Så er der et nyt medlemsblad!

Meld dig ind – så får du de seneste blade og alle kommende!
Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Så er der et nyt medlemsblad!

Orientering om digitalisering – Åvangen Aktivitetscenter – juni 2021

Sammenslutningen af lokalarkiver i vores kommune havde orientering om fælles udstyr til at digitalisere gamle film, video og lydoptagelser. Udstyret er sponseret af Velux-fonden og følgende materialer kan digitaliseres af de 8 lokalarkiver: VHS – video8 – DV – Store negativer – Dias – 8mm film – Kassettebånd – Spolebånd.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Orientering om digitalisering – Åvangen Aktivitetscenter – juni 2021

Så åbner vi igen!

Mandage og tirsdag fra kl. 9 – 12 åbner telefonerne igen – første gang 31. 5. og 1. 6. Personlig henvendelse er første torsdag i hver måned fra kl. 14 – 17 med start 3. 6. Velkommen.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Så åbner vi igen!

Den Spanske Syge på vores egn

I vores seneste blad er der 11 siders omtale af Den spanske Syges hærgen. Starten er her, men henvend dig på arkivet i Åvangen, bliv medlem og få hele bladet 2 gange årligt.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Den Spanske Syge på vores egn

Generalforsamling 2020

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Generalforsamling 2020

Her i 2020 fejres 75-årsdagen for Danmarks befrielse

Kender du nogen – var der nogen med fra din familie – i befrielseshæren? Her finder du en liste over de lokale, der var med – se mere – her

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Her i 2020 fejres 75-årsdagen for Danmarks befrielse

40 års jubilæet

Så fik vi afholdt vores jubilæum fredag den 22. 11. 2019 og vi kunne glæde os ved, at over hundrede personer var forbi Åvangen. Der blev flittigt bladret i det fremlagte materiale – diverse gamle protokoller samt ca. 60 ringbind med billeder og udklip – et eller flere ringbind for hvert område i vores gamle kommune. Jan Østergård holdt festtalen – den kan du læse her eller se og høre – her. Dagen sluttede med en velbesøgt pølsevogn.

foto – Inga Jensen

I forbindelse med jubilæet blev årets kalender vist frem og udleveret til medlemmer af foreningen. Smagsprøver kan ses på infotavlerne i Vesterlund, Snertinge og i Åvangen, Svebølle.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til 40 års jubilæet

Jubilæum

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Jubilæum

Referat fra Generalforsamlingen 2019 – Beretning – m.v.

Formanden(til venstre) takker Flemming Paulsen (til højre) for indsatsen i Arkivet. EP- kandidaten siddende forrest til venstre – hun fortalte om sin opvækst i Svebølle – se omtalen – her.

Til generalforsamlingen var mødt antal: 42 stemmeberettigede

Formand Jens Weinreich bød velkommen til generalforsamlingen

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

Jørgen Rasmussen blev foreslået og valgt. Dagsorden blev oplæst.
a. Valg af stemmetællere: Bjarne Chorfixsen og Karsten Ahrens blev valgt.
      

 • Formandens beretning
  Formand Jens Weinreich aflagde beretning for året 2018.
  Der var ingen spørgsmål eller kommentarer og formandsberetningen blev godkendt. Du kan læse beretningen – her.

 • Kasserens beretning
  Kasserer Henning Jensen gennemgik regnskabet for år 2018.  
  Der var ingen spørgsmål eller kommentarer og regnskabet blev godkendt.
 • Valg
  a. På valg var Jens Weinreich, Rud Lynge Jacobsen og Poul Nautrup, alle tre modtog   
      genvalg.
      Dirigenten Jørgen Rasmussen oplyste: Flemming Paulsen ønsker at udtræde af
      bestyrelsen. Olav Hintze vores 1. suppleant indtræder i Flemming Paulsens sted.

b. Suppleant Hans Sørensen ophører. Der blev valgt 2 nye suppleanter:
     Knud Buhr, Svebølle og Merethe Hansen, Særslev.


Til orientering oplyste formanden Jens Weinreich, at suppleanterne er velkomne til
at deltage i bestyrelsesmøderne.

c.  Valg af revisorer: Jan Østergård og Jørgen Rasmussen, begge modtog genvalg.

d.  Valg af revisorsuppleant: Inga Jensen som modtog genvalg.

