Den Spanske Syge på vores egn

I vores seneste blad er der 11 siders omtale af Den spanske Syges hærgen. Starten er her, men henvend dig på arkivet i Åvangen, bliv medlem og få hele bladet 2 gange årligt.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Den Spanske Syge på vores egn

Generalforsamling 2020

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Generalforsamling 2020

Her i 2020 fejres 75-årsdagen for Danmarks befrielse

Kender du nogen – var der nogen med fra din familie – i befrielseshæren? Her finder du en liste over de lokale, der var med – se mere – her

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Her i 2020 fejres 75-årsdagen for Danmarks befrielse

40 års jubilæet

Så fik vi afholdt vores jubilæum fredag den 22. 11. 2019 og vi kunne glæde os ved, at over hundrede personer var forbi Åvangen. Der blev flittigt bladret i det fremlagte materiale – diverse gamle protokoller samt ca. 60 ringbind med billeder og udklip – et eller flere ringbind for hvert område i vores gamle kommune. Jan Østergård holdt festtalen – den kan du læse her eller se og høre – her. Dagen sluttede med en velbesøgt pølsevogn.

foto – Inga Jensen

I forbindelse med jubilæet blev årets kalender vist frem og udleveret til medlemmer af foreningen. Smagsprøver kan ses på infotavlerne i Vesterlund, Snertinge og i Åvangen, Svebølle.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til 40 års jubilæet

Jubilæum

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Jubilæum

Referat fra Generalforsamlingen 2019 – Beretning – m.v.

Formanden(til venstre) takker Flemming Paulsen (til højre) for indsatsen i Arkivet. EP- kandidaten siddende forrest til venstre – hun fortalte om sin opvækst i Svebølle – se omtalen – her.

Til generalforsamlingen var mødt antal: 42 stemmeberettigede

Formand Jens Weinreich bød velkommen til generalforsamlingen

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

Jørgen Rasmussen blev foreslået og valgt. Dagsorden blev oplæst.
a. Valg af stemmetællere: Bjarne Chorfixsen og Karsten Ahrens blev valgt.
      

 • Formandens beretning
  Formand Jens Weinreich aflagde beretning for året 2018.
  Der var ingen spørgsmål eller kommentarer og formandsberetningen blev godkendt. Du kan læse beretningen – her.

 • Kasserens beretning
  Kasserer Henning Jensen gennemgik regnskabet for år 2018.  
  Der var ingen spørgsmål eller kommentarer og regnskabet blev godkendt.
 • Valg
  a. På valg var Jens Weinreich, Rud Lynge Jacobsen og Poul Nautrup, alle tre modtog   
      genvalg.
      Dirigenten Jørgen Rasmussen oplyste: Flemming Paulsen ønsker at udtræde af
      bestyrelsen. Olav Hintze vores 1. suppleant indtræder i Flemming Paulsens sted.

b. Suppleant Hans Sørensen ophører. Der blev valgt 2 nye suppleanter:
     Knud Buhr, Svebølle og Merethe Hansen, Særslev.


Til orientering oplyste formanden Jens Weinreich, at suppleanterne er velkomne til
at deltage i bestyrelsesmøderne.

c.  Valg af revisorer: Jan Østergård og Jørgen Rasmussen, begge modtog genvalg.

d.  Valg af revisorsuppleant: Inga Jensen som modtog genvalg.

 • Indkomne forslag
  Arkivet har modtaget et forslag fra Ole Hahn Petersen, en vedtægtsændring til §3
  Kassation af indsamlede og registrerede arkivalier/materiale kan kun ske, når det har
  været forelagt kassationsudvalget og udvalget har godkendt dette.

Vedtægtsændringsforslag til §5 – Valg af 3 medlemmer til kassationsudvalg.

Ole Hahn Petersen fortalte medlemmerne om sin begrundelse for forslaget:
Hans indtryk er, der er blevet kasseret arkivalier/materiale og andre ting, som er uheldige.
Han har efterlyst et kirkeblade med artikler, som var relevante for ham, disse kirkeblade var kasseret af lokalarkivet. Han fandt dog efterfølgende de efterlyste historier på kirkekontoret.

Iflg. Ole Hahn Petersen er der også sket andre uheldige ting, bl.a. salg af postkort.

