Velkommen til arkivets hjemmeside!

Danmarkshistorien
Del din historie

 

Del din historie:

Klik her: Fortæl din historie

Formidlingsportalen Arkiv.dk er åbnet – Du har nu mulighed for at søge i landets største samling af historiske billeder, protokoller og dokumenter – Læs mere under indlæg (feb. 2015)! – eller gå ind på:  arkiv.dk

Film i Danmark – Det Danske Filminstitut har lanceret hjemmesiden Danmark på film, der indeholder filmoptagelser fra hele Danmark fra 1905-1965. Se om du selv eller din hjemegn er med blandt de 55 timers digitaliseret film. – klik her: Danmarkpaafilm

Bliv klog på vort lands historie – klik her: Danmarkshistorien
*************************************************************************************

Bjergsted Lokalhistorisk Forening og Arkiv, Svebølle Aktivitetscenter, Åvangen, Centervej 13, 4470 Svebølle

Bjergsted Lokalhistorisk Forening og Arkiv, Svebølle Aktivitetscenter, Åvangen, Centervej 13, 4470 Svebølle

Velkommen til Bjergsted Lokalhistorisk Forening og Arkivs hjemmeside!
Øverst på denne side ses foreningens logo anbragt i åbningen på den imponerende guldhalsring, der i 1866 blev fisket op ud for Havnsø. Det er foreningens håb, at den nye hjemmeside vil skærpe interessen for lokalhistorie. Intentionen med hjemmesiden er løbende at holde vore medlemmer og andre interesserede orienteret om arkivets aktiviteter, og om hvad der måtte være tilgået arkivet af væsentligt nyt. Der er muligheder for at kommentere på, hvad der måtte blive bragt på hjemmesiden. En mulighed foreningens medlemmer og andre interesserede opfordres til at gøre brug af. Har du spændende ting i dine skuffer og skabe eller noget at berette, du mener måtte have interesse for eftertiden, er du altid velkommen til at kontakte arkivet. NB! Bjergsted er i denne forbindelse den geografiske betegnelse for det område, der udgør den tidligere Bjergsted Kommune.

Flemming Paulsen (Redaktør)

Antal besøgende siden 15. februar 2017: 21359

Antal besøg (“opslag”) på hjemmesiden siden 15. februar 2017: 54382

************************************************************************************

Bogudgivelse:
Bogudgivelse red.Læs dagbladet Nordvestnyts omtale af bogudgivelsen – klik her: Dagbladet Nordvestnyts omtale af Henrik Koudals bogudgivelse

_______________________________________________________

Se billeder og film fra arkivets 25-års-jubilæumsfest – Klik her

______________________________________________________________

Generalforsamlingen 2016: Læs omtale og formandsberetning – klik her: Generalforsamling 2016

Generalforsamlingen 2015:

Den afholdte generalforsamling fik et vellykket forløb. Der var igen i år et godt fremmøde. Godt 40 var mødt op, da foreningens formand Jens Weinreichs bød velkommen. Efter formandens velkomst blev ordet givet videre til aftenens dirigent Jan Østergaard, der som sædvanligt forstod at lede mødet på sin myndige facon. De, der havde sagt ja til genvalg, blev alle valgt. Nyvalgt til bestyrelsen blev Henning Jensen, der siden 1. januar 2014 har fungeret som arkivets kasserer. Efter kaffen var det Villy Hald Raklev, der fik ordet for at fortælle om den polioramte Rosa Abrahamsen, der gennem flere år var bundet til en sygeseng, men som alligevel fandt livet værd at leve.

Generalforsamlingens dirigent Jan Østergaard tager hul på aftenens dagsorden. Foto: F.P.

Generalforsamlingens dirigent Jan Østergaard tager hul på aftenens dagsorden. Foto: F.P.

 

Læs formandsberetningen 2015 – klik her:  Formandsberetning 2015

Se en billedkavalkade fra generalforsamlingen – klik her:  Generalforsamling 2015 i billeder

Generalforsamlingens dagsorden:
Lokalhist. Dagsorden 2015*************************************************************************************

Generalforsamlingen 2014

Omkring 50 var mødt frem til årets generalforsamling d. 25. marts i Svebølle Aktivitetscenter. Louise Jørgensen og Flemming Paulsen blev genvalgt til bestyrelsen.
Der skulle vælges 2 nye revisorer. Valget faldt på aftenens dirigent Jan Østergaard og
tidl. købmand Jørgen Rasmussen, Havnsø.
Efter generalforsamlingen var der kaffebord, hvorefter seniorforsker ved
ved Folkemindesamlingen underholdt de fremmødte med et spændende foredrag om
Torpelund og det liv, der levedes på Torpelund.
Aftenen sluttede ved 22-tiden.

