Velkommen til arkivets hjemmeside!

Bjergsted Lokalhistorisk Forening og Arkiv, Svebølle Aktivitetscenter, Åvangen, Centervej 13, 4470 Svebølle

Bjergsted Lokalhistorisk Forening og Arkiv, Svebølle Aktivitetscenter, Åvangen, Centervej 13, 4470 Svebølle

Velkommen til Bjergsted Lokalhistorisk Forening og Arkivs hjemmeside!
Øverst på denne side ses foreningens logo anbragt i åbningen på den imponerende guldhalsring, der i 1866 blev fisket op ud for Havnsø. Det er foreningens håb, at den nye hjemmeside vil skærpe interessen for lokalhistorie. Intentionen med hjemmesiden er løbende at holde vore medlemmer og andre interesserede orienteret om arkivets aktiviteter, og om hvad der måtte være tilgået arkivet af væsentligt nyt. Der er muligheder for at kommentere på, hvad der måtte blive bragt på hjemmesiden. En mulighed foreningens medlemmer og andre interesserede opfordres til at gøre brug af. Har du spændende ting i dine skuffer og skabe eller noget at berette, du mener måtte have interesse for eftertiden, er du altid velkommen til at kontakte arkivet. NB! Bjergsted er i denne forbindelse den geografiske betegnelse for det område, der udgør den tidligere Bjergsted Kommune.

Læs om den nye databeskyttelseslovs betydning i arkivsammenhæng

Bjergsted Lokalarkiv vil med hjemmesidens indhold tilstræbe, at alt, hvad der bringes, sker efter de anvisninger, der er indeholdt i databeskyttelsesloven (LOV nr. 502 af 23/05/2018).

***********************************************************************
Arkiv.dk

På arkiv.dk har du mulighed for at søge i landets største samling af historiske billeder, protokoller og dokumenter – Læs mere under indlæg (feb. 2015)! – eller gå ind på:  arkiv.dk

Film i Danmark – Det Danske Filminstitut har lanceret hjemmesiden Danmark på film, der indeholder filmoptagelser fra hele Danmark fra 1905-1965. Se om du selv eller din hjemegn er med blandt de 55 timers digitaliseret film. – klik her: Danmarkpaafilm

Bliv klog på vort lands historie – klik her: Danmarkshistorien

************************************************************************************

______________________________________________________________
Arkivernes Hjul 2018
************************************************************************************
Bogudgivelse:
Bogudgivelse red.Læs dagbladet Nordvestnyts omtale af bogudgivelsen – klik her: Dagbladet Nordvestnyts omtale af Henrik Koudals bogudgivelse

_______________________________________________________

Se billeder og film fra arkivets 25-års-jubilæumsfest – Klik her

______________________________________________________________

Læs hvad Erik V. Pedersen skriver om Svebølle Station og livet omkring stationen:
http://evp.dk/index.php?page=svebolle

Se “Arkivernes Dag” i billeder – klik her:  Billeder fra Arkivernes Dag 2013

Aftenturen til Fugledegård
d.  7. aug var en meget vellykket tur med et herligt vejr, med 26 interesserede deltagere og med amatørarkæolog Gunnar Jørgensen som en spændende fortæller. Det fremgik, at de mange aktiviteter i området havde fundet sted  i perioden 500 – 1000 efter Kristi fødsel.  Der var inden for de senere år blevt fundet utallige stolpehuller, ud fra hvilke man havde kunnet markere de mange bygninger i landskabet. Væggene i bygningerne har været lerklinede. Af noget brændt ler, man har fundet i et af stolpehullerne, kan man se, at væggene har været hvidkalkede.  Gunnar Jørgensen fortalte om et fund, der kunne relateres til den nordiske mytologi (en beretning om Balder og Loke), og der blev givet en fyldig orientering om fundet af den 1,8 kg tunge Tissøring, der i 1977 under harvning blevet fundet på Kalmargårdens marker.
Efter rundvisningen var vi samlet til et hyggeligt kaffebord i den flotte udstillingsbygnings mødelokale, hvorefter vi havde mulighed for at se den flotte udstilling.

