Generalforsamlingen 2016 – Læs formandsberetningen

Læs formandsberetningen – klik her: Formandsberetning 2016

OBS! Billeder fra generalforsamlingen – nederst på siden.

Ca. 45 var mødt op i Svebølle Aktivitetscenter til Bjergsted Lokalhistorisk Forening og Arkivs årlige generalforsamling, der blev afholdt d. 15. marts 2016. Efter at Jens Weinreich havde budt velkommen blev Jørgen Rasmussen, Havnsø,  enstemmigt valgt til at være aftenens dirigent.  Jørgen Rasmussen konstatererede, at generalforsamlingen var lovlig, hvorefter han tog hul på dagsordenen. Såvel formandsberetning som regnskab blev godkendt uden indsigelser. De, der var på valg, havde alle sagt ja til genvalg, og de blev alle valgt uden modkandidater. Der var ingen indkomne forslag. Under evt. ønskede Karsten Ahrens ordet for at tilkendegive sin tilfredshed med den beskrivelse, der i formandsberetningen var af årets tiltag og af de arrangementer og begivenheder, der har været i årets løb.
Jørgen Rasmussen kunne herefter, som det plejer at være tilfældet, afslutte generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.
Efter kaffen var det tidligere gymnasielærer og borgmester Kaj Buch Jensen, Kalundborg, der fik ordet for at fortælle forskellige spændende historier fra Kalundborg. Det var historier, hvis handlinger udspandt sig omkring år 1900 og årene umiddelbart før og efter, og som alle havde været genstand for en omfattende pressedækning – ikke kun i de lokale aviser, men også i de aviser, der dengang dækkede hovedstadsområdet, heriblandt ikke mindst dagbladet Politiken.
Vi hørte bl.a. om den store brand i Kalundborg, der if. en avis nærmest havde udslettet Kalundborg og gjort byens beboere hjemløse. Folk tog toget fra København til Kalundborg for ved selvsyn at se, de omfattende skader, der havde ramt den brandhærgede by. Sandheden var/er, at det var 4 store ejendomme ud til Kordilgade, der var blevet raseret.
I en anden historie hørte vi om en lovende ung og aktiv erhvervsmand i Kalundborg, grosserer Harboe, der ikke kendte sin begrænsning, men vovede sig ud i spekulationer på New Yorks børs, og som efterfølgende måtte flygte til Argentina for at slippe fri af konkursboets kreditorer. Vi hørte om en skorstensfejermester Rasmussen, der i den grad var voldelig, at det kostede ham stillingen som skorstensfejermester. Det var især en ung forældreløs knægt fra København,  der var kommet i skorstensfejermesterens tjeneste, det gik ud over. Vi hørte om en borgmester og byfoged Robert Stricker, der lagde sig ud med en masse mennesker i Kalundborg bl.a. en materialist E. Borchsenius, der drev forretning fra en ejendom, der dengang lå i åbningen, hvor Vænget i dag rammer Kordilgade. Omtalte E. Borchsenius  var en af iniativtagerne ved stiftelsen af det Radikale Venstre.
Endelig hørte vi, som afslutning på Kaj Buch Jensens fortælle-aften, historien om et ungt skuespillerpar, der, uvist af hvilken grund, ikke var kommet op om morgenen, så de kunne nå toget fra København til Kalundborg, hvor de skulle videre med færgen til Aarhus for om aftenen at medvirke i en forestilling på Aarhus Teater. I forsøget på alligevel at nå færgen hyrede man ejeren af et Itala automobil til at køre parret til Kalundborg. Et Itala-automobil havde  umiddelbart forinden vundet  et langdistancevæddeløb for automobiler fra Peking til Paris – en strækning på 15.000 km. Halvdelen af denne strækning var dengang uden vejnet. Det lykkedes ejeren af Itala automobilet med den kvindelige del af parret siddende ved siden af sig og med den mandlige part nærmest spændt bagpå automobilet at nå frem til Kalundborg, så de nåede færgen, der var blevet tilbageholdt en times tid. If. Kaj Buch Jensen tilbagelagde automobilet strækningen fra København til Kalundborg med en gennemsnitshastighed, der må have ligget omkring de 110 km/t. Den højst tilladte hastighed for automobiler var dengang 30 km/t. Hvem der efterfølgende måtte erstatte de skader, der blev forvoldt på ramte dyr, høns og gæs, og hvad der ellers kom i vejen undervejs, det melder historien ikke noget om!

Generalforsamling foredrag red.
Kaj Buch Jensens historier var ledsaget af en mængde spændende billeder fra dengang.

På alle måder en vellykket generalforsamling!

Billeder fra generalforsamlingen:

Det var glædeligt at så mange af vore medlemmer havde valgt at deltage i årets generalforsamling. - Foto: F.P.

Det var glædeligt at så mange af vore medlemmer havde valgt at deltage i årets generalforsamling. – Foto: F.P.

Generalforsamling 2016 2.Generalforsamling 2016 3Generalforsamling 2016 4

Lokalhistorisk foreningens formand Jens Weinreich har netop takket aftenens foredragsholder Kaj Buch Jensen for aftenens spændende foredrag. Som en beskeden belønning fra vor forening modtog Kaj Buch Jensen 3 flasker rødvin, som han er i færd med at tage i øjesyn. - Foto: F.P.

Lokalhistorisk foreningens formand Jens Weinreich har netop takket aftenens foredragsholder Kaj Buch Jensen for aftenens spændende foredrag. Som en beskeden belønning fra vor forening modtog Kaj Buch Jensen 3 flasker rødvin, som han er i færd med at tage i øjesyn. – Foto: F.P.

F.P.

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.