Formanden Jens Weinreich byder velkommen til de fremmødte. T.v. Ses aftenens dirigent, Jan Østergård.

Formanden Jens Weinreich byder velkommen til de fremmødte. T.v. Ses aftenens dirigent, Jan Østergaard.

 

Aftenens foredragsholder var seniorforsker ved Folkemindesamlingen, Jens Henrik Koudal.

Aftenens foredragsholder var seniorforsker ved Folkemindesamlingen, Jens Henrik Koudal.

 

Omkring 50 var mødt frem for at deltage i generalforsamlingen. Foto: FP

Omkring 50 var mødt frem for at deltage i generalforsamlingen. Foto: FP


Læs formandsberetningen – klik  her: Generalforsamling 2014 – Formandsberetning

F.P.

Læs hvad Erik V. Pedersen skriver om Svebølle Station og livet omkring stationen:
http://evp.dk/index.php?page=svebolle

Se “Arkivernes Dag” i billeder – klik her:  Billeder fra Arkivernes Dag 2013

Aftenturen til Fugledegård
d.  7. aug var en meget vellykket tur med et herligt vejr, med 26 interesserede deltagere og med amatørarkæolog Gunnar Jørgensen som en spændende fortæller. Det fremgik, at de mange aktiviteter i området havde fundet sted  i perioden 500 – 1000 efter Kristi fødsel.  Der var inden for de senere år blevt fundet utallige stolpehuller, ud fra hvilke man havde kunnet markere de mange bygninger i landskabet. Væggene i bygningerne har været lerklinede. Af noget brændt ler, man har fundet i et af stolpehullerne, kan man se, at væggene har været hvidkalkede.  Gunnar Jørgensen fortalte om et fund, der kunne relateres til den nordiske mytologi (en beretning om Balder og Loke), og der blev givet en fyldig orientering om fundet af den 1,8 kg tunge Tissøring, der i 1977 under harvning blevet fundet på Kalmargårdens marker.
Efter rundvisningen var vi samlet til et hyggeligt kaffebord i den flotte udstillingsbygnings mødelokale, hvorefter vi havde mulighed for at se den flotte udstilling.

F.P.

Se de billeder, Hans Erik Nielsen tog i løbet af aftenen – klik her:  Hans Erik Nielsens billeder fra Fugledegård

Se endnu en billedserie fra aftenturen til Fugledegård – klik her:  Billedserie fra aftenturen til Fugledegård

Se Youtube filmen om Kongsgården ved Tissø lagt på nettet af Nationalmuseet i samarbejde med Naturpark Åmosen – klik på:  Naturpark Åmosen

OBS! OBS! OBS!
Vil du se billederne fra arrangementet “Hvem er det”, hvor ca. 30 gæster var mødt op, så klik på pdf-filen:   Billeder fra 29. jan 2013

F.P.

Udgivet i Gl. Bjergsted Kommune, Nyheder | 3 kommentarer

Udflugten til Zen Garden ved Stenlille – se billeder

Mandag d. 22. maj havde arkivet arrangeret en udflugt med bus til Zen Garden ved Stenlille. Udflugten, der havde 35 deltagere indledtes med morgenkaffe i Svebølle Aktivitetscenter. Deltagerne medbragte selv en lille picnickurv til frokost. Efterfølgende var der kaffebord med hjemmebag i havens kælderrestaurant.
Som det fremgår af billederne fra dagen var vejret herligt, og det gode vejr bidrog selvfølgelig til, at det blev en meget vellykket dag. Under kaffebordet fortalte Jakobine Nielsen, der sammen med sin mand Jørgen ejer stedet, om havens tilblivelse. For at kunne etablere de mange rhododendronbede havde det været nødvendigt at tilføre stedet 6.000 tons kampesten. Spændende var det at se og høre om de mange flotte koi-karper.

Dagen indledtes med morgenkaffe med rundstykker og en lille én i Svebølle Aktivitetscenter - Foto: F.P.

