1906 et skelsættende år for Havnsø

For Havnsø, der af mange betragtes som ”Sejerøbugtens Perle”, og som indbyggermæssigt inden for de seneste 6 år  har været inde i en rivende udvikling med en tilvækst i indbyggertallet (fastboende) fra 624 i 2004 til 994 i 2010, var 1906 et skelsættende år. Indtil 1906 var Havnsø et fattigt udsted, hvor befolkningen ernærede sig ved fiskeri og landbrug. 1906 var året, hvor Havnsø fik en egentlig havn i form af en 220 m. lang mole med en vanddybde på 3,7 m, og hvor ejeren af Haunsø Møllegaard, Kro og Mølle, hofjægermester Gustav Elias Grüner f. 1839 byggede det badehotel, der med de udvidelser, der er sket igennem årene, udgør det bygningsmæssige grundlag for de moderne og tidsvarende hotel- og kursusfaciliteter, der i dag tilbydes på stedet. Hofjægermester G.E. Grüner, der på et tidspunkt var ejer af Eliselund ved Kolding, af Hegnsholt ved Fredensborg, af Dronninggaard ved Holte, af Kidrup Gaard ved Ringsted, af Sæbygaard ved Tissø og fra 1905 af Haunsø Møllegård m. mølle og kro, blev efter studentereksamen (Sorø 1860) og efter at være blevet cand. phil. landvæsenselev på Egemarke Gods, der dengang ejedes af hofjægermester Christian Emil Grüner (en halvbroder, f. 1809). Her tabte han sit hjerte til den unge godsejerdatter Nonny Emilie Grüner f. 1851, som han da også blev gift med, og mon ikke det var det kendskab, han hermed fik til egnen, der var den egentlige årsag til, at han også tabte sit hjerte til Havnsøområdet med det senere køb af Haunsø Møllegaard med mølle og kro til følge. G.E. Grüner’s tilknytning til stedet ophører efter knap 20 års ejerskab. Den 1. april 1914 sælges gård, hotel, kro og mølle til gdr. Carl Matiasen fra Audebo. Om det var et udtryk for, at G.E. Grüner havde visionære tanker for Havnsø området, eller om opførelsen af Havnsø Badehotel var et resultat af personlige interesser, får stå hen i det uvisse. Faktum er, at G.E. Grüner med sit hotelbyggeri bidrog til en udvikling, der har ført til, at turister fra ind- og udland  nu i sommerhalvåret strømmer til stedet.

Havnsø Møllegaard m. mølle ca. 1915.


Havnsø Hotel og kursuscenter som det tager sig ud i dag
**************************

Ovenstående, der er skrevet af Flemming Paulsen, er af arkivet indsendt til Kalundborg Folkeblad og bragt under rubrikken: “Historier fra lokale arkiver”
d. 26. marts 2011.

Dette indlæg blev udgivet i Havnsø. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.