Formanden Jens Weinreich oplyste at bestyrelsen ikke kan godkende forslaget.


Ole Hahn Petersen oplyser at ifølge arkivets egne vedtægter er kirkebladet arkivalier for arkivet.

Medarbejder i arkivet Inga Jensen oplyser: Arkivet er ikke er forpligtiget til at gemme materiale der findes andetsteds. Når en giver afleverer arkivalier til arkivet, udfyldes en modtagelseserklæring. Giveren skriver under på, hvad der må ske med arkivalierne.
Desuden følger vi reglerne fra SLA og Landsarkivet.

Pause til drøftelser blandt medlemmerne!

Kasserer Henning har ordet: Han vil kalde forslaget et mistillidsvotum til bestyrelsen og til de frivillige medarbejdere, der bruger tiden på at registrere arkivalierne. Henning Jensen vil derfor anbefale medlemmerne at stemme nej til forslaget.

Karsten Ahrens beklager Ole Hahns Petersens forslag. Han foreslår at Ole Hahn Petersen trækker forslaget tilbage.


Ole Hahn Petersen: Synes at kirkebladene burde indgå i arkivet, når der er så meget andet der indgår. Ole Hahn bøjer sig dog og trækker sit forslag tilbage.

Eventuelt
Dirigenten Jørgen Rasmussen takker for god ro og orden og giver ordet til formanden
Jens Weinreich for en afsluttende bemærkning.

Jeg vil gerne sige tak til Flemming Paulsen for din store indsats i arkivet.
Du har været i arkivet i 9 år og du har været en god repræsentant for lokalarkivet.
Du har altid leveret et flot stykke arbejde. Jeg er overbevist om, at der har ligget mange timers arbejde bagved, før det endelige resultat var klar og gik i trykken. Eller det blev lagt ind arkivets hjemmeside eller for den sags skyld blev opsat på vores opslagstavler i Åvangen. Tusind tak for din indsats Flemming!

Flemming Paulsen kvitterer med at fortælle: Han har haft nogle gode år og arbejdet har været spændende. Det er nu tid til at trække sig tilbage, det gør han af personlige årsager.
Flemming Paulsen får overrakt 3 fl. vin for sin indsats i arkivet!

Efter generalforsamlingen er der foredrag ved måske kommende EU-parlamentsmedlem Marianne Vind Petersen, Marianne er opvokset i Svebølle (på Frederiksberg).
Temaet: Hvem er jeg, og hvorfor drømmer jeg om en plads i Europaparlamentet?

Ref. 26/3-2019
/ Connie Djernis

Udgivet i Hjemmeside, Ikke kategoriseret, Nyheder | Kommentarer lukket til Referat fra Generalforsamlingen 2019 – Beretning – m.v.

Velkommen til arkivets hjemmeside!

Bjergsted Lokalhistorisk Forening og Arkiv, Svebølle Aktivitetscenter, Åvangen, Centervej 13, 4470 Svebølle

Bjergsted Lokalhistorisk Forening og Arkiv, Svebølle Aktivitetscenter, Åvangen, Centervej 13, 4470 Svebølle

Velkommen til Bjergsted Lokalhistorisk Forening og Arkivs hjemmeside!
Øverst på denne side ses foreningens logo anbragt i åbningen på den imponerende guldhalsring, der i 1866 blev fisket op ud for Havnsø. Det er foreningens håb, at den nye hjemmeside vil skærpe interessen for lokalhistorie. Intentionen med hjemmesiden er løbende at holde vore medlemmer og andre interesserede orienteret om arkivets aktiviteter, og om hvad der måtte være tilgået arkivet af væsentligt nyt. Der er muligheder for at kommentere på, hvad der måtte blive bragt på hjemmesiden. En mulighed foreningens medlemmer og andre interesserede opfordres til at gøre brug af. Har du spændende ting i dine skuffer og skabe eller noget at berette, du mener måtte have interesse for eftertiden, er du altid velkommen til at kontakte arkivet. NB! Bjergsted er i denne forbindelse den geografiske betegnelse for det område, der udgør den tidligere Bjergsted Kommune.

Læs om den nye databeskyttelseslovs betydning i arkivsammenhæng

Bjergsted Lokalarkiv vil med hjemmesidens indhold tilstræbe, at alt, hvad der bringes, sker efter de anvisninger, der er indeholdt i databeskyttelsesloven (LOV nr. 502 af 23/05/2018).

