Svebølle Stationsby fra 1909 og til 1959

Svebølle Stationsby

Ved Flemming Paulsen

Svebølle Station 1874

Svebølle stationsby er et eksempel på, hvordan infrastrukturen, dvs. i dette tilfælde en trafikforbindelse kan sætte en udvikling i gang. I forbindelse med Nordvestbanens projektering blev det på grund af lokal modstand i Viskinge fra en indflydelsesrig person, der frygtede for støjgener fra en kommende jernbanestation, besluttet at placere den påtænkte jernbanestation på åben mark mellem det daværende Svebølle (i dag Gl. Svebølle) og Viskinge. Sidstnævnte var dengang en særdeles driftig by. Det blev således besluttet at placere stationen i nogenlunde samme afstand fra de to byer. Den nu ikke længere eksisterende stationsbygning, der blev nedtaget i 2003 og erstattet af et moderne anlæg, blev opført i 1874, så den stod klar ved indvielsen af banestrækningen i 1875. I umiddelbar nærhed af stationen var der i de første år kun en rejselade, som allerede i 1909 blev nedrevet og flyttet længere mod øst for at give plads til nyt byggeri

I Kalundborg Folkeblad fra d. 19. dec. 1959
kan man læse følgende i forbindelse med 50 året for en begivenhed, der virkelig satte skub i byens udvikling:

“Svebølle stationsby i dag (1959) og for 50 år siden (1909)
Faa tænker vel til daglig paa den store udvikling, der er sket paa disse 50 aar, men de ældre i sognet samt gamle billeder kan fortælle, at der her indtil 1909 foruden jernbanestationen kun laa 4 huse, nemlig banehusene 32b og 33, den gamle rejselade samt bindingsværkshuset, senere kaldet ”Bodilhus”.

Svebølle Station omkring 1905. Rejseladen blev nedrevet i 1909 og flyttet længere mod øst. Ejeren, Niels Larsen, skimtes på billedet i hvid trøje, hans søn Lars (senere vognmand L.L., Svebølle) står ved rejseladen.

I december 1909 blev grevskabet Lerchenborg, hvorunder hele egnen hørte, sat under administration, og gaardejer Christensen, Jernbjerggaard ved Slagelse, købte 11 tdr. land jord til udstykning.
To raske haandværksmestre, tømrermester Christensen, Jyderup, og murermester Lendal, kom nu til og købte byggegrunde, og inden længe var der gang i byggeriet. Uddeler Chr. Jørgensen, Ubby, opførte saaledes den købmandsforretning, som nu er en stor blomstrende virksomhed og drives af købmand P.H. Kaalund. Denne forretning har gennemgaaet mange ombygninger og udvidelser igennem aarene i takt med byens trivsel, ligesom der senere er kommet endnu en købmandsforretning samt en brugsforening.
Rejseladens indehaver, Niels Larsen (vognmand Larsens far) byggede en ny lade samt et beboelseshus, og her startede fru Larsen pensionat, saaledes at der her kunne sørges for de rejsende og deres heste.

Svebølle Stationsby set fra øst. Den østlige gavl på stationsbygningen anes midt i billedet

For at stimulere købelysten paa byggegrunde, satte man prisen til kun 10 øre pr. kvadrat-alen, hvilket selv efter datidens forhold var lavt, men i 1910 skete dog det, som for alvor satte gang i byens tilbliven.
Øresø savværk, som oprindelig laa ved ”Øresø Mølle”, brændte midt paa sommeren, og daværende forpagter Axholm, som senere overtog virksomheden, formaaede greven paa Lerchenborg til at flytte den til dens nuværende plads nordøst for stationen. Nu blev der brug for beboelseshuse til de mange, som havde beskæftigelse paa fabrikken, og da den stadig igennem aarene har vokset sig større og større, har den i høj grad sat sit præg paa byen. Efter direktør H. Jørgensen, som i 25 aar var fabrikens leder, for nogle aar siden trak sig tilbage, ledes den nu af direktør Ejnar Ebdrup.
I 1916 byggede daværende mejeriejer M.J. Olsen Svebølle Mejeri, som nu under navnet Svebølle Mejeri og Kaseinfabrik ejes og ledes af mejeriejer Jacob Madsen. Den store beboelsesejendom over for stationen opførtes ligeledes af J. Olsen, den nyere halvdel i 1926 og den nordlige (Svebølle Messe) i 1928.
Flere haandværkere og handlende flyttede stadig til – skomager, skrædder, bager og manufakturhandler, og i 1931 blev der igen udstykket jord..