Se de billeder, Hans Erik Nielsen tog i løbet af aftenen – klik her:  Hans Erik Nielsens billeder fra Fugledegård

Se endnu en billedserie fra aftenturen til Fugledegård – klik her:  Billedserie fra aftenturen til Fugledegård

Se Youtube filmen om Kongsgården ved Tissø lagt på nettet af Nationalmuseet i samarbejde med Naturpark Åmosen – klik på:  Naturpark Åmosen

OBS! OBS! OBS!
Vil du se billederne fra arrangementet “Hvem er det”, hvor ca. 30 gæster var mødt op, så klik på pdf-filen:   Billeder fra 29. jan 2013

Udgivet i Gl. Bjergsted Kommune, Nyheder | Skriv en kommentar

Arkivernes Dag 2018

Velbesøgt “Arkivernes Dag” i Svebølle Aktivitetscenter, Åvangen.
Den 15. nov. 2018

Lørdag d. 10. nov. d.å.  havde Bjergsted Lokalarkiv valgt at markere det landsdækkende arrangement, ”Arkivernes Dag”, med en udstilling, der i tekst og billeder sætter fokus på de mange små selvstændige, der i tidens løb har været i det område, der tidligere udgjorde Bjergsted Kommune, – erhvervsdrivende, der i dag er ophørt med at drive virksomhed. Det drejer sig om ca. 200 i alt. Udstillingen, der var arrangeret i Svebølle Aktivitetscenter, Åvangen, fandt, som det hvert år er tilfældet, sted d. 2. lørdag i november.
Fra arkivets side havde man med det valgte tema bestræbt sig på, at udstillingen skulle være interessant for hele det område, der hører under Bjergsted Lokalarkiv.
Bjergsted Lokalarkiv havde arrangeret de mange billeder med tilhørende tekst på 12 udstillingsrammer. Herudover var der fremlagt en stor mængde supplerende materiale, der på forskellig vis relaterede til de nu ikke eksisterende erhvervsdrivende.
Det store arbejde arkivets bestyrelse og medarbejdere forud for udstillingen havde lagt i at præsentere udstillingen bedst muligt, skulle vise sig at være anstrengelserne værd. Med et besøgstal i løbet af udstillingsdagen på mellem 50 og 60 blev de forventninger, lokalarkivet havde til antallet af fremmødte, til fulde indfriet.
Udstillingem kan, som det også var tilfældet sidste år,  ses i Svebølle Aktivitetscenter hele den kommende uge og nedtages først mandag d. 19. nov.
Den nye årbog “Arkivernes Hjul” blev præsenteret på udstillingen, og i løbet af åbningestiden, der var fra kl. 10-kl. 15, blev der solgt 5 af disse spændende bøger, der bringer lokalhistorie fra vort område. – Årbogen koster 100 kr og kan købes hos Bjergsted lokalarkivet i Åvangen. – Åbningstid: Torsdag kl. 14-17.

Billeder fra dagen:

Der var stor interesse for det fremlagte materiale. Foto: F.P.

Der var stor interesse for det fremlagte materiale.
Foto: F.P.

12 udstillingsrammer var tæt besat med billeder og tekst. Foto: F.P.

12 udstillingsrammer var tæt besat med billeder og tekst.
Foto: F.P.

 

F.P.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Louise Nielsens foredrag d. 8. okt. 2018

Omkring 45 var mødt frem til foredrag mandag d. 8 oktober i Svebølle Aktivitetscenter, Åvangen. Aftenens foredragsholder Louise Nielsen, der er kendt som et positivt menneske,  havde kaldt sit foredrag; “Hvor heldigt et menneske er jeg?”. I foråret 2018 udgav Louise Nielsen bogen “Hverdagsprosa”, og det var denne bogudgivelse, der var anledningen til aftenens foredrag.  Louise bor i Svebølle og er aktiv i Svebølle Aktivitetscenter, hvor hun er formand for Brugergruppen. Foredraget, der tog udgangspunkt i bogen, var en beretning om hendes liv igennem 1900-tallet og ind i det nye årtusinde. En omskiftelig rejse fra barndom og opvækst på landet i Ansager i Vestjylland til voksenliv i byen (København). Hun fortalte om de forskellige gøremål hun havde haft gennem sit 81-år lange liv. Gribende var det at høre Louise fortælle om livet med sin ledsager Ib gennem knap 60 år – om hans barndom og ungdom, om deres samliv og til sidst om deres livs efterår i vort område. Et efterår, der var præget af kampen mod sygdom.
Louises foredrag blev krydret med fællessang med sønnen Jens som musikledsager.
Arrangementet var et samarbejde mellem Kalundborg Biblioteker, Svebølle Biblioteksgruppe og Bjergsted Lokalarkiv.

