Foreningen

Bjergsted Lokalhistorisk Forening og Arkiv
Centervej 13, “Åvangen”, 4470 Svebølle

Lokalhistorisk forening, der driver arkivet, for syv af Skippinge Herreds Kirkesogne: Føllenslev (med Nekselø), Særslev, Bregninge, Bjergsted, Viskinge, Avnsø og Sejerø,
hvilket vil sige den tidligere Bjergsted Kommune,  blev stiftet den 26. november 1979.
Bestyrelsen og medarbejderne består af frivillige, interesserede personer med kendskab til egnens lokalhistorie m.v.

Arkivets formål er at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, skriftligt materiale og andre data med tilknytning til det geografiske område, der udgjorde den tidligere Bjergsted Kommune, dens borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid.

Lokalhistorisk Forening og Arkiv stiller det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed.

På Lokalhistorisk Arkiv kan man:

  • Læse Kirkebøger
   • Læse Folketællingslister
   • Se gamle fotografier
   • Se gamle landkort
   • Finde lokalhistorie

Lokalhistorisk Forening og Arkiv er medlem af  “Sammenslutningen af Lokalarkiver” (SLA).

Lokalhistorisk Forening og Arkiv i Gammel Bjergsted Kommune deltager i lokale, amtslige og landsdækkende fællesregistreringer, der er godkendt af SLA.

Tænk på Arkivet før noget smides væk. Vi samler på fotos, breve, svendebreve, protokoller, ja, alt hvad der kan bidrage til at fortælle om fortiden. Vi gemmer lokalhistorie til eftertiden.

Kontakt os venligst pr. telefon, brev, E-mail eller ved personlig henvendelse på Arkivet, som har til huse i Aktivitetscenter “Åvangens” bygning. – Adressen er:
Centervej 13, 4470 Svebølle.

Vi kommer gerne hjem til dig og henter de ting, som du ønsker at skænke til foreningen.

Lokalhistorisk Forening og Arkiv udgiver et medlemsblad, afholder byvandringer, forskellige arrangementer, udflugter og foredrag.

Lokalhistorisk Forening og Arkiv har brug for lokal opbakning og andre, der er interesseret i vores arbejde. Det er derfor vigtigt, at vi får støtte og aktive medlemmer fra vores lokalområde, så derfor bak op om foreningen og

BLIV MEDLEM af

Lokalhistorisk Forening og Arkiv

Som medlem af Lokalhistorisk Forening og Arkiv modtager du/I medlemsbladet to gange om året. Medlemsbladet indeholder forskellige spændende fortællinger, billeder m.m.
Anmodning om medlemskab kan ske skriftligt eller telefonisk.
E-mail: bjergstedarkiv@live.dk
Tlf.; 59 29 14 08 – tirsdage og torsdage 9 – 12

Årskontingent for enkelt medlemmer: kr. 100,00
–                         –    ægtepar                     : kr. 150,00

Beløbet bedes indsat på arkivets konto:
Reg. nr. 2190 Konto nr. 5114404200

Kan også betales direkte i arkivet inden for åbningstiden!

Kontingentperiode: Fra marts til marts.

På Lokalhistorisk Arkiv har vi altid brug for frivillig arbejdskraft. Har du lyst til at være sammen med andre frivillige og udføre et stort og spændende stykke frivilligt arbejde, så kontakt Arkivet.

Du behøver ikke at have kendskab til journalisering, arkivering m.v., vi skal nok lære dig det. Bare du har lyst og interesse.