Parcelvej i Svebølle som den engang har set ud (set fra servicestationen ved Johs. Rasmussen). På marken er siden vokset en hel by op.

En af Landets største vognmandsforretninger
I begyndelsen af trediverne fik byen sit vandværk, og udviklingen fortsatte. Én af landets største vognmandsforretninger har siden 1936 haft til huse i Svebølle og har med sin store stab af medarbejderere medvirket til byens trivsel. Indehaveren, vognmand Johannes Rasmussen, driver foruden denne vidtomspændende forretning desuden propritærgaarden ”Svebøllegavn”.
Den lille by har faaet et blomstrende rejsebureau; Erling Olsen kører gerne os alle sammen i skoven.
En by med 500 indbyggere
Byen har nu ca. 500 indbyggere, men kun 3 af pionererne bor her stadig, nemlig murermester Philip Nielsen og fru Maren Nielsen samt fru Ane Lendal. Murermester Nielsen, hvis forretning videreføres af sønnen Laurids Nielsen, nyder nu sit velfortjente otium midt i den by, han var med til at skabe, og om murermester Lendals store arbejdsindsats vidner det overvældende antal huse, han har ladet opføre. Tømrermester Christensen, som døde i 1936, overdrog sin forretning til svigersønnen, tømrermester S.B. Kristiansen, som senere flyttede denne fra Jernbanevej til Fabrikvej.
Da beboerne krævede en skole
Efterhaanden som befolkningstallet steg, meldte sig kravet om en skole i stationsbyen. Man havde paa dette tidspunkt 30 smaa elever, som skulle paabegynde undervisningen, der foregik i Gl. Svebølle. Da kommunen ikke kunne gaa med til at bygge en skole, tog en kreds af borgere i 1934 selv initiativet til opførelsen af en friskole, som dog efter faa aar overgik til kommunen og nu bruges til forskole, efter at man i 1954 fik en stor, smuk centralskole med eksamensoverbygning. Samtidig hermed anlagde kommunen et storslaaet idrætsanlæg, som i sin art er noget af det smukkeste i landet.
Efter den hurtige udvikling synes det nu, som om byen sover tornerosesøvn, men da det er meget svært at spaa, især om fremtiden, som Piet Hein siger, vil vi nøjes med at ønske økonomisk fremgang og trivsel for den hyggelige by i aarene fremover”. (Afskrift fra Kalundborg Folkeblad, der udkom d. 19. dec. 1959).

Fra Erik V. Pedersen, der var trafikelev på Svebølle Station i 1956 har vi i forbindelse med ovenstående modtaget dette link:
http://evp.dk/index.php?page=svebolle

Dette indlæg blev udgivet i Svebølle. Bogmærk permalinket.

2 Kommentarer til Svebølle Stationsby fra 1909 og til 1959

 1. Erik V. Pedersen skriver:

  Hej Flemming.

  Har lige læst din ovenstående beretning om Svebølle 1909 – 1959.
  Må jeg –som udenforstående– komme med et par forslag. Du skriver artiklen i “nu-tid”, og skriver flere steder “nu” er det sådan og sådan. Som udenforstående, der ikke kender Svebølle anno 2011, bliver jeg af og til i tvivl. Med “nu”, mener Du så tidspunktet i artiklens tekst, eller er Du evt. sprunget frem til 2011, for at sammenligne med gamle dage. Jeg kunne forestille mig, at “nu” i mange tilfælde måske burde erstattes af det aktuelle årstal ???