***********************************************************************
Arkiv.dk

På arkiv.dk har du mulighed for at søge i landets største samling af historiske billeder, protokoller og dokumenter – Læs mere under indlæg (feb. 2015)! – eller gå ind på:  arkiv.dk

Film i Danmark – Det Danske Filminstitut har lanceret hjemmesiden Danmark på film, der indeholder filmoptagelser fra hele Danmark fra 1905-1965. Se om du selv eller din hjemegn er med blandt de 55 timers digitaliseret film. – klik her: Danmarkpaafilm

Bliv klog på vort lands historie – klik her: Danmarkshistorien

************************************************************************************

______________________________________________________________
Arkivernes Hjul 2018
************************************************************************************
Bogudgivelse:
Bogudgivelse red.Læs dagbladet Nordvestnyts omtale af bogudgivelsen – klik her: Dagbladet Nordvestnyts omtale af Henrik Koudals bogudgivelse

_______________________________________________________

Se billeder og film fra arkivets 25-års-jubilæumsfest – Klik her

______________________________________________________________

Læs hvad Erik V. Pedersen skriver om Svebølle Station og livet omkring stationen:
http://evp.dk/index.php?page=svebolle

Se “Arkivernes Dag” i billeder – klik her:  Billeder fra Arkivernes Dag 2013

Aftenturen til Fugledegård
d.  7. aug var en meget vellykket tur med et herligt vejr, med 26 interesserede deltagere og med amatørarkæolog Gunnar Jørgensen som en spændende fortæller. Det fremgik, at de mange aktiviteter i området havde fundet sted  i perioden 500 – 1000 efter Kristi fødsel.  Der var inden for de senere år blevt fundet utallige stolpehuller, ud fra hvilke man havde kunnet markere de mange bygninger i landskabet. Væggene i bygningerne har været lerklinede. Af noget brændt ler, man har fundet i et af stolpehullerne, kan man se, at væggene har været hvidkalkede.  Gunnar Jørgensen fortalte om et fund, der kunne relateres til den nordiske mytologi (en beretning om Balder og Loke), og der blev givet en fyldig orientering om fundet af den 1,8 kg tunge Tissøring, der i 1977 under harvning blevet fundet på Kalmargårdens marker.
Efter rundvisningen var vi samlet til et hyggeligt kaffebord i den flotte udstillingsbygnings mødelokale, hvorefter vi havde mulighed for at se den flotte udstilling.

Se de billeder, Hans Erik Nielsen tog i løbet af aftenen – klik her:  Hans Erik Nielsens billeder fra Fugledegård

Se endnu en billedserie fra aftenturen til Fugledegård – klik her:  Billedserie fra aftenturen til Fugledegård

Se Youtube filmen om Kongsgården ved Tissø lagt på nettet af Nationalmuseet i samarbejde med Naturpark Åmosen – klik på:  Naturpark Åmosen

OBS! OBS! OBS!
Vil du se billederne fra arrangementet “Hvem er det”, hvor ca. 30 gæster var mødt op, så klik på pdf-filen:   Billeder fra 29. jan 2013

Udgivet i Gl. Bjergsted Kommune, Nyheder | 1 kommentar

Arkivernes Dag 2018

Velbesøgt “Arkivernes Dag” i Svebølle Aktivitetscenter, Åvangen.
Den 15. nov. 2018

