Arkivet

BJERGSTED LOKALHISTORISK FORENING OG ARKIV
Svebølle Aktivitetscenter  “Åvangen”
Centervej 13, 4470 Svebølle                                                                                          Telefontid: Tirsdage og torsdage kl. 9 – 12   tlf.: 59 29 14 08                                               
Åbningstid: 1. torsdag i måneden kl. 14-16 
E-post: bjergstedarkiv@live.dk

Juli måned og mellem jul og nytår er der ferielukket
Henvendelse kan også ske til
Jens Weinreich på tlf.  22 12 43 70
E-post <jsweskebjerg@gmail.com>
                                                       *************
 
"Åvangen", Centervej 13, 4470 SvebølleLokalhistorisk forening
der driver arkivet , blev stiftet den 26. november 1979.
Bestyrelsen og medarbejderne består af frivillige, interesserede personer med kendskab til egnens lokalhistorie m.v.

Arkivet har til huse i Aktivitetscenter Åvangen’s bygning. Centervej 13,  4470 Svebølle. Indgang sker gennem hovedindgangen. Det fremgår af skiltningen på nogle døre i det store samlingslokale, hvilke lokaler, der er tilknyttet Arkivet.

Arlivets formål er at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, skriftligt materiale og andre data med tilknytning til den tidligere Bjergsted Kommune, dens borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid.

Lokalhistorisk Forening og Arkiv stiller det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed.

På Lokalhistorisk Arkiv kan man:

•  Læse gamle aviser samt kirkebøger
•  Læse Folketællingslister
•  Se gamle fotografier
•  Se gamle landkort
•  Finde lokalhistorie

Lokalhistorisk Forening og Arkiv
er medlem Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA)

Lokalhistorisk Forening og Arkiv
i den tidligere Bjergsted Kommune deltager i lokale, amtslige og landsdækkende fællesregistreringer, der er godkendt af SLA.

Tænk på Arkivet
før noget smides væk. Vi samler på fotos, breve, svendebreve, protokoller, ja, alt hvad der kan bidrage til at fortælle om fortiden. Vi gemmer lokalhistorie til eftertiden.

Kontakt os venligst pr. telefon, brev, E-mail eller ved personlig henvendelse på Arkivet,
Vi kommer gerne hjem til dig og henter de ting, som du ønsker at skænke til foreningen.

Lokalhistorisk Forening og Arkiv udgiver et medlemsblad, afholder byvandringer, forskellige arrangementer, udflugter og foredrag.

Lokalhistorisk Forening og Arkiv har brug for lokal opbakning og andre, der er interesseret i vores arbejde. Det er derfor vigtigt, at vi får støtte og aktive medlemmer fra vores lokalområde, så derfor bak op om foreningen og

BLIV MEDLEM

Lokalhistorisk Forening og Arkiv – Som medlem af Lokalhistorisk Forening og Arkiv modtager du/I medlemsbladet to  gange om året. Medlemsbladet indeholder forskellige spændende fortællinger, billeder m.m

Anmodning om medlemskab kan ske skriftligt eller telefonisk.
E-mail: bjergstedarkiv@live.dk
Tlf.; 59 29 14 08 tirsdage og torsdag fra kl. 09 – 12

Se billeder og film  fra arkivets 25-års jubilæumsfest – klik her: Arkivets 25-års jubilæum