Dagen indledtes med morgenkaffe med rundstykker og en lille én i Svebølle Aktivitetscenter – Foto: F.P.

 

 

 

Foto: F.P.

Foto: F.P.

Foto: F.P.

Foto: F.P.

Foto: F.P.

Foto: F.P.

Foto: F.P.

Foto: F.P.

Foto: F.P.

Foto: F.P.

Foto: F.P.

Foto: F.P.

Foto: F.P.

Foto: F.P.

Foto: F.P.

Foto: F.P.

Foto: F.P.

Foto: F.P.

Foto: F.P.

Foto: F.P.

Foto: F.P.

Foto: F.P.

Foto: F.P.

Foto: F.P.

I stedets kældercafé er der udstilling af Jakobine Nielsens patchworkarbejder - Foto: F.P.

I stedets kældercafé er der udstilling af Jakobine Nielsens patchworkarbejder – Foto: F.P.

F.P.

 

Udgivet i Ikke kategoriseret, Nyheder | Skriv en kommentar

Gymnastikopvisning i Svebølle Hallen

Svebølle Hallen Gymnastikopvisning 2017 A

Som det fremgår af efterfølgende billeder og filmklip var Svebølle Hallen godt besøgt i forbindelse med Viskinge Gymnastikforenings opvisning i Svebølle Hallen søndag d. 26. marts 2017. Som det fremgår af programmet var det børnene og motionsdamerne, der var eftermiddagens aktører.

Svebølle Hallen var en flot ramme omkring eftermiddagens arrangement. Foto: F.P.

Svebølle Hallen dannede en flot ramme omkring eftermiddagens arrangement.
Foto: F.P.

De dygtige motionsdamer er klar til indmarch. Foto.: F.P.

De dygtige motionsdamer er klar til indmarch.
Foto.: F.P.

Fanebærerne har hentet fanerne og er klar til Indmarchen. Foto: F.P.

Fanebærerne har hentet fanerne og er klar til Indmarchen.
Foto: F.P.

Mange var mødt op i Svebølle Hallen for at overvære opvisningen. Foto: F.P.

Mange var mødt op i Svebølle Hallen for at overvære opvisningen.
Foto: F.P.

Nogle af motionsdamerne fotograferet sammen med deltager fra et af børneholdene. Foto: F.P.

Nogle af motionsdamerne fotograferet sammen med deltager fra et af børneholdene.
Foto: F.P.

Se videoer med indmarch, opvarmning og puslingehold og damehold:

Far, mor og barn ved Katja

Far, mor og barn ved Katja 2

Fællesserie

Damer ved Mette T. og Karine

Teen Dance ved Katja

F.P.

Udgivet i Svebølle, Viskinge | Skriv en kommentar

Generalforsamlingen 2017

Der var 43 deltagere i årets generalforsamling, som indledtes med, at arkivets formand Jens Weinreich bød velkommen til de fremmødte.
Blandt de fremmødte var Gørlevs tidligere borgmester Jørgen Arnam-Olsen, der efterfølgende skulle fortælle om sin tid som borgmester. I årets generalforsamling var der endvidere deltagelse af seniorforsker ved Folkemindesamlingen (Det kgl. Bibliotek), Jens Henrik Koudal, der i den indlagte kaffepause fik lejlighed til at præsentere sin sidste bogudgivelse, ”Skæbnesymfoni og krokodillepolka”, der fortæller om livet på proprietærgården Torpelund i Eskebjerg fra 1880 til 1960. Bogen blev denne aften tilbudt til en favørpris i forhold til, hvad bogen koster i boghandelen, – der var mange, der benyttede sig af tilbuddet, og som samtidig fik forfatterens signatur i bogen.

Som dirigent valgtes Jørgen Rasmussen, Havnsø, Såvel formandsberetning som regnskab blev godkendt uden bemærkninger, og der var genvalg uden modkandidater på alle poster, dvs. genvalg til bestyrelsen af Jens Weinreich, Rud Lynge Jacobsen og Benny Jørgensen, af Hans Sørensen som suppleant, af Jan Østergård og Jørgen Rasmussen som revisorer, og af Inga Jensen som revisorsuppleant.

Der var ikke indkommet forslag, og der var ingen, der ønskede ordet under punktet, Eventuelt.

Jørgen Arnam-Olsens foredrag var spændende , ikke mindst blev der spidset ører, da Jørgen Arnam-Olsen fortalte om dronningebesøget i Gørlev, der fandt sted i 1995.