Lørdag d. 10. nov. d.å.  havde Bjergsted Lokalarkiv valgt at markere det landsdækkende arrangement, ”Arkivernes Dag”, med en udstilling, der i tekst og billeder sætter fokus på de mange små selvstændige, der i tidens løb har været i det område, der tidligere udgjorde Bjergsted Kommune, – erhvervsdrivende, der i dag er ophørt med at drive virksomhed. Det drejer sig om ca. 200 i alt. Udstillingen, der var arrangeret i Svebølle Aktivitetscenter, Åvangen, fandt, som det hvert år er tilfældet, sted d. 2. lørdag i november.
Fra arkivets side havde man med det valgte tema bestræbt sig på, at udstillingen skulle være interessant for hele det område, der hører under Bjergsted Lokalarkiv.
Bjergsted Lokalarkiv havde arrangeret de mange billeder med tilhørende tekst på 12 udstillingsrammer. Herudover var der fremlagt en stor mængde supplerende materiale, der på forskellig vis relaterede til de nu ikke eksisterende erhvervsdrivende.
Det store arbejde arkivets bestyrelse og medarbejdere forud for udstillingen havde lagt i at præsentere udstillingen bedst muligt, skulle vise sig at være anstrengelserne værd. Med et besøgstal i løbet af udstillingsdagen på mellem 50 og 60 blev de forventninger, lokalarkivet havde til antallet af fremmødte, til fulde indfriet.
Udstillingem kan, som det også var tilfældet sidste år,  ses i Svebølle Aktivitetscenter hele den kommende uge og nedtages først mandag d. 19. nov.
Den nye årbog “Arkivernes Hjul” blev præsenteret på udstillingen, og i løbet af åbningestiden, der var fra kl. 10-kl. 15, blev der solgt 5 af disse spændende bøger, der bringer lokalhistorie fra vort område. – Årbogen koster 100 kr og kan købes hos Bjergsted lokalarkivet i Åvangen. – Åbningstid: Torsdag kl. 14-17.

Billeder fra dagen:

Der var stor interesse for det fremlagte materiale. Foto: F.P.

Der var stor interesse for det fremlagte materiale.
Foto: F.P.

12 udstillingsrammer var tæt besat med billeder og tekst. Foto: F.P.

12 udstillingsrammer var tæt besat med billeder og tekst.
Foto: F.P.

 

F.P.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Louise Nielsens foredrag d. 8. okt. 2018

Omkring 45 var mødt frem til foredrag mandag d. 8 oktober i Svebølle Aktivitetscenter, Åvangen. Aftenens foredragsholder Louise Nielsen, der er kendt som et positivt menneske,  havde kaldt sit foredrag; “Hvor heldigt et menneske er jeg?”. I foråret 2018 udgav Louise Nielsen bogen “Hverdagsprosa”, og det var denne bogudgivelse, der var anledningen til aftenens foredrag.  Louise bor i Svebølle og er aktiv i Svebølle Aktivitetscenter, hvor hun er formand for Brugergruppen. Foredraget, der tog udgangspunkt i bogen, var en beretning om hendes liv igennem 1900-tallet og ind i det nye årtusinde. En omskiftelig rejse fra barndom og opvækst på landet i Ansager i Vestjylland til voksenliv i byen (København). Hun fortalte om de forskellige gøremål hun havde haft gennem sit 81-år lange liv. Gribende var det at høre Louise fortælle om livet med sin ledsager Ib gennem knap 60 år – om hans barndom og ungdom, om deres samliv og til sidst om deres livs efterår i vort område. Et efterår, der var præget af kampen mod sygdom.
Louises foredrag blev krydret med fællessang med sønnen Jens som musikledsager.
Arrangementet var et samarbejde mellem Kalundborg Biblioteker, Svebølle Biblioteksgruppe og Bjergsted Lokalarkiv.

F.P.

Louise Nielsens seneste bog, der var emne for aftenens foredrag

Louise Nielsens seneste bog, der var emne for aftenens foredrag

Louise Nielsen i gang med sit foredrag. Foto: F.P.

Louise Nielsen i gang med sit foredrag. Foto: F.P.

Svebølle Aktivitetscenters formand, Karsten Ahrens byder velkommen. Foto: F.P.

Svebølle Aktivitetscenters formand, Karsten Ahrens byder velkommen. Foto: F.P.

Omkring 45 var mødt frem til aftenens foredrag. Foto: F.P.

Omkring 45 var mødt frem til aftenens foredrag. Foto: F.P.

Udsnit af de fremmødte. Foto: F.P.

Udsnit af de fremmødte.
Foto: F.P.

Louise Nielsens Første bog

Louise Nielsens Første bog – Foto: F.P.

F.P.