 • Indkomne forslag
  Arkivet har modtaget et forslag fra Ole Hahn Petersen, en vedtægtsændring til §3
  Kassation af indsamlede og registrerede arkivalier/materiale kan kun ske, når det har
  været forelagt kassationsudvalget og udvalget har godkendt dette.

Vedtægtsændringsforslag til §5 – Valg af 3 medlemmer til kassationsudvalg.

Ole Hahn Petersen fortalte medlemmerne om sin begrundelse for forslaget:
Hans indtryk er, der er blevet kasseret arkivalier/materiale og andre ting, som er uheldige.
Han har efterlyst et kirkeblade med artikler, som var relevante for ham, disse kirkeblade var kasseret af lokalarkivet. Han fandt dog efterfølgende de efterlyste historier på kirkekontoret.

Iflg. Ole Hahn Petersen er der også sket andre uheldige ting, bl.a. salg af postkort.

Formanden Jens Weinreich oplyste at bestyrelsen ikke kan godkende forslaget.


Ole Hahn Petersen oplyser at ifølge arkivets egne vedtægter er kirkebladet arkivalier for arkivet.

Medarbejder i arkivet Inga Jensen oplyser: Arkivet er ikke er forpligtiget til at gemme materiale der findes andetsteds. Når en giver afleverer arkivalier til arkivet, udfyldes en modtagelseserklæring. Giveren skriver under på, hvad der må ske med arkivalierne.
Desuden følger vi reglerne fra SLA og Landsarkivet.

Pause til drøftelser blandt medlemmerne!

Kasserer Henning har ordet: Han vil kalde forslaget et mistillidsvotum til bestyrelsen og til de frivillige medarbejdere, der bruger tiden på at registrere arkivalierne. Henning Jensen vil derfor anbefale medlemmerne at stemme nej til forslaget.

Karsten Ahrens beklager Ole Hahns Petersens forslag. Han foreslår at Ole Hahn Petersen trækker forslaget tilbage.


Ole Hahn Petersen: Synes at kirkebladene burde indgå i arkivet, når der er så meget andet der indgår. Ole Hahn bøjer sig dog og trækker sit forslag tilbage.

Eventuelt
Dirigenten Jørgen Rasmussen takker for god ro og orden og giver ordet til formanden
Jens Weinreich for en afsluttende bemærkning.

Jeg vil gerne sige tak til Flemming Paulsen for din store indsats i arkivet.
Du har været i arkivet i 9 år og du har været en god repræsentant for lokalarkivet.
Du har altid leveret et flot stykke arbejde. Jeg er overbevist om, at der har ligget mange timers arbejde bagved, før det endelige resultat var klar og gik i trykken. Eller det blev lagt ind arkivets hjemmeside eller for den sags skyld blev opsat på vores opslagstavler i Åvangen. Tusind tak for din indsats Flemming!

Flemming Paulsen kvitterer med at fortælle: Han har haft nogle gode år og arbejdet har været spændende. Det er nu tid til at trække sig tilbage, det gør han af personlige årsager.
Flemming Paulsen får overrakt 3 fl. vin for sin indsats i arkivet!

Efter generalforsamlingen er der foredrag ved måske kommende EU-parlamentsmedlem Marianne Vind Petersen, Marianne er opvokset i Svebølle (på Frederiksberg).
Temaet: Hvem er jeg, og hvorfor drømmer jeg om en plads i Europaparlamentet?

Ref. 26/3-2019
/ Connie Djernis

Udgivet i Hjemmeside, Ikke kategoriseret, Nyheder | Kommentarer lukket til Referat fra Generalforsamlingen 2019 – Beretning – m.v.

Velkommen til arkivets hjemmeside!