Læs formandsberetninge 2017 – klik her: Formandsberetning 2017

Billeder fra generalforsamlingen:

Der var et godt fremmøde til årets generalforsamling. Foto: F.P.

Der var et godt fremmøde til årets generalforsamling.
Foto: F.P.

Deltagelsen i generalforsamlingen var på 43 fremmødte. Foto: F.P.

Deltagelsen i generalforsamlingen var på 43 fremmødte.
Foto: F.P.

Jens Henrik Koudal fra Folkemindesamlingen er netop ankommet og får en snak med Marlene Eide Paulsen. Foto: F.P.

Jens Henrik Koudal fra Folkemindesamlingen er netop ankommet og får en snak med Marlene Eide Paulsen.
Foto: F.P.

Fra en anden vinkel. Foto: F.P.

Fra en anden vinkel.
Foto: F.P.

Et vue ud over en del af aftenens deltagere. Foto: F.P.

Et vue ud over en del af aftenens deltagere. I baggrunden – stående – ses aftenens foredragsholder.
Foto: F.P.

Et andet kig over de fremmødte. Foto: F.P.

Et andet kig over de fremmødte.
Foto: F.P.

-og endnu et kig. Foto: F.P.

-og endnu et kig.
Foto: F.P.

Jørgen Arnam-Olsen er godt i gang med sit foredrag. Foto: F.P.

Jørgen Arnam-Olsen er godt i gang med sit foredrag.
Foto: F.P.

Der var sor interesse for Jens Henrik Koudals bog, "Skæbnesymfoni og Krokodillepolka", og mange benyttede sig af muligheden for at købe bogen til favørpris. Foto: F.P.

Der var stor interesse for Jens Henrik Koudals bog, “Skæbnesymfoni og krokodillepolka”, og mange benyttede sig af muligheden for at købe bogen til favørpris. Arkivets kasserer Henning Jensen ser til.
Foto: F.P.

De fleste valgte at få bogen signeret. Foto: F.P.

De fleste valgte at få bogen signeret.
Foto: F.P.

F.P.

Udgivet i Alleshave, Aunsø, Bjergsted, Bregninge, Eskebjerg, Faurbo, Føllenslev, Gl. Bjergsted Kommune, Havnsø, Kaldred, Nekselø, Sejerø, Svebølle, Særslev/Snertinge | Skriv en kommentar

Samuel Rachlin i Svebølle Aktivitetscenter

Mandag d. 13. marts 2017 kl. 19.00 havde Svebølle Kvik Bibliotek inviteret til foredrag med den kendte TV journalist Samuel Rachlin, der er ekspert i Sovjetiske og Russiske forhold. Allerede 8 dage inden foredraget skulle finde sted, meldte billetsalget UDSOLGT, dvs. alle 150 billetter, var da revet væk.
Få minutter i kl. 19.00 på foredragsaftenen ankom Samuel Rachlin til Svebølle Aktivitetscenter efter at være rejst fra Washington med fly tidligere på dagen og videre med tog til Svebølle.
Samuel Rachlin lod forstå, at han de sidste 26 år havde været bosat i Washington kun 5 minutters gang fra Det hvide Hus. Han betegnede sig selv som nomade, pga. en omfattende rejseaktivitet.
Samuel Rachlin gjorde gældende, at verden i dag i høj grad styres af populisme, og det er baggrunden for, at Donald Trump har kunnet vinde det amerikanske præsidentvalg. Vor tids ledere, – og det gælder i meget høj grad en leder som Vladimir Putin, viger ikke tilbage for at betjene sig af løgnen og for at servere “fake news”. Under annekteringen af halvøen Krim var det i høj grad tilfældet. Under hele dette forløb nægtede Putin, at de involverede soldater, der optrådte i russiske kampuniformer og talte flydende russisk var russere.
Samuel Rachlin mente ikke, at vi bevæger os mod en ny koldkrigs periode som den, vi gennemlevede i perioden efter 2. verdenskrig. Man kunne imidlertid godt frygte, at en 3. verdenskrig kunne udløses ved en fejl eller misforståelse. Samuel Rachlin er af den opfattelse, at Putin gennem en destabilisering af vesten søger at oprette en ny verdensorden med Rusland som en ligeværdig supermagt. Målt på økonomien er der langt igen. Med en befolkning på 140 millioner har Rusland i dag en økonomi, der svarer til den Hollandske.  Putin ønsker ikke at vende tilbage til tidligere tiders sovjetstyre, men hans forståelse af demokrati falder ikke sammen med vestens demokratiforståelse. Putins demokratiforståelse er et “styret demokrati”, dvs. “lovens diktatur”. Han ønsker at indføre det, man i Kreml kalder “et kontrollabelt demokrati”. Medierne må ikke være alt for kritiske, det betyder at politiske partier og ledere i nøglespørgsmål støtter de nuværende myndigheder, og det betyder, at civilsamfundet støtter op omkring præsidenten.
Hvor Obama førte sig frem med ordene “Yes we can”, vil de tilsvarende ord i Putins mund lyde: “Yes I can”.
Samuel Rachlins foredrag varede godt 2 timer inkl. en kaffepause på ca 20 min.
Afslutningsvis var der lejlighed til at købe 2 af hans seneste bogudgivelser: “Bag den kolde krigs tåger” og “Jeg, Putin”. Begge disse bøger kunne købes til favørpris og med signatur.

