Aunsø gl. Kirke

Vil du se tidligere sognepræst i Viskinge, Sven Hansen vise rundt i Aunsø gl. Kirke – klik på dette link: Sjællandsleden

Se et udsnit af arkivets billeder fra Aunsø gl. Kirke, der blev taget ud af brug i 1934 på grund af fugtproblemer, og læs efterfølgende om den gamle kirke.
_____________________________________________________________

 

Aunsø gl. Kirke før 1934Aunsø gamle Kirke da den endnu var i brug
Aunsø gamle Kirke før 1934Aunsø gamle Kirke indvendig
Aunsø gamle Kirke indvendig før 1934. Alterbilledet er malet af Mariane Frederikke Stub 1789-1842

Mariane Frederikke Stub 1789-1842 - Kristua i Getsemane 128 x 159 cm red. A
Alterbilledet i Aunsø gamle Kirke. Opbevares i dag i Aunsø Kirke. Alterbilledet forestiller Kristus i Getsemane.
Billedet er malet i 1826? af Mariane Frederikke Stub – Læs her: Alterbillede
Foto: Flemming Paulsen

Mindekrans fra den gamle Aunsø Kirke
Mindekrans fra 1901, af sølv, skænket af arbejderne på Aunsøgård og Svebøllegård. Sad oprindeligt på skibets nordvæg. Mindekransen blev i 1901 skænket til Aunsø gamle Kirke ved begravelsen af Aunsøgaards daværende forpagter, kammerjunker F. Tillisch (RD). I 1999 blev kransen skænket til Aunsø ny Kirke af et barnebarn til F. Tillisch. Kransen opbevares nu i Aunsø Kirke – Foto: Flemming Paulsen

De nye kalkmalerier i Aunsø gamle Kirke

 

De nye kalkmalerier i Aunsø gamle Kirke                                                                                     Foto: Flemming PaulsenNye Kalkmalerier i Aunsø gamle Kirke 1         De nye kalkmalerier i sakristiet i Aunsø gamle Kirke – Foto: Flemming Paulsen

Nye Kalkmalerier i Aunsø gamle Kirke 2                                                       Foto: Flemming Paulsen
Nye Kalmalerier i Aunsø gamle Kirke 3                     Kalkmalerierne blev udført omkring 1991 – Foto: Flemming Paulsen

Udsnit af det nye inventar - bænke fra 2001 i Aunsø Gamle Kirke                                                          Foto: Flemming Paulsen

Udsnit af det nye inventar (bænke) fra 2001. Aunsø gamle Kirke blev brugt som kulisse i forbindelse med filmoptagelserne til spillefilmen “Grev Axel”, der blev produceret i 2001.
I den forbindelse indsatte man bænkerygge uden sæder for at få kirken til at fremstå som som en passende kulisse. Menighedsrådet modtog 3000,- kr fra filmselskabet som tak for lån af kirken. Beløbet blev efterfølgende brugt til at forsyne bænkeryggene med sæder og fodstykker. Arbejdet blev udført af daværende graver Arly Petersen, der også påtog sig bemalingen af det nyindsatte inventar og det nødvendige farvevalg i den forbindelse.
F.P.

Konfirmandholdet (vel det næsidste i den gamle kirke) 1. okt. 1933Aunsø gamle Kirke set fra tårnrummet som kirken fremtræder i dag   Kirkerummet i Aunsø gamle Kirke, som det fremtræder i dag. Foto: Flemming Paulsen
Gudstjeneste i den gamle kirke 20. aug. 1989

Gudstjeneste  i den gamle kirke d. 20 aug. 1989

– o –

Aunsø gamle Kirke

Avnsø kirke og gård tegnet på grundlag af matrikelkortet fra 1807 og brandtaxationen 1818. Efter Ganshorn 1981

Avnsø kirke og gård tegnet på grundlag af matrikelkortet fra 1807 og brandtaxationen 1818. Efter Ganshorn 1981

 


