Kontakt og adresser

“Åvangens” indgangsparti

Arkivets adresse er:
Svebølle Aktivitetscenter

Centervej 13
“Åvangen”
4470 Svebølle
Tlf.: 59 29 14 08
bjergstedarkiv@live.dk

Arkivet er åbent den 1. torsdag hver måned fra kl. 14 – 16.  (Juli måned og mellem jul og nytår er der lukket).

Telefonisk henvendelse kan også ske tirsdage og torsdage kl. 9 – 12 eller til  Jens Weinreich på: mobil 22 12 43 70
jsweskebjerg@gmail.com

NB! Når du forud henvender dig telefonisk til arkivet eller sender en e-mail, hvoraf det fremgår, hvad du søger oplysning om, vil arkivmedarbejderne have det relevante materiale klar, når du møder op i arkivet.
Mailadressen er: bjergstedarkiv@live.dk

Se i øvrigt arkivvejviseren: Arkivvejviseren

Adresser og tlf.-numre vedr. Bjergsted Lokalhistorisk Forening og Arkiv:

Bestyrelsen                                                                                                        _______

Næstformand:                                              Bestyrelsesmedlem:
Jens Weinreich                                                    Poul Nautrup
Gartnervænget 7                                                  Bjørnsvej 12
4490 Jerslev                                                        4593 Eskebjerg
Tlf. 22 12 43 70                                                    Tlf. 59 29 12 18/24 80 03 97
jsweskebjerg@gmail.com                                  nautrup@privat.dk

Bestyrelsesmedlem:                                   Bestyrelsesmedlem:

Merete Hansen                                                    Rud Lynge Jacobsen
Firhøjvej 30                                                          Berberisvej 1 d
4460 Snertinge                                                    4470 Svebølle
Tlf. 22 86 23 84                                                   Tlf. 59 29 12 96/61 11 66 54
idha@mail.dk                                                       r.lynge@ka-net.dk

Kasserer udenfor bestyrelsen:              Formand:
Gunnar Petersen                                                 Kirsten Kallenbach
Smedestræde 3, Viskinge                                  Bøgevej 29
4470 Svebølle                                                      Havnsø, 4591 Føllenslev
Tlf. 30 51 21 91                                                     Tlf.: 20 29 70 71
gpviskinge@gmail.com                                      kirsten@kallenbach@dk

Suppleanter:

Karsten Ahrens, 4470 Svebølle, Tlf.: 20 42 32 92

Lene Jørgensen, 4470 Svebølle, Tlf.: 23 42 22 82

Frivillige_arkivmedarbejdere:                                                                                     ___

Anne Grethe Høj, Lerbjergvej 13a, 4470 Svebølle, Tlf. 22 81 38 62
høj46@gmail.com

Connie Djernis, Kobjergvej 7, 4470 Svebølle, Tlf. 60 71 41 90                  connie.djernis@gmail.com 

Benny Jørgensen, Smedevej 14 d, Havnsø, 4591 Føllenslev, Tlf.: 29 72 23 29    benny105541@gmail.com

Tina Petersen, Alleshavevej 15, 4593 Eskebjerg, tlf.: 59 29 12 11 – 51 74 03 44       4593bender@gmail.com 

Medhjælper vedr. digitalisering og i computersammenhæng:

Gunnar Petersen, Smedestræde 3, Viskinge, 4470 Svebølle, Tlf. 30 51 21 91
gpviskinge@gmail.com


EDB-konsulent:

Jørgen Klarskov, Rønne Allé 2, 4300 Holbæk, Tlf. 20 21 62 03