Foredraf Samuel Rachlin SHB red.

Samuel Rachlin ankommer til Svebølle Aktivitetscenter og modtages af bibliotekar Stine Veisegaard. Foto: F.P.

Samuel Rachlin ankommer til Svebølle Aktivitetscenter og modtages af bibliotekar Stine Veisegaard..
Foto: F.P.

Forberedelserne til aftenens foredrag er på plads. Foto: F.P.

Forberedelserne til aftenens foredrag er på plads.
Foto: F.P.

Set fra en anden vinkel. Foto: F.P.

Set fra en anden vinkel.
Foto: F.P.

Åvangens cafélokale var "tæt pakket". Foto: F.P.

Åvangens cafélokale var “tæt pakket”.
Foto: F.P.

!50 var mødt op for at høre Samuel Rachlins foredrag. Foto: F.P.

150 var mødt op for at høre Samuel Rachlins foredrag.
Foto: F.P.

En veloplagt Samuel Rachlin har begyndt sit fængslende foredrag. Foto: F.P.

En veloplagt Samuel Rachlin har begyndt sit fængslende foredrag.
Foto: F.P.

Samuel Rachlin med den ene af de to bøger, der efterfølgende kunne købes. Foto: F.P.

Samuel Rachlin med den ene af de to bøger, der efterfølgende kunne købes.
Foto: F.P.

Efterfølgende var der lige noget Niels og Stine skulle have klaret. Vi gætter på, at Niels skulle sikre sig den obligatoriske signatur fra aftenens foredragsholder. Hvad det er Stine skal have rede på, får stå hen i det uvisse, men som det ses, så bøjer hun sig "dybt i støvet" for aftenens foredragsholder. Foto: F.P.

Efterfølgende var der lige noget Niels og Stine skulle have klaret. Vi gætter på, at Niels skulle sikre sig den obligatoriske signatur fra aftenens foredragsholder. Hvad det er, Stine skal have rede på, får stå hen i det uvisse, men som det ses, så bøjer hun sig “dybt i støvet” for aftenens foredragsholder.
Foto: F.P.

F.P.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Reersø Harmonikaklubs 25-årsjubilæum i Svebølle Aktivitetscenter, Åvangen

Omkring 170 "publikummer" deltog i Reersø Harmonikaklubs arrangement i Aktivitetscenter Åvangen. Foto: F.P.

Omkring 170 “publikummer” deltog i Reersø Harmonikaklubs 25-årsjubilæums-arrangement i Svebølle Aktivitetscenter,  Åvangen. – Foto: F.P.

Den 12. februar 2017 fejrede Reersø Harmonikaklub sit 25-årsjubilæum i Svebølle Aktivitetscenter, Åvangen (se opslag nederst på siden!). Harmonikaklubben har sin rod på Reersø, hvor klubben i sin tid blev stiftet under navnet Reersø Harmonikaforening.
Indtil maj sidste år samledes de omkring 25 spillemænd i Kirke Helsinge Skole, men fra da af har de holdt til i Café-lokalet i Svebølle Aktivitetscenter, hvor de mødes hver onsdag aften for at spille sammen og til almindeligt samvær.  At Harmonikaklubben nu mødes i Svebølle, skyldes Svebølles centrale placering i forhold til, hvor medlemmerne af klubben har deres bopæl. Der var “fulde huse” til arrangementet, dvs. omkring 170 “publikummer” i løbet af de 3 timer, arrangementet varede.

