Referat fra Generalforsamlingen 2019 – Beretning – m.v.

Formanden(til venstre) takker Flemming Paulsen (til højre) for indsatsen i Arkivet. EP- kandidaten siddende forrest til venstre – hun fortalte om sin opvækst i Svebølle – se omtalen – her.

Til generalforsamlingen var mødt antal: 42 stemmeberettigede

Formand Jens Weinreich bød velkommen til generalforsamlingen

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

Jørgen Rasmussen blev foreslået og valgt. Dagsorden blev oplæst.
a. Valg af stemmetællere: Bjarne Chorfixsen og Karsten Ahrens blev valgt.
      

 • Formandens beretning
  Formand Jens Weinreich aflagde beretning for året 2018.
  Der var ingen spørgsmål eller kommentarer og formandsberetningen blev godkendt. Du kan læse beretningen – her.

 • Kasserens beretning
  Kasserer Henning Jensen gennemgik regnskabet for år 2018.  
  Der var ingen spørgsmål eller kommentarer og regnskabet blev godkendt.
 • Valg
  a. På valg var Jens Weinreich, Rud Lynge Jacobsen og Poul Nautrup, alle tre modtog   
      genvalg.
      Dirigenten Jørgen Rasmussen oplyste: Flemming Paulsen ønsker at udtræde af
      bestyrelsen. Olav Hintze vores 1. suppleant indtræder i Flemming Paulsens sted.

b. Suppleant Hans Sørensen ophører. Der blev valgt 2 nye suppleanter:
     Knud Buhr, Svebølle og Merethe Hansen, Særslev.


Til orientering oplyste formanden Jens Weinreich, at suppleanterne er velkomne til
at deltage i bestyrelsesmøderne.

c.  Valg af revisorer: Jan Østergård og Jørgen Rasmussen, begge modtog genvalg.

d.  Valg af revisorsuppleant: Inga Jensen som modtog genvalg.

 • Indkomne forslag
  Arkivet har modtaget et forslag fra Ole Hahn Petersen, en vedtægtsændring til §3
  Kassation af indsamlede og registrerede arkivalier/materiale kan kun ske, når det har
  været forelagt kassationsudvalget og udvalget har godkendt dette.

Vedtægtsændringsforslag til §5 – Valg af 3 medlemmer til kassationsudvalg.

Ole Hahn Petersen fortalte medlemmerne om sin begrundelse for forslaget:
Hans indtryk er, der er blevet kasseret arkivalier/materiale og andre ting, som er uheldige.
Han har efterlyst et kirkeblade med artikler, som var relevante for ham, disse kirkeblade var kasseret af lokalarkivet. Han fandt dog efterfølgende de efterlyste historier på kirkekontoret.

Iflg. Ole Hahn Petersen er der også sket andre uheldige ting, bl.a. salg af postkort.

Formanden Jens Weinreich oplyste at bestyrelsen ikke kan godkende forslaget.


Ole Hahn Petersen oplyser at ifølge arkivets egne vedtægter er kirkebladet arkivalier for arkivet.

Medarbejder i arkivet Inga Jensen oplyser: Arkivet er ikke er forpligtiget til at gemme materiale der findes andetsteds. Når en giver afleverer arkivalier til arkivet, udfyldes en modtagelseserklæring. Giveren skriver under på, hvad der må ske med arkivalierne.
Desuden følger vi reglerne fra SLA og Landsarkivet.

Pause til drøftelser blandt medlemmerne!

Kasserer Henning har ordet: Han vil kalde forslaget et mistillidsvotum til bestyrelsen og til de frivillige medarbejdere, der bruger tiden på at registrere arkivalierne. Henning Jensen vil derfor anbefale medlemmerne at stemme nej til forslaget.

Karsten Ahrens beklager Ole Hahns Petersens forslag. Han foreslår at Ole Hahn Petersen trækker forslaget tilbage.


Ole Hahn Petersen: Synes at kirkebladene burde indgå i arkivet, når der er så meget andet der indgår. Ole Hahn bøjer sig dog og trækker sit forslag tilbage.

Eventuelt
Dirigenten Jørgen Rasmussen takker for god ro og orden og giver ordet til formanden
Jens Weinreich for en afsluttende bemærkning.

Jeg vil gerne sige tak til Flemming Paulsen for din store indsats i arkivet.
Du har været i arkivet i 9 år og du har været en god repræsentant for lokalarkivet.
Du har altid leveret et flot stykke arbejde. Jeg er overbevist om, at der har ligget mange timers arbejde bagved, før det endelige resultat var klar og gik i trykken. Eller det blev lagt ind arkivets hjemmeside eller for den sags skyld blev opsat på vores opslagstavler i Åvangen. Tusind tak for din indsats Flemming!

Flemming Paulsen kvitterer med at fortælle: Han har haft nogle gode år og arbejdet har været spændende. Det er nu tid til at trække sig tilbage, det gør han af personlige årsager.
Flemming Paulsen får overrakt 3 fl. vin for sin indsats i arkivet!

Efter generalforsamlingen er der foredrag ved måske kommende EU-parlamentsmedlem Marianne Vind Petersen, Marianne er opvokset i Svebølle (på Frederiksberg).
Temaet: Hvem er jeg, og hvorfor drømmer jeg om en plads i Europaparlamentet?

Ref. 26/3-2019
/ Connie Djernis

Dette indlæg blev udgivet i Hjemmeside, Ikke kategoriseret, Nyheder. Bogmærk permalinket.