F.P.

Louise Nielsens seneste bog, der var emne for aftenens foredrag

Louise Nielsens seneste bog, der var emne for aftenens foredrag

Louise Nielsen i gang med sit foredrag. Foto: F.P.

Louise Nielsen i gang med sit foredrag. Foto: F.P.

Svebølle Aktivitetscenters formand, Karsten Ahrens byder velkommen. Foto: F.P.

Svebølle Aktivitetscenters formand, Karsten Ahrens byder velkommen. Foto: F.P.

Omkring 45 var mødt frem til aftenens foredrag. Foto: F.P.

Omkring 45 var mødt frem til aftenens foredrag. Foto: F.P.

Udsnit af de fremmødte. Foto: F.P.

Udsnit af de fremmødte.
Foto: F.P.

Louise Nielsens Første bog

Louise Nielsens Første bog – Foto: F.P.

F.P.

Udgivet i Kulturelle arrangementer, Svebølle, Viskinge | Skriv en kommentar

Åvangens 20-års jubilæum

Den 21. august 2o18 var det 20 år siden, at Dagcentret Åvangen i Svebølle blev indviet. Med  kommunalreformen i 2007, hvor Bjergsted kommune blev sammenlagt med Kalundborg, Høng, Gørlev, og Hvidebæk kommuner blev det nødvendigt at foretage en harmonisering på ældreplejeområdet, hvilket medførte, at Åvangen blev nedlagt som dagcenter og efterfølgende blev alt kommunalt personale flyttet fra Åvangen. Den 31. marts 2011 blev Åvangen efter stiftelsen af foreningen Aktivitetscenter Åvangen til et aktivitetscenter – i dag med det officielle navn Svebølle Aktivitetscenter, Åvangen.
I modsætning til, hvad der var tilfældet d. 1. august 2008, hvor Dagcenter Åvangens 10- års jubilæum blev fejret, var det denne gang ikke dagcentrets jubilæum, der blev fejret, men derimod ibrugtagningen af den flotte servicebygning med den flotte mødesal og med de tilhørende flotte lokaler og faciliteter.
20-årsjubilæet blev fejret d. 7. september 2018 fra kl. 17.00 – 19.00. Omkring 125 var mødt frem. Programmet var, som vist her:

Åvangens Jubilæum 7. sept.m. ramme

F.P.

Læs Bjergsted Lokalarkivs særnummer udgivet i anledning af jubilæet – Klik på Særnummer august 2018

Billeder og filmklip fra dagen:

Filmklip 1

F.P.

Filmklip 2

F.P.

Tekst kommer

Eftermiddagens deltagere kom i god tid – Foto: F.P.

Tekst kommer

Dagens festtaler Ole Glahn i samtale med Aktivitetscentrets formand Karsten Ahrens – Foto: F.P.

Tekst kommer

Dagen festtaler Ole Glahn med sin ægtefælle Ann Glahn får en snak med Karsten Ahrens – Foto: F.P.

Tekst kommer

Foto: F.P.

Tekst kommer

Snakken gik livligt ved bordene – Foto: F.P.

Tekst kommer

Formand for Svebølle Aktivitetscenter, Karsten Ahrens bød velkommen til de mange fremmødte – Foto: F.P.

Tekst kommer

Foto: F.P.

Tekst kommer

Foto: F.P.

Tekst kommer

Deltagelsen i arrangementet var meget stor – F.P.

Tekst kommer

Foto: F.P.

Tekst kommer

Foto: F.P.

Tekst kommer

Foto: F.P.