 

Eftermiddagens sidste 3 numre:

______________________________________________________________

Reersø Harmonikaklub ABCF.P.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Nationalmuseets Danefædag

I februarnummeret af vort medlemsblad omtales 5 danefæ-fund, der i tidens løb er gjort i vort område (dvs. den tidligere Bjergsted Kommune). Det drejer sig om en guldarmring, en kolbehalsring i guld, et stykke betalingsguld, et elghoved af rav og en skæftet flintøkse.
I den forbindelse bør det nævnes, at Nationalmuseet d. 28. januar d.å. åbnede en udstilling “Årets Danefæ”. På YouTube kan du se en optagelse fra åbningsdagen “Danefædagen” , der blev overværet af dronning Margrethe.

Danefæ A
Klik på efterfølgende link og derefter på den hvide pil i det røde felt – (det varer nogle sekunder inden filmen begynder) : Nationalmuseets Danefædag

F.P.

Udgivet i Føllenslev, Havnsø, Kulturelle arrangementer, Oldtidsfund, Særslev/Snertinge | Skriv en kommentar

Arkivernes Dag 2016

oktoberbladet-2016-seneste-side-28a-1

SLA (Sammenslutningen af Lokalarkiver i Danmark) havde som tema for Arkivernes Dag 2016 valgt ”Sport og Idræt – En sund sjæl i et sundt legeme”. Det er dog helt op til det enkelte arkiv selv at vælge et emne for den udstilling, man vil præsentere for publikum i det enkelte arkivs lokalområde. Bjergsted Lokalhistorisk Forening og Arkiv, ønsker, så vidt det er muligt, at varetage de lokalhistoriske opgaver for hele det område, der udgør den tidligere Bjergsted Kommune. I år havde vi i arkivet valgt at fokusere på Kaldred-området. Det skete med en udstillingen ”Pigen fra Kaldred – Ellen Nielsen, der blev missionær i Kina”, – samt med en udstilling af ældre og nyere billeder fra Kaldred, suppleret med tilhørende tekst.
Udstillingen, der i billeder og tekst fortalte historien om pigen Ellen Nilsen, der blev født i Kaldred i 1871, og som voksede op i fattige kår sammen med en voldelig og alkoholiseret far og en syg mor, og som efter en kaldelse i Missionshuset i Eskebjerg valgte at hellige sit liv til en gerning som missionær i Kina, var blevet mulig takket være Danmission, der havde stillet et omfattende billedmateriale til rådighed. Herudover var en del af materialet forud for udstillingen blevet indleveret af lokale med tilknytning til Faarehuset, Spangvej 3, – huset, der var Ellen Nielsens barndomshjem. En anden del af det udstillede materiale var indleveret af lokale med familierelation til Ellen Nielsen. En ikke uvæsentlig del af tekstmaterialet om Ellen Nilesen var kopieret fra bøger og publikationer, der i tidens løb er udgivet med omtaler, der på forskellig vis fortæller om Ellen Nielsens liv og virke. Lokalt bragte ”Jul i Kalundborg årg. 1958” og Kalundborg Folkeblad 15. juli 1996 en udførlig omtale i den forbindelse.
Der var god interesse for udstillingen, der omfattede omkring 20 udstillingsrammer – tæt besat med billeder og tekst.
I løbet af dagen var der omkring 30 interesserede, der lagde vejen forbi Svebølle Aktivitetscenter for at se udstillingen, hvilket i den sammenhæng må betragtes som tilfredsstillende. Der blev i løbet af dagen indmeldt 2 – måske 3 nye som medlemmer af vort arkiv .

Udstillingen er klar til at blive vist for publikum. Foto: F.P.

Udstillingen er klar til at blive vist for publikum.
Foto: F.P.

Én af udstillingsrammerne. Foto: F.P.

Én af udstillingsrammerne.
Foto: F.P.

Marlene Eide Paulsen i samtale med tidligere kommunaldirektør i Bjergsted Kommune, Knud Kierkegaard. Sidstnævnte har netop erhvervet den nyudgivne årbog "Arkivernes Jul 2016". Th. er det Ole Hahn, der studerer en af udstillingsrammerne lidt nærmere. Foto: F.P.

