Pænt fremmøde til foredragsaften om hospice

Pænt fremmøde til hospiceforedrag med Bettina Kotasek

Hospice foredrag i Svebølle Aktivitetscenter red.

Pænt fremmøde til hospice-foredrag i Svebølle Aktivitetscenter.

Tirsdag aften den 27. januar 2015 var der med Bjergsted Lokalhistorisk Forening og Arkiv som arrangør inviteret til foredragsaften om hospice i Svebølle Aktivitetscenter. Foredragsholder var hospicechef på Hospicegården Filadelfia i Dianalund, Bettina Kotasek. På en professionel og engageret måde indledte Bettina Kotasek aftenen med at fortælle om Hospicegården, de forhold, der arbejdes under og de vilkår, der bydes beboerne på Hospicegården. Bettina Kotasek lod forstå, at der på Hospicegården ydes en tværfaglig indsats, der er rettet mod at tilgodese beboernes sidste ønsker og behov, og at man bestræber sig på frem for alt at holde beboerne fri for smerter. Stedet er indrettet på en sådan måde, at beboerne gennem sanserne modtager indtryk, der skaber velvære, og i den forbindelse betjener man sig bl. a. af musik og billedkunst. Anlægget omkring Hospicegården er indrettet på en måde, så beboerne også i sommerhalvåret kan finde lindring ved at opholde sig der. På det seneste har Hospicegården Filadelfia ved en prisdonation fået midler til opførelsen af et orangeri i forbindelse med den såkaldte sansehave, så beboerne kan tilbydes at være ude, selv om de er sengeliggende.
Bettina Kotasek lod endvidere forstå at stedets mange frivillige er helt uundværlige. De frivillige holder i hånd, de pynter op, de er værter ved arrangementer, og de hjælper til ved fællesspisning.
Til stedet er knyttet en præst, for tiden er det Margrethe Brodthagen. Margrethe Brodthagen færdes på stedet i civil, og hun bruges ikke kun i sin egenskab af præst, men i høj grad også som samtalepartner.
Bettina Kotasek benyttede lejligheden til at afvise myten om, at man selv skal betale for opholdet. Visitationen sker efter det samme regelsæt for alle. Opholdet er gratis, og man kan frit vælge mellem de 18 hospicer, der er her i landet. I et vist omfang kan man også tilbyde gratis ophold for pårørende. Dog må pårørende selv betale for kosten. Der var under foredraget god spørgelyst. På spørgsmålet om, i hvilket omfang der er en venteliste, blev det oplyst, at der kan være en venteliste, men det er ikke givet, at det er tilfældet.

På spørgsmålet om det ikke i det lange løb er belastende at arbejde på et hospice svarede Bettina Kotasek, at det kan vær belastende. For at tilgodese personalet i den sammenhæng er der knyttet en psykolog til stedet. Men i øvrigt lod Bettina Kotasek forstå, at hvor paradoksalt det end måtte lyde, er det meget livsbekræftende at arbejde på et hospice.
Hospicegården Filadelfia i Dianalund blev åbnet i marts 2010, og Bettina Kotasek kunne oplyse, at personalet stort set siden da har været det samme.
Efter kaffepausen viste Bettina Kotasek en serie billeder, der på en god måde gav et indtryk af, hvordan Hospicegården med dens omgivelser er indrettet.
Som afslutning på aftenen læste Bettina Kotasek ”en lille historie”, som hun kaldte den. Den er skrevet af en ung kvindelig pårørende, der har bedt om, at hendes fortælling må blive læst op i forbindelse med Bettina Kotaseks foredrag. Behandlingen af den unge kvindes kræftramte far, var blevet opgivet. Men takket være de muligheder, der fra Hospicegården var blevet tilbudt den unge kvinde og hendes mor for at være sammen med faderen de sidste 5 dage, han levede, var faderens død blevet så god en oplevelse, at den unge kvinde efterfølgende følte trang til at delagtiggøre andre i den.
Godt 30 interesserede var mødt op for at høre, hvad Bettina Kotasek havde at fortælle. Efterfølgende gav flere af de fremmødte udtryk for, at det havde været en berigende og vellykket aften, og at Bettina Kotasek som formidler af Hospicegårdens budskab fortjener stor ros for aftenens foredrag.

F.P.

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder, Svebølle, Viskinge. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.