Tekst kommer

Formand for kultur- og fritidsudvalget, Ole Glahn var dagens festtaler – Foto: F.P.

Tekst kommer

Foto: F.P.

Tekst kommer

Foto: F.P.

Tekst kommer

Foto: F.P.

Tekst kommer

Foto: F.P.

Tekst kommer

Foto: F.P.

Tekst kommer

Foto: F.P.

Tekst kommer

Foto: F.P.

Tekst kommer

Bjergsted Lokalarkiv havde lavet en udstilling i dagens anledning – Foto: F.P.

Tekst kommer

Fredagskorets sørgede for eftermiddagens underholdning – Foto: F.P.

Tekst kommer

Nordvestnyts fotograf Thomas Rye var til stede – Foto: F.P.

Tekst kommer

Foto: F.P.

Tekst kommer

Fredagskorets leder Annelies på podiet – Foto: F.P.

Tekst kommer

Foto: F.P.

Tekst kommer

Foto: F.P.

Tekst kommer

Gunnar Petersen fra Viskinge sørgede for musikledsagelsen – Foto: F.P.

Tekst kommer

Foto: F.P.

Tekst kommer

Foto: F.P.

Tekst kommer

Foto: F.P.

Tekst kommer

Køen var lang til pølsevognen – Foto: F.P.

Tekst kommer

“Pølsemanden” havde meget travlt – Foto: F.P.

Tekst kommer

Der var stor søgning til pølsevognen – Foto: F.P.

Tekst kommer

“Pølsemanden” har lukket butikken – Foto: F.P.

Tekst kommer

“Pølsemanden” gør klar til afgang  – Foto: F.P.

Tekst kommer

Lykønskningskort fra Kalundborg Bibliotek – Foto F.P.

 

 

 

Der var lykønskning far Tulle, Blomster Svebølle. Foto: F.P.

Der var lykønskning fra Tulles Blomster, Svebølle.
Foto: F.P.

 

 

Udgivet i Svebølle, Viskinge | Skriv en kommentar

Byvandring i Svebølle d. 14. august 2018

Vi mødtes ved Svebølle Hallens indgang. Herfra gik turen ned ad Højvangen, videre mod øst ad Parcelvej og herefter ned ad Fabrikvej. Herfra ad Jernbanevej, forbi stationen, derefer mod syd til Stationsvej. Igen hen ad Parcelvej til mødet med Mindevej. Herfra ad Nordvestvej til Jernbanevej, hvor selve byvandringen sluttede. Undervejs fortalte Jens Weinreich udførligt om, hvad der i tidens løb har været i de forskellige bygninger, der alle ligger i den gamle bydel. Ca. 40 deltog i byvandringen, der afsluttedes med en sammenkomst i Svebølle Aktivitetscenter, Åvangen, hvor der blev budt på kaffe, the og småkager. Peter Malle Andersen, der er født og opvokset i Svebølle bidrog til underholdningen ved at for tælle om sin slægt på fædrenes siden. Peter Malle Andersens farfar, A.P. Andersen kom til byen og etablerede sig som smed på Mindevej omkring 1920.
Vi var ikke begunstiget af vejret, da et voldsomt regnvejr passerede over Svebølle området, mens byvandringen fandt sted. Trods dette, har arkivet efterfølgende modtaget rosende ord i forbindelse med byvandringen.

Fotos fra byvandringen:

Byvandring 1

Byvandring 2

Byvandring 3

Byvandring 4

Byvandring 5

Byvandring 6

Da vi passerede den tidligere Kaalunds Købmandsforretning ophørte regnen og solen brød frem.

Da vi passerede den tidligere Kaalunds Købmandsforretning ophørte regnen og solen brød frem.

Byvandring 8
Byvandring i Åvangen 1A
Byvandring i Åvangen 2A
Byvandring i Åvangen 3A
Byvandring i Åvangen 4A
F.P.

Udgivet i Svebølle | Skriv en kommentar

Sejerø Spillemændene i Svebølle Aktivitetscenter “Åvangen”

Sejerø Spillemændene - Fra venstre: Henry Larsen, Wagn "Sørøver" Abelgren, Bent Jensen og sognepræst på Sejerø Jørgen Petterson, Foto: F.P.

