Medlemsbladet

Uddeles gratis til vore medlemmer. Enkeltnumre, der koster 50 kr.  kan købes ved henvendelse til arkivet. Tlf. 59 29 14 08, e-mail: bjergstedarkiv@live.dk

Medlemsbladet redigeres af Olav Rye Hintze – Ansvarshavende er foreningens formand
Jens Weinreich

E-mail: bjergstedarkiv@live.dk

Februar 2019 JPG

Medlemsbladet nr. 3 oktober 2018 1

Medlemsbladet nr. 2 juni 2018

Medlemsbladet nr. 1 2018 forsiden

Medlemsblad okt. 2017 red

Medlemsbladet nr. 2 2017 - bladets forside

Medlemsblad forside nr. 1 2017

oktoberbladet-2016-a-1

Medlemsblad nr. 2 - juni 2016 red.

Medlemsbladet nr. 1 - februar 2016 til hjemmeside red.

Medlemsbladet oktober 2015 forside

Medlemsbladet forslag juni 2015 A

Medlemsbladet februar 2015

Medlemsbladet for okotober 2014:

Medlemsbladets forside oktober 2014.doc A
Medlemsbladet for juni 2014:

Medlemsbladet forside juni 2014 red.

Medlemsbladet for februar 2014

Indhold:

Side 4 –   6 Siden sidst
–      6 – 13 Lægeartiklen fra Gl. Bjergsted Kommune (fortsat)
–    13 – 15 En mand jeg kender (skolestil)
–    16 – 17 Fra arkivets gemmer (købm. handel Hagendrup)
–            18 Det stod i avisen for 50 år siden (Haunsø Hotel)
–            19 Generalforsamling 2014 (dagsorden)
–            20 Anna Evensen (arrangement)Medlemsbladet for oktober 2013
Indhold:

Siden sidst                                                                                   Side     3 – 5
En musikfamilie på Torpelund ”                                             –      6 – 14
Den store rævejagt på Sejerø ”                                                  –   15 – 17
Postkort fra Sejerø ”                                                                      –           18
Arrangementer ”                                                                            –           20

Noget forsinket er medlemsbladet for juni 2013 klar til at blive bragt ud. Forsinkelsen skyldes, at vores dygtige redaktør har været igennem en sygdomsperiode.

Se hvad du kan læse i medlemsbladet for juni 2013

Indhold:

Siden sidst                                                                                     side   3
Malerier fra Torpelund                                                               –         5
(Marie Olsen, Ove Rützou og Aksel Mørch)
Biografi – Ove Rützou                                                                  –         6
Rumperup Fattiggaard                                                               –      7-9
Viskingevejle                                                                                 –       12
Lægerne i sognene i den tidl. Bjergsted Kommune                 –       14
Den kommende aftentur til Fugledegård  (omtale)                –       19

Se hvad du kan læse i medlemsbladet for februar 2013

Indhold:
Siden sidst                                                                                      side  3
Kalundborg Folkeblad for 50 år siden                                                 5
Indk.arkivalier                                                                                        7
Torpelund, Eskebjerg                                                                             8
Eskebjerg billeder                                                                                 12
Eskebjerg Hornorkester                                                                       16
Anders Kargård Thomsen og Hustru                                                 17
Generalforsamling                                                                                 19

Se hvad du  kan læse i medlemsbladet for okt.2012
Siden sidst                                                                                    Side 3
Omtale af udflugten til “Det gamle trykkeri” i Slagelse        –       5
Grünerslægten fra Egemarke fortsat …                                  –       6
Føllenslev Kirke                                                                          –     14
Sagn og trolderi  – Eskebjerg Vesterlyng troldene                –      14
Kommende arrangementer                                                      –      19

Se hvad du kan læse i medlemsbladet for juni 2012:

Indhold:
Siden sidst                                                                        side   3
Læs siden sidst som pdf-fil: Siden sidst juni 2012
Lægeartiklen fortsat                                                          –      5
Beretning om Grünerslægten på Egemarke                  –     11
Udflugt til Slagelse med besøg på Grafisk Museum    –     19  

Se hvad du kan læse i medlemsbladet for februar 2012:

Indhold:

Siden sidst                                       side 3  Læs februar bladets siden sidst som pdf.
Åbent hus i Åvangen                     side 4
Borgm. Martin Damm’s besøg     side 8
Svebøllejættestuen                        side 9
Lægegerning Viskinge-Svebølle side 11
Generalforsamling                        side 19

Se indkaldelsen til generalforsamlingen her:

Medlemsbladet for oktober 2011
Med en måneds forsinkelse er medlemsbladet for oktober 2011, nu modtaget fra trykkeriet, og bladet vil ligge i postkasserne i løbet af de kommende dage. Forsinkelsen, som vi beklager, skyldes, at redigeringen har været vanskeliggjort på grund af flytningen til Åvangen.
Anne Grethe Høj, der redigerer bladet,  har som sædvanligt formået at gøre bladet spændende og oplysende for vore medlemmer. Af denne måneds indhold i bladet kan nævnes:

1. Rubrikken: Siden sidst
Klik her: Siden sidst

2. Læserbrev vedr. copyright
3. Gaardbrand ved Vidskinde (Kalundborg Dagblad 20/1-1917) 
    transkriberet af Kaj Cedersted, d. 4. november 2010
Læs uddrag af beretningen Gaardbrand
4. Bjarne Slots, skipper på Nekselø færgen fortæller
5. Hagendrup Mølles historie
Læs uddrag af artiklen Hagendrup Mølle
6. Sidste nyt.

Medlemsbladet uddeles til alle foreningens medlemmer, men kan iøvrigt rekvireres/købes ved henvendelse til foreningen.
Enkeltnumre kan rekvireres/købes for 50 kr. pr stk. incl. evt. forsendelse.
Hvis du vil læse medlemsbladet for juni måned så klik på linket… Juni 2011