Bjergsted Lokalhistorisk Forening og Arkiv, Svebølle Aktivitetscenter, Åvangen, Centervej 13, 4470 Svebølle

Bjergsted Lokalhistorisk Forening og Arkiv, Svebølle Aktivitetscenter, Åvangen, Centervej 13, 4470 Svebølle

Velkommen til Bjergsted Lokalhistorisk Forening og Arkivs hjemmeside!
Øverst på denne side ses foreningens logo anbragt i åbningen på den imponerende guldhalsring, der i 1866 blev fisket op ud for Havnsø. Det er foreningens håb, at den nye hjemmeside vil skærpe interessen for lokalhistorie. Intentionen med hjemmesiden er løbende at holde vore medlemmer og andre interesserede orienteret om arkivets aktiviteter, og om hvad der måtte være tilgået arkivet af væsentligt nyt. Der er muligheder for at kommentere på, hvad der måtte blive bragt på hjemmesiden. En mulighed foreningens medlemmer og andre interesserede opfordres til at gøre brug af. Har du spændende ting i dine skuffer og skabe eller noget at berette, du mener måtte have interesse for eftertiden, er du altid velkommen til at kontakte arkivet. NB! Bjergsted er i denne forbindelse den geografiske betegnelse for det område, der udgør den tidligere Bjergsted Kommune.

Læs om den nye databeskyttelseslovs betydning i arkivsammenhæng

Bjergsted Lokalarkiv vil med hjemmesidens indhold tilstræbe, at alt, hvad der bringes, sker efter de anvisninger, der er indeholdt i databeskyttelsesloven (LOV nr. 502 af 23/05/2018).

***********************************************************************
Arkiv.dk

På arkiv.dk har du mulighed for at søge i landets største samling af historiske billeder, protokoller og dokumenter – Læs mere under indlæg (feb. 2015)! – eller gå ind på:  arkiv.dk

Film i Danmark – Det Danske Filminstitut har lanceret hjemmesiden Danmark på film, der indeholder filmoptagelser fra hele Danmark fra 1905-1965. Se om du selv eller din hjemegn er med blandt de 55 timers digitaliseret film. – klik her: Danmarkpaafilm

Bliv klog på vort lands historie – klik her: Danmarkshistorien

************************************************************************************

______________________________________________________________
Arkivernes Hjul 2018
************************************************************************************
Bogudgivelse:
Bogudgivelse red.Læs dagbladet Nordvestnyts omtale af bogudgivelsen – klik her: Dagbladet Nordvestnyts omtale af Henrik Koudals bogudgivelse

_______________________________________________________

Se billeder og film fra arkivets 25-års-jubilæumsfest – Klik her

______________________________________________________________

Læs hvad Erik V. Pedersen skriver om Svebølle Station og livet omkring stationen:
http://evp.dk/index.php?page=svebolle

Se “Arkivernes Dag” i billeder – klik her:  Billeder fra Arkivernes Dag 2013

Aftenturen til Fugledegård
d.  7. aug var en meget vellykket tur med et herligt vejr, med 26 interesserede deltagere og med amatørarkæolog Gunnar Jørgensen som en spændende fortæller. Det fremgik, at de mange aktiviteter i området havde fundet sted  i perioden 500 – 1000 efter Kristi fødsel.  Der var inden for de senere år blevt fundet utallige stolpehuller, ud fra hvilke man havde kunnet markere de mange bygninger i landskabet. Væggene i bygningerne har været lerklinede. Af noget brændt ler, man har fundet i et af stolpehullerne, kan man se, at væggene har været hvidkalkede.  Gunnar Jørgensen fortalte om et fund, der kunne relateres til den nordiske mytologi (en beretning om Balder og Loke), og der blev givet en fyldig orientering om fundet af den 1,8 kg tunge Tissøring, der i 1977 under harvning blevet fundet på Kalmargårdens marker.
Efter rundvisningen var vi samlet til et hyggeligt kaffebord i den flotte udstillingsbygnings mødelokale, hvorefter vi havde mulighed for at se den flotte udstilling.

Se de billeder, Hans Erik Nielsen tog i løbet af aftenen – klik her:  Hans Erik Nielsens billeder fra Fugledegård

Se endnu en billedserie fra aftenturen til Fugledegård – klik her:  Billedserie fra aftenturen til Fugledegård

Se Youtube filmen om Kongsgården ved Tissø lagt på nettet af Nationalmuseet i samarbejde med Naturpark Åmosen – klik på:  Naturpark Åmosen

OBS! OBS! OBS!
Vil du se billederne fra arrangementet “Hvem er det”, hvor ca. 30 gæster var mødt op, så klik på pdf-filen:   Billeder fra 29. jan 2013

Udgivet i Gl. Bjergsted Kommune, Nyheder | Skriv en kommentar