Sejerø Spillemændene – Fra venstre: Henry Larsen, Wagn “Sørøver” Abelgren, Bent Jensen og sognepræst på Sejerø Jørgen Petterson,
Foto: F.P.

Eftermiddag med Sejerø Spillemændene - Fremmødet var, som det ses på billedet, stort (ml. 45 og 50). Foto: F.P.

Eftermiddag med Sejerø Spillemændene – Fremmødet var, som det ses på billedet, stort (ml. 45 og 50).
Foto: F.P.

 

Mandag d. 23. april 2018 havde Svebølle Aktivitetscenter besøg af Sejerø Spillemændene,
Henry Larsen, Wagn “Sørøver” Abelgren, Bent Jensen og Jørgen Petterson (Sejerø’s sognepræst).
Det var Svebølle Pensionistforening, der stod for arrangementet.
Der var 45-50 forventningsfulde, der var mødt frem denne eftermiddag, og de fik, hvad de var kommet efter – et par fornøjelige timer i selskab med 4 humørfyldte spillemænd, der underholdt med et varieret repertoire af vore kære og folkelige sange og melodier.

Sejerø Spillemændene bliver præsenteret af Henry Larsen – se klippet!

 

F.P.

Udgivet i Sejerø, Svebølle, Viskinge | Skriv en kommentar

Foredrag om “livets mening og mirakel” i Viskinge-Aunsø Sognegård

De to foredragsholdere Anna Mejlhede og Anja C. Andersen. Foto: F.P.

De to foredragsholdere Anna Mejlhede og Anja C. Andersen.
Foto: F.P.

Foredrag om ”livets mening og mirakel”

Torsdag d. 12. april lagde Viskinge-Aunsø Sognegård hus til et vidt favnende foredrag med astrofysiker og professor ved Niels Bohr instituttet, Anja C. Andersen og orlogspræst ved Holmens Kirke, Anna Mejlhede.

Aftenen forløb som en slags ”ping pong” mellem de to. Anja C. Andersen repræsenterede videnskaben og Anna Mejlhede det kristne budskab. Anja C. Andersen, lod indledningsvis forstå, at hun først var blevet grebet af den kristne tro som voksen, og at det var mødet mellem hende og Mars-forskeren Jens Martin Knudsen, der havde ført til hendes tro.
Ved Jens Martin Knudsens begravelse havde man sunget salmen Op al den ting som Gud har gjort, og den var også blevet sunget ved Anja C. Andersens voksen-dåb.

De to – Anja C. Andersen og Anna Mejlhede udgav i 2012 bogen ”Livet er et mirakel”. I bogen diskuterer Anja C. Andersen og Anna Mejlhede videnskabens og troens syn på nogle af livets store spørgsmål; hvordan blev alting til, og hvor længe kan universet eksistere? Hvordan ser ingenting ud, og hvad betyder det, at noget er uendeligt? Hvad vil det sige at være menneske? Og ja, hvad er meningen med livet? Denne dialog fik de mange fremmødte mulighed for at opleve ”live” denne torsdag aften.

I løbet af aftenen blev det oplyst, at der i København årligt er ca. 50 klare nætter. I Las Palmas på Gran Canaria er der ca. 300. Observatoriet i Brorfelde blev lukket i 1996, hvorefter det blev flyttet til Gran Canaria. Anja C. Andersen fortalte, at der er 120 forskellige modeller for Big Bang, at der gælder samme matematik i hele universet, derfor ligner et mikroskopisk billede af nervereceptorerne i hjernen til forveksling det mønster, fordelingen af galakser tegner på himlen i en meget stor kikkert. De fremmødte blev orienteret om de såkaldte ”Sorte huller”, Einsteins relativitets model, lysets hastighed og i den forbindelse også om de sammenfiltrede partikler, der øjeblikkeligt kommunikerer med hinanden over astronomiske afstande, når der måles på den ene af partiklerne. Endelig blev det oplyst at Niels Bohr-instituttets kvantecomputer årligt bruger for 6 mill. kr. i strøm.