Udgivet i Kulturelle arrangementer, Svebølle, Viskinge | Skriv en kommentar

Åvangens 20-års jubilæum

Den 21. august 2o18 var det 20 år siden, at Dagcentret Åvangen i Svebølle blev indviet. Med  kommunalreformen i 2007, hvor Bjergsted kommune blev sammenlagt med Kalundborg, Høng, Gørlev, og Hvidebæk kommuner blev det nødvendigt at foretage en harmonisering på ældreplejeområdet, hvilket medførte, at Åvangen blev nedlagt som dagcenter og efterfølgende blev alt kommunalt personale flyttet fra Åvangen. Den 31. marts 2011 blev Åvangen efter stiftelsen af foreningen Aktivitetscenter Åvangen til et aktivitetscenter – i dag med det officielle navn Svebølle Aktivitetscenter, Åvangen.
I modsætning til, hvad der var tilfældet d. 1. august 2008, hvor Dagcenter Åvangens 10- års jubilæum blev fejret, var det denne gang ikke dagcentrets jubilæum, der blev fejret, men derimod ibrugtagningen af den flotte servicebygning med den flotte mødesal og med de tilhørende flotte lokaler og faciliteter.
20-årsjubilæet blev fejret d. 7. september 2018 fra kl. 17.00 – 19.00. Omkring 125 var mødt frem. Programmet var, som vist her:

Åvangens Jubilæum 7. sept.m. ramme

F.P.

Læs Bjergsted Lokalarkivs særnummer udgivet i anledning af jubilæet – Klik på Særnummer august 2018

Billeder og filmklip fra dagen:

Filmklip 1

F.P.

Filmklip 2

F.P.

Tekst kommer

Eftermiddagens deltagere kom i god tid – Foto: F.P.

Tekst kommer

Dagens festtaler Ole Glahn i samtale med Aktivitetscentrets formand Karsten Ahrens – Foto: F.P.

Tekst kommer

Dagen festtaler Ole Glahn med sin ægtefælle Ann Glahn får en snak med Karsten Ahrens – Foto: F.P.

Tekst kommer

Foto: F.P.

Tekst kommer

Snakken gik livligt ved bordene – Foto: F.P.

Tekst kommer

Formand for Svebølle Aktivitetscenter, Karsten Ahrens bød velkommen til de mange fremmødte – Foto: F.P.

Tekst kommer

Foto: F.P.

Tekst kommer

Foto: F.P.

Tekst kommer

Deltagelsen i arrangementet var meget stor – F.P.

Tekst kommer

Foto: F.P.

Tekst kommer

Foto: F.P.

Tekst kommer

Foto: F.P.

Tekst kommer

Formand for kultur- og fritidsudvalget, Ole Glahn var dagens festtaler – Foto: F.P.

Tekst kommer

Foto: F.P.

Tekst kommer

Foto: F.P.

Tekst kommer

Foto: F.P.

Tekst kommer

Foto: F.P.

Tekst kommer

Foto: F.P.

Tekst kommer

Foto: F.P.

Tekst kommer

Foto: F.P.

Tekst kommer

Bjergsted Lokalarkiv havde lavet en udstilling i dagens anledning – Foto: F.P.

Tekst kommer

Fredagskorets sørgede for eftermiddagens underholdning – Foto: F.P.

Tekst kommer

Nordvestnyts fotograf Thomas Rye var til stede – Foto: F.P.

Tekst kommer

Foto: F.P.

Tekst kommer

Fredagskorets leder Annelies på podiet – Foto: F.P.

Tekst kommer

Foto: F.P.

Tekst kommer

Foto: F.P.

Tekst kommer

Gunnar Petersen fra Viskinge sørgede for musikledsagelsen – Foto: F.P.

Tekst kommer

Foto: F.P.

Tekst kommer

Foto: F.P.

Tekst kommer

Foto: F.P.

Tekst kommer

Køen var lang til pølsevognen – Foto: F.P.

Tekst kommer

“Pølsemanden” havde meget travlt – Foto: F.P.

Tekst kommer

Der var stor søgning til pølsevognen – Foto: F.P.

Tekst kommer

“Pølsemanden” har lukket butikken – Foto: F.P.

Tekst kommer

“Pølsemanden” gør klar til afgang  – Foto: F.P.

Tekst kommer

Lykønskningskort fra Kalundborg Bibliotek – Foto F.P.

 

 

 

Der var lykønskning far Tulle, Blomster Svebølle. Foto: F.P.

Der var lykønskning fra Tulles Blomster, Svebølle.
Foto: F.P.

 

 

Udgivet i Svebølle, Viskinge | Skriv en kommentar