Åbningstider

Arkivet er åbent for personlig henvendelse hver torsdag fra kl. 14 – 17.
Formanden Jens Weinreich kan uden for åbningstid kontaktes på tlf. 59 29 15 44,
mobil: 22 12 43 70  –  Juli måned lukket
Arkivets adresse er: Åvangen, Centervej 13, 4470 Svebølle.

NB! Hvis du forud for dit besøg i arkivet enten henvender dig telefonisk til arkivet eller sender en e-mail, hvoraf det fremgår, hvad du søger oplysning om, vil arkivmedarbejderne have det relevante materiale klar, når du møder op i arkivet.
Mailadressen er: bjergstedarkiv@live.dk