Møllebyggeri før og nu

Af  Flemming Paulsen:

Læser man i heftet ”Jul i Kalundborg” 1975, støder man på en artikel, der har overskriften ”Mølleren i fortællehjørnet”. Artiklen er forfattet af Chr. Frederiksen, der var søn af møllebygger Emil Frederiksen. Chr. Frederiksen beretter at i 1905, da han var 7 år gammel, købte faderen en grund i Viskinge beliggende på hjørnet af Viskingevej og Kirkebakken, d.v.s. umiddelbart over for Viskinge Kirke. I 1906 blev møllen bygget med henblik på at drive en kornkværn. Møllen fik imidlertid en forholdsvis kort funktionsperiode på omkring 10-15 år, da flere gårde efterhånden fik deres egne motoriserede ”møllerier”.


Hovedgaden med udsigt til kirke og mølle

Hvordan de to ”genboere”, møllen og kirken, har haft det med hinanden, berettes der ikke om, men Mary Kristensen, Asmindrup, en datter af møllebyggeren og dermed søster til Chr. Frederiksen har i 1975 i forbindelse med en omtale af Viskinge Mølle oplyst til Kalundborg Folkeblad, at faderen ikke mindst på grund af møllens uheldige placering besluttede at sælge den. Møllen lå nemlig mellem en grusgrav med høje graner og kirken, hvilket bevirkede, at der ofte ”kom bagvind”, som det hedder i møllesproget, hvorved vingerne blev beskadiget og sommetider knækkede.


Viskinge mølle, – kirkegårdsmuren til højre (hvid)

I hvilket omfang aktiviteterne i og omkring kirken har været generet af møllen, forlyder der ikke noget om, men tankevækkende er det vel, at man i dag i henhold til lov om miljøvurdering finder det nødvendigt at høre Viskinge-Aunsø Menighedsråd i forbindelse med det påtænkte møllebyggeri på Store Løgtvedgaards marker. Et møllebyggeri der vil omfatte opførelsen af 3 møller, der ganske vist betegnes som kæmpe møller med en totalhøjde på 130 m, men som dog alle vil blive placeret i en afstand på mere 1 km fra Viskinge Kirke.

***********************

Ovenstående, skrevet af Flemming Paulsen, er af arkivet indsendt til Kalundborg Folkeblad og bragt under rubrikken: “Historier fra lokale arkiver” den 1. feb. 2011.

Dette indlæg blev udgivet i Viskinge. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.