Der var efterfølgende mulighed for at stille spørgsmål, og spørglysten var stor.
Alt i alt en meget spændende aften med et meget stort fremmøde – sognegårdens mødelokale var fyldt til sidste plads.

F.P.

De to foredragsholdere beskæftiger med et billede af en døende stjerne (sol). Den lille hvide dværg der er tilbage når stjernen er slukket ses som en lille hvid prik i midten af det blå. Billedet ligner til forveksling et øje. Foto: F.P.

De to foredragsholdere beskæftiger sig med et billede af en døende stjerne (sol). Den lille hvide dværg, der er tilbage, når stjernen er slukket, ses som en lille hvid prik i midten af det blå. Billedet ligner til forveksling et øje.
Foto: F.P.

Fremmødet var meget stort denne aften. Mange var kommet "langvejs fra". Foto: F.P.

Fremmødet var meget stort denne aften. Mange var kommet “langvejs fra”.
Foto: F.P.

Et udsnit af de mange fremmødte. Foto: F.P.

Et udsnit af de mange fremmødte.
Foto: F.P.

Et udsnit af de mange fremmødte. Foto: F.P.

Et udsnit af de mange fremmødte.
Foto: F.P.

F.P.

Udgivet i Alleshave, Aunsø, Bjergsted, Bregninge, Eskebjerg, Faurbo, Føllenslev, Gl. Bjergsted Kommune, Havnsø, Ikke kategoriseret, Kaldred, Kirker, Kulturelle arrangementer, Svebølle, Særslev/Snertinge, Viskinge | Skriv en kommentar

Viskinge Gymnastikforenings gymnastikopvisning d. 18. marts 2018 i Svebølle Hallen

Viskinge Gymnastikforening afholdt sin årlige gymnastikopvisning i Svebølle Hallen søndag d. 18. marts 2018. Som sædvanlig var stemningen høj  hos de mange fremmødte.

Fra den fælles indmarch

 

Fra den fælles indmarch

 

Puslinge v/Mette og Karina

 

Puslinge v/Mette og Karina

 

2. – 3. klasse v/Charlotte

 

Far, mor og barn v/Katja

 

Motionsdamer v/Mette og Karina

 

0 – 1 klasse v/ Cecilie

 

 

F.P.

Udgivet i Svebølle, Viskinge | Skriv en kommentar

Arkivets generalforsamling 2018

Charmerende og spændende foredrag i forbindelse med Bjergsted Lokalarkivs årlige generalforsamling

Torsdag d. 15. marts afholdt Bjergsted Lokalhistorisk Forening og Arkiv sin årlige generalforsamling, og som sædvanlig fandt den sted i Svebølle Aktivitetscenters cafélokale.
Af formandsberetningen fremgik, at det samarbejde, arkivet har etableret med Svebølle Aktivitetscenters brugergrupper, giver arkivet en stor kontaktflade, hvilket afspejler sig i arkivets store medlemstal på 250, og i det fremmøde, der er til arkivets arrangementer.
Generalforsamlingen, der havde 45 deltagere, blev med Jørgen Rasmussen,
Havnsø som dirigent afviklet i god ro og orden. Der var genvalg af bestyrelsesmedlemmer, der var på valg. Den ledige suppleantpost blev besat med Olav Rye Hintze, Svebølle.
Efter generalforsamlingen var der foredrag
ved tidl. EU-parlamentsmedlem Anne E. Jensen, der på charmerende vis fortalte om sin barndom i Svebølle, hvor forældrene, Inger Elisabet Jensen og Jens Henry Jensen var lærere, og hvor hun boede fra 1951 til 1959. Hun fortalte om sin tid som erhvervskvinde og om sin tid som EU-parlamentariker. Endvidere berørte hun perifert familieskabet til sin morbror, den kendte forfatter Martin A. Hansen, der ofte besøgte sin søster og svoger i Svebølle. Anne E. Jensen, der i dag er kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg, havde kaldt sit foredrag Fra Svebølle til Bruxelles og retur”.

Læs formandsberetningen – klik her: Formandsberetning 2018

Vue ud over de 45 fremmødte. Foto: F.P.

Vue ud over de 45 fremmødte.
Foto: F.P.