Marlene Eide Paulsen i samtale med tidligere kommunaldirektør i Bjergsted Kommune, Knud Kierkegaard. Sidstnævnte har netop erhvervet den nyudgivne årbog “Arkivernes Jul 2016”. Th. er det Ole Hahn, der studerer en af udstillingsrammerne lidt nærmere.
Foto: F.P.

 

Som det ses, var der fremlagt materiale på et af billard-bordene. Th. er arkivets formand JensWeinreich i færd med at forklare, hvad der ses på et af billederne fra Kaldred. Foto: F.P.

Som det ses, var der fremlagt materiale på et af billard-bordene. Th. er arkivets formand Jens Weinreich i færd med at forklare, hvad der ses på et af billederne fra Kaldred.
Foto: F.P.

I løbet af dagen blev der da også tid til en hyggelig snak. Foto: F.P.

I løbet af dagen blev der da også tid til en hyggelig snak.
Foto: F.P.

F.P.

Udgivet i Bregninge, Kaldred, Svebølle | Skriv en kommentar

Afsløring af mindesten for Karoline Graves

Lørdag d. 15. oktober 2016, kl 14.00 var der afsløring af mindesten for Karoline Graves  med efterfølgende reception i Mindelunden Bøstrupvej i Løve.

Foto: Flemming Paulsen

Foto: Flemming Paulsen

 

Som det ses på billedet var der et pænt fremmøde i forbindelse med afsløringen af mindestenen for Karoline Graves. Foto: F.P.

Som det ses på billedet var der et pænt fremmøde i forbindelse med afsløringen af mindestenen for Karoline Graves.
Foto: F.P.

Hør om Karoline Graves på dette link: Karoline Graves

Hjemmesidens redaktør var med ved højtideligheden i forbindelse med afsløringen. Desværre blæste vinden så kraftigt, at filmklippets lydspor kun vanskeligt kan høres.
Talen i forbindelse med afsløringen blev holdt af tidligere museumsleder i Kalundborg, Lisbeth Pedersen. Det var Bøje Larsen, Høng, der stod for arrangementes afvikling.

Filmklip fra afsløring af mindesten for Karoline Graves:

F.P.

Udgivet i Aunsø, Folkeminder, Svebølle, Viskinge | Skriv en kommentar

Posten i gamle dage i Bjergsted Kommune inkl. Sejerø

Den 4. oktober d.å. havde vort arkiv inviteret til en aften med John Buur Christiansen, Kalundborg, der har posthistorie som sin store interesse.  Omkring 40 mødte op for at høre John Buur Christiansens foredrag, der skulle vise sig at være ualmindelig velforberedt og godt tilrettelagt.  John Buur Christiansen medbragte forskellige bøger om emnet, som han lod cirkulere  blandt publikum, og han havde til brug for aftenen udarbejdet et skriftligt materiale, der på fornem vis sammenfattede, hvad han omtalte i sit foredrag. Dette materiale lå til udlevering og kunne frit medtages.

Med henblik på aftenens foredrag havde John Buur Christiansen valgt flg. disposition:

Hvad er posthistorie og hjemstavnsfilateli?
Posten til og fra Sejerø
Posten på landet i gamle dage
Nordvestbanens åbning
Hørve – Værslevbanens betydning
Eksempler på post fra Svebølle

Som et kuriosum nævnte John Buur Christiansen, at en stationsforstander i Alleshave ikke syntes, at det var ulejligheden værd, at stemple de breve, der blev indleveret fra dette område. Det skulle være forklaringen på, at man yderst sjældent ser et poststempel fra Alleshave.

Alt i alt en spændende og oplysende aften med en underholdende og veloplagt foredragsholder.

Benny Jørgensen fra arkivet tv og aftenens foredragsholder John Buur Christiansen er ved at gøre udstyret klar. Foto: F.P.

Benny Jørgensen fra arkivet tv og aftenens foredragsholder John Buur Christiansen er ved at gøre udstyret klar.
Foto: F.P.

 

Som det ses på billedet, var der et godt fremmøde. Foto: F.P.

Som det ses på billedet, var der et godt fremmøde.
Foto: F.P.

F.P.

Udgivet i Alleshave, Aunsø, Bjergsted, Bregninge, Eskebjerg, Føllenslev, Havnsø, Kaldred, Nekselø, Sejerø, Svebølle, Særslev/Snertinge, Viskinge | Skriv en kommentar