Arkivets historie

Formidlingsportalen Arkiv.dk indeholder et væld af data  – Du har mulighed for at søge i landets største samling af historiske billeder, protokoller og dokumenter – eller gå ind på:  arkiv.dk

Velbesøgt åbent hus arrangement i Åvangen i Svebølle

Efter fraflytningen fra 1. sals-lokalerne på plejehjemmet Ellebo i Bregninge, og den efterfølgende nyindretning i de nye lokaler i ældrecentret Åvangen i Svebølle, havde Gl. Bjergsted lokalhistorisk Forening og Arkiv med henblik på fremvisning af de nye lokaler søndag arrangeret åbent hus for medlemmer og andre interesserede.
Fra arkivets side havde man gjort sig store anstrengelser for at deltagerne i arrangementet skulle få en god oplevelse. Ud over at der blev budt på et lettere traktement, var der centralt i Åvangens cafélokale anbragt stativer med et righoldigt udvalg af arkivets billeder Billeder, der ellers i årevis har været anbragt i forskellige kasser på grund af manglende vægplads, var blevet ophængt på begge sider i den lange kældergang under Åvangen.
Det var med en vis spænding man fra arkivets side mødte op til dagen. Forventningen om et stort fremmøde fra interesserede skulle vise sig at blive indfriet. Fra kl. 11 og til arrangementet sluttede kl. 15 strømmede folk til, og det skønnes, at antallet af besøgende var omkring et hundrede. Ud over glæden ved det store fremmøde, var det en stor glæde for dagens arrangører, at flere af områdets lokalpolitikere havde taget imod den tilsendte invitation. Fra alle sider blev der udtrykt stor begejstring over de lyse og venlige lokaler, der nu er til disposition, og der blev ligeledes udtrykt megen anerkendelse for det frivillige arbejde, der var blevet gjort i forbindelse med de nye arkivlokalers indretning.
Alt i alt kan man fra arkivets side konstatere, at åbent hus dagen blev en meget vellykket dag, der helt sikkert har skærpet den lokalhistoriske interesse.
Jens Weinreich

Åbningstider
1. åbningsdag i de nye lokaler i Åvangen var torsdag d. 1. dec. 2011 fra kl. 14 – 17
Fremover holdes åbent hver torsdag fra kl. 14 – 17 samt efter aftale – ferielukket i juli måned.

Viskingebogen
4. sept. 2011 blev Viskingebogen sat til salg.  Forud var der denne dag arrangeret byvandring i Viskinge med efterfølgende sammenkomst i Den gamle Skole i Viskinge. I den forbindelse var der mange, der benyttede sig af lejligheden til at sikre sig et eksemplar af bogen, der kunne/kan erhverves for 100 kr. Arrangementet var en stor succes med ca 80 fremmødte. Alle udtrykte begejstring for bogen, der var trykt i 75 eksemplarer, der næsten alle blev solgt. Oplaget er blevet forøget med 25 stk. som er sat til salg gennem Superbrugsen i Svebølle. – En rigtig god gaveidé

 
Arkivet er flyttet!
Gl. Bjergsted kommunes lokalhistoriske Arkiv fik i marts d.å. tilbudt at kunne overtage hjemmeplejens lokaler i Ældrecentret “Åvangen” i Svebølle  (billedet), i den forbindelse også de hertil hørende kælderlokaler. Bestyrelsen har været indstillet på at tage mod dette tilbud, men på grund af nogle “løse ender”, der krævede afklaring er den endelige aftale med Kalundborg Kommune først nu faldet på plads. Kommunen forventer, at fraflytningen fra de nuværende lokaler er afsluttet senest d. 15. september d.å. . Bestyrelsen finder, at denne frist er realistisk, og er således indstillet på, at arkivets adresse fra d. 15. september er:
(Skrevet ultimo juni 2011).


Centervej 13, “Åvangen”, 4470 Svebølle


Flytningen til ”Åvangen” i Svebølle:
Med god hjælp fra Jan Østergaard faldt de sidste brikker i forbindelse med flytningen til ”Åvangen” i Svebølle på plads. Det skete sidst i juni måned. Der var herefter ikke tvivl om, hvilke vilkår der var gældende for det praktiske i forbindelse med flytningen, hvilke lokaler vi skulle overtage, og hvilke vilkår der ville være gældende for vores fremtidige tilstedeværelse i ”Åvangen”. Det blev straks herefter aftalt, at bestyrelse og personale skulle mødes hurtigst muligt efter ferien, dvs. d. 2. august med henblik på planlægning af flytningens forløb. Ifølge aftalen med Kalundborg Kommune skulle lokalerne på Ellebo være fraflyttet senest d. 15. september 2011. Inden for denne frist er det takket være den alvor, personale og bestyrelse er gået til opgaven med, lykkedes at få arkivet flyttet til ”Åvangen”, som aftalt med kommunen. Under hele forløbet har der været et ualmindeligt godt samarbejde med pedel Finn Petersen, som vi skylder en stor tak. Selve flytningen af arkivet fra Ellebo til ”Åvangen” skete ved flyttefolk rekvireret og betalt af Kalundborg Kommune. Også de medvirkende flyttefolk skylder vi en tak for godt samarbejde.
Der forestår nu et stort udpaknings- og indretningsarbejde i ”Åvangen”. Arbejdet er allerede godt i gang, og også i den forbindelse udviser vores personale (”tirsdagsdamer”) et engagement, der er helt enestående. Arkivet er grundet flytningen midlertidigt lukket for personlig henvendelse frem til d. 1. december. Efter denne dato vil der være åbent hver torsdag i tidsrummet kl. 14 – 17. I perioden frem til 1. december vil kontakt til arkivet kunne ske ved telefonisk henvendelse på tlf 59 29 15 44 eller mobil 22 12 43 70.

 

Bag disse vinduer vil arkivet fra d. 15. sept d.å. have til huse:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nye lokaler som de fremtræder indvendigt. De to nederste billeder viser cafélokalet, hvorfra  der er direkte adgang til arkivets lokaler :
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ét af kælderlokalerne med de mange årgange af Kalundborg Folkeblad. – På billedet ses Jens Weinreich og Ole Hahn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Vore “tirsdagsdamer” holder kaffepause i et af de nye lokaler

 

 Da arkivet endnu ikke er kommet på plads efter flytningen fra Ellebo i Bregninge til Åvangen i Svebølle, er vi ikke i stand til at deltage i “Arkivernes dag” d. 12. nov. 2011.  Af samme grund må vi beklage, at oktober udgaven af medlemsbladet  er en måned forsinket. I begyndelsen af det nye år 2012 vil der blive holdt “åbent hus”. I den forbindelse glæder vi os til at vise de dejlige lokaler frem. – Nærmere herom i dagspressen.

Deltagelsen i  “Arkivernes dag” er aflyst.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.