplyser at ifølge arkivets egne vedtægter er kirkebladet arkivalier for arkivet.

Medarbejder i arkivet Inga Jensen oplyser: Arkivet er ikke er forpligtiget til at gemme materiale der findes andetsteds. Når en giver afleverer arkivalier til arkivet, udfyldes en modtagelseserklæring. Giveren skriver under på, hvad der må ske med arkivalierne.
Desuden følger vi reglerne fra SLA og Landsarkivet.

Pause til drøftelser blandt medlemmerne!

Kasserer Henning har ordet: Han vil kalde forslaget et mistillidsvotum til bestyrelsen og til de frivillige medarbejdere, der bruger tiden på at registrere arkivalierne. Henning Jensen vil derfor anbefale medlemmerne at stemme nej til forslaget.

Karsten Ahrens beklager Ole Hahns Petersens forslag. Han foreslår at Ole Hahn Petersen trækker forslaget tilbage.


Ole Hahn Petersen: Synes at kirkebladene burde indgå i arkivet, når der er så meget andet der indgår. Ole Hahn bøjer sig dog og trækker sit forslag tilbage.

Eventuelt
Dirigenten Jørgen Rasmussen takker for god ro og orden og giver ordet til formanden
Jens Weinreich for en afsluttende bemærkning.

Jeg vil gerne sige tak til Flemming Paulsen for din store indsats i arkivet.
Du har været i arkivet i 9 år og du har været en god repræsentant for lokalarkivet.
Du har altid leveret et flot stykke arbejde. Jeg er overbevist om, at der har ligget mange timers arbejde bagved, før det endelige resultat var klar og gik i trykken. Eller det blev lagt ind arkivets hjemmeside eller for den sags skyld blev opsat på vores opslagstavler i Åvangen. Tusind tak for din indsats Flemming!

Flemming Paulsen kvitterer med at fortælle: Han har haft nogle gode år og arbejdet har været spændende. Det er nu tid til at trække sig tilbage, det gør han af personlige årsager.
Flemming Paulsen får overrakt 3 fl. vin for sin indsats i arkivet!

Efter generalforsamlingen er der foredrag ved måske kommende EU-parlamentsmedlem Marianne Vind Petersen, Marianne er opvokset i Svebølle (på Frederiksberg).
Temaet: Hvem er jeg, og hvorfor drømmer jeg om en plads i Europaparlamentet?

Ref. 26/3-2019
/ Connie Djernis

Udgivet i Hjemmeside, Ikke kategoriseret, Nyheder | Kommentarer lukket til Referat fra Generalforsamlingen 2019 – Beretning – m.v.