Svebølle Station

Svebølle Station i 1874

I år er det 135 år siden at jernbanestrækningen, der er benævnt som Nordvestbanen, blev officielt indviet af kongen samtidig med at dampskibsruten Århus-Kalundborg blev genåbnet. Med den ny jernbanestrækning var der blevet etableret togforbindelse mellem Roskilde og Kalundborg. I begyndelsen dog kun med en enkelt daglig afgang i hver retning. For de 2 byer Viskinge og landsbyen, der dengang var Svebølle (i dag Gl. Svebølle) fik nordvestbanens etablering stor betydning.

Svebølle Station i 1905

 

Planen om, at den kommende jernbanestation efter Jyderup i retning mod Kalundborg skulle ligge i den ellers på det tidspunkt driftige og betydningsfulde by Viskinge, blev opgivet efter en lokal indsigelse begrundet i frygt for støjgener, og der blev herefter vedtaget en placering af stationen midt imellem de to nævnte byer. Et område, der dengang lå hen som et åbent landskab med kun spredt bebyggelse. Konsekvenserne heraf viste sig hurtigt at blive en tiltrækning af beboelsesbyggeri, erhvervsbyggeri og butiksbyggeri til området ved den i begyndelsen noget afsidesliggende stationsbygning.

Svebølle Station i 1915

Udviklingen i det, der dengang var Svebølle, og i Viskinge gik samtidigt i stå, og de her eksisterende butikker og erhvervsvirksomheder måtte efterhånden dreje nøglen om og lukke én efter én.

Svebølle Station ca. 1940

I knap 100 år, d.v.s. fra 1874 til 1973 var Svebølle Station i lighed med de øvrige stationer på Nordvestbanen det, man i jernbanesprog kalder en ”togfølgestation”, – en station, der i tekniske forstand deltager i trafikafviklingen. Svebølle Station var dermed målt med den tids målestok en driftig arbejdsplads. I 1956 var således ikke mindre end 11 personer beskæftiget i  eller ved Svebølle Stationsbygning.

Svebølle Station – Fra togfølgestation til trinbræt

Dengang var der en stationsforstander og en trafikekspedient, der hver især, når de havde ”vagten”, var hovedansvarlig for, at alt gik rigtigt til på stationen, at signalerne blev stillet, at bommene gik ned o.s.v.. Der var en trafikelev, der var under oplæring. Til stationen var knyttet en vognvægt, da stationsforstanderen som ”sidebeskæftigelse” havde funktion som ”Kongelig måler og vejer”, d.v.s. bevilling til at veje vejkøretøjer. Herudover var der to ekstraarbejdere, der tog sig af det mere fysisk prægede arbejde, en privat vognmand, der tog sig af godsudbringning og godsafhentning, og da den tids tog var postførende, var det en selvfølge, at postekspeditionen var placeret i stationsbygningen. Denne funktion gav beskæftigelse til en kontormand samt fire fuldtids- og et halvtidspostbud. På den tid var der også udbringning af eftermiddags- og aftenpost. Opgaverne på stationen dengang var mange. Til forskel fra i dag, hvor togtrafikken på Nordvestbanen stort set kun retter sig mod persontransport, blev der dengang på stationen ekspederet både større og mindre pakke- og godsforsendelser. Der var læssespor med pakhus og læsserampe beregnet for større forsendelser, bl. a. fra Øresø trævarefabrik og for læsning af sukkerroer til Gørlev Sukkerfabrik.

Med den gennemførte fjernstyring af Nordvestbanen og lastbilernes overtagelse af godstransporten, var der i 1973 ikke længere grundlag for at opretholde betjeningen på Svebølle Station, som siden da har haft funktion som trinbræt.

En udtjent stationsbygnings endeligt.

I 2002 havde DSB planen klar til en gennemgribende modernisering af Nordvestbanens stationsanlæg. Moderniseringen indebar en totalfjernelse af de ikke længere tidssvarende stationsbygninger i Regstrup og Svebølle. DSB oplyste i en pressemeddelelse: ”Moderniseringerne foregår ud fra ønsket om at skabe “gennemsigtige” og overskuelige stationsanlæg, der skal udtrykke enkelthed og robusthed og give et funktionelt og æstetisk miljø. Herudover lægger DSB vægt på en fælles identitet for strækningen, samtidig med at den lokale forankring bliver bevaret”. I perioden siden overgangen fra togfølgestation til trinbræt, d.v.s. i perioden efter 1973, er Svebølle stationsbygning blevet anvendt til forskellige formål. Kontorlokalerne blev indtil midten af firserne benyttet som postekspedition med tilhørende postbokse, og da postekspeditionen flyttedes til Svebølle Centret blev lokalerne stillet til rådighed for et beskæftigelsesprojekt, kaldet ”Bihulen”, der indtil stationsbygningens nedtagning i foråret 2003 fungerede som genbrugsbutik. Der blev endvidere på et tidspunkt etableret et mindre venterum med direkte adgang til perronen, men venterummet måtte hurtigt lukkes på grund af omfattende hærværk. Selv om mange sikkert begræder, at den bygning, der i mere end 100 år havde en central funktion for bylivet i Svebølle, ikke længere eksisterer, må det nok erkendes, at udviklingen havde overflødiggjort den gamle vedligeholdelseskrævende bygning, der i de sidste år, med plader for vinduerne til perronsiden, bestemt ikke var en pryd for byen..

Et nyt dobbeltdækkertog ankommer til Svebølle Station

Svebølle station i dag

****************************

Ovenstående om Svebølle station er skrevet af Flemming Paulsen og af arkivet indsendt til Kalundborg Folkeblad i efteråret 2010. Avisen har over 3 gange bragt det indsendte under rubrikken: “Historier fra lokale arkiver”

*********************

Nordvestbanen og Den gamle Banegård i Kalundborg

Vil du læse, hvad Niels A. Jensen, Kalundborg Lokalarkiv skriver om Nordvestbanen i Kalundborg Nyt, og vil du se billeder af den gamle banegård i Kalundborg, så klik på dette link og se side 20 i Kalundborg Nyt:

http://kalundborgnyt.livebook.dk/livebook.php?book=kalundborgnyt_KNY011111060000AA&userid=&key=&pagenum=1

Filmklippet med de ankommende tog er taget d. 27. juli 2009

 

DJKs Jubilæumstogs ankomst til Svebølle d. 15. januar 2011


 

Dette indlæg blev udgivet i Svebølle. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.