Vue ud over de mange fremmødte. Foto: F.P.

Vue ud over de mange fremmødte.
Foto: F.P.

Et vue ud over de mange fremmødte. I forgrunden klaveret, som blev betjent af Bodil, da der indledtes og afsluttedes med fællessang. Foto: F.P.

Et vue ud over de mange fremmødte. I forgrunden klaveret, som blev betjent af Bodil, da der indledtes og afsluttedes med fællessang.
Foto: F.P.

Arkivets kasserer Henning Jensen er klar til at aflægge beretning. Foto: F.P.

Arkivets kasserer Henning Jensen er klar til at aflægge beretning. Aktivitetscentrets formand Karsten Ahrens står klar med mikrofonen, men aftenens dirigent Jørgen Rasmussen ved bordenden ser til.
Foto: F.P.

Karsten Ahrens, som i aftenens løb var en stor hjælp med det lydmæssige er her klar til at hjælpe mikrofonen. Foto: F.P.

Karsten Ahrens, som i aftenens løb var en stor hjælp med det lydmæssige, er her klar til at hjælpe til med mikrofonen.
Foto: F.P.

På charmerende vis formidlede Anne E. Jensen sit foredrag. Foto: F.P.

På charmerende vis formidlede Anne E. Jensen sit foredrag.
Foto: F.P.

Arkivets formand Jens Weinreich takker Anne E. Jensen for et spændende foredrag. I hånden holder Anne E. Jensen vort medlemsblad fra februar d.å., der bringer en udførlig omtale af Anne E. Jensen. Foto: F.P.

Arkivets formand Jens Weinreich takker Anne E. Jensen for et spændende foredrag. I hånden holder Anne E. Jensen vort medlemsblad fra februar d.å., der bringer en udførlig omtale af hende.
Foto: F.P.

F.P.

Udgivet i Alleshave, Aunsø, Bjergsted, Bregninge, Eskebjerg, Faurbo, Føllenslev, Havnsø, Kaldred, Nekselø, Sejerø, Svebølle, Særslev/Snertinge, Viskinge | Skriv en kommentar

Lokalhistorisk filmaften d. 15. februar 2018 i Svebølle Aktivitetscenter

Den 15. februar havde arkivet inviteret til lokalhistorisk filmaften i Svebølle Aktivitetscenter, Åvangen.  Programmet for aftenen var denne gang sammensat af nye og gamle videoklip fra vort område, – videoklip der alle var fundet på nettet som youtube klip. Det er fra flere sider gjort gældende, at det, der sker i dag er historie i morgen, og at det er vigtigt, at der er vagthunde i arkivet, som konstant følger med i, hvad der sker aktuelt på egnen og sørger for, at det bliver dokumenteret. Aftenens program var således i god tråd med, hvad der her gøres gældende.  Interessen for aftenen skulle vise sig at være stor, idet 53 var mødt frem, da forestillingen begyndte. Gunnar Petersen, Viskinge havde sørget for, at det teknisk kunne lade sig gøre at vise klippene. Flemming Paulsen stod for kommentarerne til de enkelte klip.

Gunnar er ved at være klar med det tekniske. Foto: F.P.

Gunnar er ved at være klar med det tekniske.
Foto: F.P.

Et vue ud over de mange fremmødte. Foto: F.P.

Et vue ud over de mange fremmødte.
Foto: F.P.

I løbet af aftenen blev der vist følgende filmklip:

Filmklip 1-12

Filmklip 13-24 AB

Vil du se/gense klippene, kan du klikke på filmene:
Film 1
Film 2
Film 3   På tur med Svebølle (JR) – Viggo Ringling – kan ikke vises! – (Copyright- beskyttet)
Film 4
Film 5
Film 6
Film 7
Film 8
Film 9
Film 10
Film 11
Film 12
Film 13
Film 14
Film 15
Film 16
Film 17
Film 18
Film 19
Film 20
Film 21
Film 22
Film 23
Film 24

F.P.

Udgivet i Amfi Vestsjælland, Bjergsted, Bregninge, Eskebjerg, Havnsø, Nekselø, Sejerø, Svebølle, Viskinge | Skriv en kommentar