Der er stadig liv i og omkring den gamle kirke, – som det ses hvert år d. 5. juni
(Foto d. 5. juni 2010)
Ved Gl. Svebølle, for enden af Aunsøgårds Alle ned til søen Aunsø
Nyttigt link – Vejviser til Aunsø gl. Kirke:
http://www.korttilkirken.dk/kirkerA/aunsoegl.htm
Den ældste del af Aunsø gamle kirke er efter Nationalmuseets vurdering opført i 1200-tallet. Kirken er bygget som privat kapel til den dengang kongeligt ejede Aunsøgård, der nævnes første gang i Kong Valdemars jordebog (1231).
Området, der lå i den nordvestlige del af det store Læsøholm sogn, blev ifølge Roskildebispens jordebog senere udskilt som et selvstændigt sogn. Befolkningen her har søgt kirke i gårdens kapel, mens man i den resterende del fortsatte med at benytte Læsøholm kirke, nu kaldet Holmstrup. Oprettelsen af det nye sogn synes at have fundet sted i tiden mellem 1323 og jordebogens affattelse i 1370’erne.
1453 nævnes kirken som anneks til Viskinge, og det er den fortsat. 1567 omfattede sognet kun 18 tiende-ydere. Gården og kirken var efter reformationen fortsat i kongeligt eje og benyttedes især ved jagter i det skovrige terræn. 1582 tillod Frederik II kirkeværgerne indtil videre at oppebære kongetiende til kirkens bygning. 1619, under Christian IV, fik lensmanden på Kalundborg, Steen Brahe, befaling til at istandsætte den brøstfældige kirke med hjælp fra lenets kirker. 1699 solgte kongen ejerskab og kaldsret for såvel Viskinge som Aunsø til historikeren, kancelliråd Niels Slange. Kirken havde herefter samme tilhørsforhold som hovedkirken indtil overgangen til selveje 1911.
Muligvis har der været en træbygning som forgænger for den nuværende stenbygning, hvis ældste del sandsynligvis er fra 1200-tallet. Senere er bygningen forlænget mod vest og har på sydsiden fået våbenhus. Sidst i 1400-tallet er koret erstattet af det nuværende langhuskor. Tårnet
er sandsynligvis også fra denne periode. I det århundrede er også hvælvene blevet indbyggede. Sakristiet på nordsiden er fra begyndelsen af 1500-tallet. Våbenhuset er på den tid blevet ombygget. Jernvinduerne er indsat o. 1870.
I kirkeskibet ses en blændet norddør. Blændingen er sket før hvælvslagningen. Den blændede syddør er ikke oprindelig. På våbenhuset springer den ombyggede taggavl med sin meget mærkværdige blændingsdekoration i øjnene. Langs kirkens nordvæg løber en gammel vej, der kommer fra det oprindelige vadested mellem den stadigt eksisterende søndersø og den i 1880’erne udtørrede nordsø. Sakristiet er bygget ud over vejen.
1931 ansøgte menighedsrådet med henvisning til kirkens afsides beliggenhed samt fugtighed og ubekvemme begravelsesforhold om tilladelse til at lukke den og i stedet opføre en ny på annekskirkegården, der var anlagt ved Gl. Svebølle. Ønsket blev imødekommet 1933, men på betingelse af at den gamle kirke bevaredes som begravelseskapel og vedligeholdtes af menighedsrådet efter synslovens bestemmelser. Alligevel forfaldt kirken snart, og o. 1950 var der planer om at nedbryde ødekirken og lade den genopføre i købstadsmuseet Den Gamle By i Århus. Tanken blev dog afvist, og 1952-53 gennemførtes en stærkt tiltrængt istandsættelse, hvor tagene blev sikrede og revner i murværket udbedret. I 1981 blev de fortsatte fugtgener søgt afhjulpet ved dræning og åbning af dør og vinduer.
Noget af kirkens inventar blev flyttet til den nye kirkebygning. Det drejer sig om den romanske granitdøbefont, pengeblokken, alterstagerne fra det 16. eller 17. årh., altersølvet fra 1703 og et maleri fra 1826 af Mariane Stub, der blev brugt som altertavle fra 1840. Det øvrige inventar er fjernet 1947.
Kirkeklokken fra 1701, der har et tværmål på 66 cm, hænger i tårnet. Dens latinske indskrift lyder i oversættelse: ‘Mig støbte Steffen Scherrenbein borger i København det Kristi år 1701 på befaling og bekostning af Aunsø kirkes patron den ædle Niels Slange kongelig råd.’
En mindekrans af sølv, der blev skænket af arbejderne på Aunsøgård og Svebøllegavn samt beboere i Aunsø Sogn, da gårdens forpagter, kammerjunker F. Tillich, Ridder af Dannebrog, blev begravet i 1901, og som tidligere hang på nordvæggen i skibet, blev i 1999 skænket til kirken af et barnebarn.
Korsene, der nu hænger over alteret, er lavet i 1989 af Hans Lundsgaard, Vig. Det latinske kors er lavet af træet fra en taks, der groede lige uden for kirken. Hjulkorsene er fremstillet af moseeg. De har størrelse og form som det gamle indvielseskors, der findes på skibets sydvæg.
Bænkene, der nu står i i skibet, er fremstillet, da kirken i 2000 dannede kulisse ved optagelse af spillefilmen “Grev Axel”, der foregår i 1783. I 1991 blev der i kirken optaget en scene til spillefilmen “Planetens spejle”. Desuden er der optaget to reklamefilm i kirken.
Studerende ved Kunstakademiets Konservatorskole har siden 1994 med mellemrum benyttet kirken til øvelser. I 1996 udførte de studerende i sakristiet kalkmalerier, der er kopi af udmalingen i sakristiet i Bregninge Kirke nærved. I Aunsø kirke er der ikke fundet andet end viekors og dekorationer.
Kirken er åben altid, undtagen i dagene omkring en offentlig koncert grundlovsdag og en gudstjeneste om sommeren. Ødekirken benyttes altså nu to gange om året.
Kilde: Viskinge og Aunsø Sognes hjemmeside

 

Foto af Aunsø gamle Kirke. På billedet ses pastor P.M.Chr. Pedersen,  Sognepræst: 1899 – 1910, død 1911


Aunsø Gl. Kirke.  – Bemærk våbenhuset med den ejendommelige sammenflikkede blændingsgavl

Læs mere om kirken ved at klikke på pdf-filen:  Danske Kirker og Præstegårde – Aunsø

**********************************************************************************

Vil du opleve tidligere sognepræst Sven Hansen ved Viskinge og Aunsø kirker vise rundt i Aunsø gl. Kirke så se indslaget fra TV2ØST serie “Sjællandsleden” – etapen fra Jyderup til Svebølle –
Klik på linket:
http://www.tv2east.dk/video/2011-04-19/jyderup

Dette indlæg blev udgivet i Aunsø, Kirker. Bogmærk permalinket.

1 Response to Aunsø gl. Kirke

  1. Nbqzcrupt skriver:

    buy female viagra online india viagra tablet online india buy viagra pills online india

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.