Viskinge-Aunsø Sognegård

 

Viskinge-Aunsø Sognegård den 15. august 2012 – Foto: FP

Historik:

Indvielsesdagen forViskinge-Aunsø Sognegård nærmer sig!
Ved Flemming Paulsen d.  1.  okt. 2010

Der er nu gået mere end 5 år siden, tanken om at bygge en sognegård første gang blev luftet i Viskinge-Aunsø menighedsråd. Allerede flere år før havde rådet erkendt, at noget måtte der gøres, da det eksisterende mødelokale i præstegården, d.v.s. konfirmandstuen, ikke længere var tidssvarende. Forskellige muligheder var blevet undersøgt, men alle var blevet forkastet. Den seneste, der indebar en total ombygning af det indvendige i præstegården, blev opgivet, fordi den var for dyr. I efteråret 2005 lå de første skitser til en sognegård bygget på kirkens jord ved Viskinge Kirke på tegnebrættet. Det skulle vise sig, at en byggesag af den karakter, er en omstændelig affære. Det første spadestik til sognegården blev således først taget i marts måned dette år. Byggeriet, der stort set er forløbet planmæssigt, nærmer sig nu sin afslutning. I løbet af sommeren begyndte spørgsmålet om, i hvilket omfang sognegården vil kunne tjene lokale interesser at trænge sig på. Menighedsrådet besluttede at tage sognebørnene med på råd. I Svebølle Centret blev der lørdag d. 8 august uddelt sedler med en kort orientering om sognegården. Efterfølgende blev der, når lejlighed bød sig uddelt flere sedler. På den uddelte seddel kunne man anføre, hvad der måtte være af forslag til aktiviteter, der passende kunne henlægges til sognegården. Forslagsstillerne blev stillet i udsigt, at de med deres deltagelse var med i lodtrækningen om 2 flasker rødvin. Denne lodtrækning fandt sted d. 8. september, og vinderen, der ikke ønsker sit navn nævnt, har modtaget sin ”belønning”. De indkomne forslag til brug af sognegården fordeler sig særligt i tre hovedgrupper: 1) Kulturelle arrangementer, d.v.s. koncerter, teater, billedudstillinger, foredrag, salmesang med orientering om vore kendte og mindre kendte salmedigtere. 2) Arrangementer for børn og unge. Det kunne være klubaktiviteter, legestue, teater, kor og billedudstilling og koncerter, der henvender sig til denne gruppe. 3) ”Sociale” tiltag i form af café-arrangementer, hvor tiden kunne fordrives med forskellige former for spil, sang, samtale og fortælling eller bare som ”værested”. Muligheden for, at sognegården kunne tjene som mødested for integration mellem danskere og nydanskere, er også blevet nævnt. Menighedsrådet er taknemmelig for den interesse, der er kommet til udtryk ved de indkomne forslag, og takker ikke mindst dem, der har meldt sig som frivillige til at give en hånd med ved de kommende arrangementer i sognegården. Hvis alle drømmene skal realiseres har menighedsrådet dog brug for, at der melder sig endnu flere. Som det ser ud nu, vil sognegården blive taget i brug i forbindelse med et indvielsesarrangement i begyndelsen af november. De nærmere omstændigheder i forbindelse med dette arrangement vil blive meddelt gennem dagspressen og på sognenes hjemmeside.

 

Fra rejsegildet d. 25. juni 2010

 

Hvad skal Viskinge-Aunsø Sognegård bruges til?

Byggeriet at Viskinge-Aunsø Sognegård er nu ved at tage flot form..

25.juni var huset klart til rejsegilde og håndværkerne har benyttet sommerens gode vejr til, at arbejdet har kunnet løbe planmæssigt frem, og Menighedsrådet er derfor allerede nu i gang med at tage stilling til farver, fliser, møbler og andet inventar, så huset kan stå klar til indvielse i løbet af oktober 2010.

Men ét er de ydre rammer – noget andet er indholdet, der skal ”puttes” i dem. Noget giver sig selv: Undervisning af konfirmander og mini-konfirmander, menighedsrådsmøder og andre møder, præstekontor og sekretær-kontor – udlån til mindesammenkomster formodentligt og andet lignende. Men hvilke andre idéer og ønsker er der i sognene til, hvad sognegården kan bruges til? Børneklub f.eks.? eller ungdomsklub? Foredragsaftenerne og sangeftermiddage? Studie-kredse? Strikkeklub? Mulighederne er mange – og for at høre så mange forslag som muligt, lægger Menighedsrådet op til en dialog med sognenes indbyggere på Centertorvet lørdag den 7.august fra 10-13. Menighedsrådet håber den dag at komme i dialog med  så mange som muligt interesserede – og forhåbentligt derfor også at komme derfra med mange gode idéer til, hvordan sognegården kan bruges som en ramme for sognelivet.

Sognepræst Sanne B. Kristensen

Byggeforløbet i billeder:

De første “spadestik” til sognegården er nu taget d. 18. marts 2010

Det første spadestik er nu taget d. 18. marts 2010 – Foto: FP

Det første spadestik er nu taget d. 18. marts 2010 – Foto: FP

 

Byggepladsen d. 25. marts 2010 – Foto: FP

 

 

 

 

 

Soklen er støbt d. 2. april 2010 – Foto:FP

Sognegårdsbyggeriet d. 1. juni 2010 – Foto: FP

Sognegårdsbyggeriet d. 1. juni 2010 – Foto: FP

 

Ultimo februar 2010:Viskinge-Aunsø Menighedsråd har nu alle tilladelser på plads for opførelsen af Viskinge Sognegård, der skal opføres umiddelbart øst for Viskinge Kirke. Byggeriet forventes påbyndt i løbet af marts/april 2010. Efter planen skulle byggeriet stå færdigt i oktober 2010. Vi glæder os meget til at få bygget huset og til de aktiviteter, det gerne med tiden skal danne ramme om.
Sidste nyt:
Den 21 dec. 2009 blev der afholdt licitation over byggeriet, og efterfølgende blev der holdt byggemøde d. 7. jan. 2010 med henblik på at få brikkerne til at falde på plads.

Byggeriet forventes påbegyndt først i april 2010 og afsluttet, så der kan holdes indvielse i løbet af oktober d.å.
Fra rejsegildet d. 25. juni 2010:


 

 

 

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Kirker, Viskinge. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.