  For oversigtens skyld: Kunne I ikke finde een, der kan tegne et pænt kort / en pæn kortskitse, der vider de omtalte steder og deres placering i byen. Jeg kan f. eks. ikke huske, hvor den lille skole blev opført. Her blev jeg desværre ikke klogere. (Jeg har i øvrigt påpeget det samme overfor udgiverne af nogle lokale historiske DVD´er her i Ballerup – De har aldrig fundet anledning til at følge rådet, og jeg -der har boet her i 40 år, er ofte i tvivl om hvor den og den gård lå).

  Som Du kan se på mine “sider” forsøger jeg altid at finde eller selv tegne en sådan sporplan til mine stationsomtaler. Det kan lade sig gøre, og Svebølle følger en af de første dage.

  Hilsen – flot hjemmeside I har fået lavet.

  Erik V. Pedersen
  http://evp.dk/index.php?page=svebolle

  • Erna Kirstine Hansen skriver:

   Til Bjergsted Lokalhistorisk arkiv
   Har netop læst jeres side med stor interesse. Pludselig er jeg tilbage i tankerne til min barndom. Min morfar og mormor Niels Peder og Maren Kirstine Nielsen havde skotøjsforr på Stationsvej ved siden af Brugsen, overfor Mejeriet, jeg kan stadig huske lyden af junger tidligt om morgenen. Hos Brugsmanden, Therkildsen der måtte jeg 1 x ugl købe et kræmmerhus bolcher til 2 el 5 øre, fik også lov enkelte gange, at komme med ud med lastbilen. En tid lejede Holbæk Amts Sparekasse lokale hos mormor/morfar. Var med chaufføren rundt til bl a Høng. Tolstrup Elfor skråt overfor. Kaalunds forr v stationen var spændende at besè, her købte jeg fødselsdagsgave til min mor Klara, har stadig disse 2 fine pynteskåle . På hjørnet v st. lå en god forr med garn , stof osv ligesom i Matador.
   Hentede ispinde hos bageren v kro/forsamlingshus, hvor jeg også har været til juletræ, fik stor godtepose. Min moster og onkel Carla & Kristian Krøll Jensen, havde frisørforr. oppe v siden af gartneriet ved vejen op til idrætsbanen, min moster blev 101 år nov 2013, lever stadig og er åndsfrisk. Svebøllegavn er jeg vandret forbi utallige gange, har også været til sommerfest der i haven. Min morfars bror Oluf Nielsen +1967 i Kbh. arbejdede på Øresø savværk, jeg har været med ham der, og husker duften af nyt træ.
   Johs Rasmussens biler ses af og til, så går tankerne tilbage til mit Paradis hos mormor og morfar, de flyttede til Kbh i 1946/47 for at være nær deres 2 døtre, min moster & onkel m pigerne Ellis, som nu bor på Frederiksberg og Ena, som bor i Australien (de 4 var fl til Kbh nogle år tidl) samt mine forældre Klara & Hjalmer Petersen min bror Leif og mig Erna på 80 år i 2014. Min morfars ønske var at flytte til Kbh., og nåede dette, døde juni 1947 på Bispebjerg hospital, åh det var en stor sorg.
   Alle ferier gik til Svebølle indtil 1946. Et juleeventyr hvert år, min far lånte en bil og vi ankom hen mod aften, mormor tog imod m hvidt forklæde, træet var pyntet, alt var klar til middagen, men først efter opvask og radioavis med de vigtige nyheder i 1940-45 , dans om træet og uddeling af gaver samt godter. I mine sommerferier var jeg ofte med hos familierne i Jordløse, Gørlev og Holbæk samt hos de mange venner,
   bl a Marius og Anna, som havde forretning, hvor jeg altid fik en is.
   Togturene med mormor til Jyderup og Kalundborg hvor, der bl a blev købt middagsmad, og jeg kunne komme med ønske, som gerne stod på indkøb af svinehjerter, disse ture var et scoop. Det blev en lille beretning fra min barndom,
   med ubetalelige minder fra Svebølle, jeg har på en anden hjemmeside nu set gamle fotos fra Svebølle
   PS hvor lå Svebølle skole mon i 1917/18, jeg har min mors skolefoto med 2 lærere og mange elever, det må være hele skolen, der er fotograferet.
   Med venlige hilsner og held og lykke til byen Svebølle
   Erna K Hansen f Petersen, Allerød

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *